nauka i technika

 0    66 flashcards    nataliaignaczak4
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
postęp
start learning
advancement
urządzenie
start learning
an appliance
aplikacja
start learning
application
stosować technologię
start learning
employ technology
stosować technologię
start learning
apply technology
dojść do wniosku
start learning
arrive at conclusion
dojść do wniosku
start learning
draw a conclusion
dojść do wniosku
start learning
reach a conclusion
opierać się na badaniach naukowych
start learning
be based on research
wymyślić rozwiązanie
start learning
come up with a solution
zbierać wyniki badań
start learning
compile findings
prowadzić badania naukowe
start learning
conduct scientific research
prowadzić badania naukowe
start learning
undertake scientific research
potwierdzać wyniki badań
start learning
confirm findings
opracowywać lekarstwo
start learning
develop a cure
rozwój
start learning
a development
odkryć lekarstwo
start learning
discover a cure
eksploracja, odkrywanie
start learning
exploration
przewidywania
start learning
predictions
proponować rozwiązanie
start learning
put forward a solution
ogłosić odkrycie
start learning
report findings
szukać lekarstwa
start learning
seek a cure
wykorzystywać technologię
start learning
take advantage of technology
opracowywać rozwiązanie
start learning
work out a solution
utylizować stare baterie
start learning
dispose of old batteries
elektrośmieci
start learning
e-waste
przedłużacz
start learning
extension lead
łączyć się z internetem
start learning
go online
wkład z tuszem do drukarki
start learning
ink cartridge
wpisywać coś
start learning
key in sth
logować się
start learning
log on
nie działać
start learning
malfunction
gniazdko elektryczne
start learning
socket
szerokopasmowe połączenie z internetem
start learning
broadband
maniak komputerowy
start learning
computer geek
natychmiastowe przesyłanie komunikatów
start learning
instant messaging
wykonywać połączenia video
start learning
make video calls
funkcja przewidywania tekstu
start learning
predictive texting
prowadzić zajęcia przez internet
start learning
run webinars
transmitować coś na żywo
start learning
stream something live
być jak nowy
start learning
be as good as new
wrócić do nadawcy (o emailu)
start learning
bounce back
chronić się przed kradzieżą tożsamości
start learning
protect oneself against identity fraud
uruchamiać ponownie komputer
start learning
reboot a computer
arkusz kalkulacyjny
start learning
spreadsheet
być rzeczą powszechnie znana
start learning
be common knowledge
zgadzać się z czymś
start learning
be on board with something
być w toku
start learning
be work in progress
udzielać jasnych wskazówek
start learning
give explicit instructions
wyjawiać
start learning
give sth away
utrudniać
start learning
hamper
trafić na pierwsze strony gazet
start learning
hit the headlines
wymagać poprawek
start learning
need refinements
wzajemne oskarżenia
start learning
recriminations
niechęć, opór
start learning
reluctance
bez sięgania po coś
start learning
without recourse to something
być zdolnym do czegoś
start learning
be capable of (doing) something
być przed czymś postawionym
start learning
be faced with sth
wykrywać oznaki przyszłych chorób
start learning
detect signs of oncoming diseases
powstrzymywać rozwój czegoś
start learning
deter sth from developing
dorównywać poprzednim pokoleniom
start learning
emulate the past generations
polepszać geny
start learning
enhance genes
urzeczywistnić wizję
start learning
materialise a vision
dążyć do czegoś, sięgać po coś
start learning
strive for something
z zadowoleniem przyjmować osiągnięcie
start learning
welcome a development
bardzo czegoś pragnąć
start learning
yearn for something

You must sign in to write a comment