Najważniejsze daty z historii. Powtórzenie do egzaminu.

4.5  16    68 flashcards    Clavia
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Chrzest Polski
start learning
966
Zjazd w Gnieźnie
start learning
1000
Podział Polski na dzielnice
start learning
1138
Sprowadzenie Krzyżaków do Polski przez księcia mazowieckiego Konrada
start learning
1226
Najazd Tatarów, bitwa pod Legnicą
start learning
1241
Początek wojny z Zakonem Krzyżackim
start learning
1327
Bitwa pod Płowcami, pokonanie Krzyżaków
start learning
1331
Zjazd w Wyszehradzie monarchów Czech, Węgier i Polski w celu rozstrzygnięcia wojny z Krzyżakami
start learning
1335
Zawarcie pokoju w Kaliszu
start learning
1343
Unia polsko - litewska
start learning
1385
Bitwa pod Grunwaldem
start learning
1410
Pokój w Toruniu
start learning
1411
Wojna z Krzyżakami zakończona pokojem w Brześciu Kujawskim
start learning
1431-1435
Bitwa po Warną
start learning
1444
Wojna trzynastoletnia z Zakonem Krzyżackim
start learning
1454-1466
II pokój w Toruniu
start learning
1466
Ostatnia wojna Zakonu Krzyżackiego z Polską
start learning
1519-1521
Hołd Pruski, Albrecht Hochenzollern składa hołd lenny Zygmuntowi I Staremu
start learning
1525
Unia lubelska z Litwą
start learning
1569
Unia sandomierska, porozumienie wszystkich wyznań protestanckich (z wyjątkiem arian), że nie będą się wzajemnie zwalczać
start learning
1570
Konfederacja warszawska, pierwsza wolna elekcja
start learning
1573
Unia brzeska
start learning
1596
Początek wojny ze Szwedami
start learning
1600
Bitwa pod Kircholmem
start learning
1605
Wojna trzydziestoletnia
start learning
1618-1648
Rozejm ze Szwedami w Mitawie
start learning
1622
Bitwa morska pod Oliwą
start learning
1627
Pokój w Altmarku
start learning
1629
Wojny polsko-rosyjskie
start learning
1609-1619
Wojny polsko-tureckie
start learning
1620-1699
Klęska pod Cecorą
start learning
1620
Bitwa pod Chocimiem
start learning
1621
Najazd turecki na Polskę, zdobycie przez Turków Kamieńca Podolskiego
start learning
1672
Zwycięstwo pod Chocimiem
start learning
1673
Odsiecz wiedeńska
start learning
1683
Pokój w Karłowicach
start learning
1699
Sejm Niemy
start learning
1717
Konfederacja barska
start learning
1768-1772
I rozbiór Polski dokonany przez Rosję, Austrię i Prusy
start learning
1772
Sejm Wielki Czteroletni
start learning
1788-1792
Uchwalenie Konstytucji 3 Maja
start learning
1791
Konfederacja Targowicka
start learning
1792
II rozbiór Polski dokonany przez Rosję, Austrię i Prusy
start learning
1793
Powstanie Legionów Polskich we Włoszech
start learning
1797
Utworzenie Królestwa Polskiego
start learning
1807
Wojna z Austrią
start learning
1809
Utworzenie Królestwa Polskiego
start learning
1816
Wybuch powstania listopadowego
start learning
1830
Wybuch powstania krakowskiego
start learning
1846
Wybuch powstania styczniowego
start learning
1863
I wojna światowa
start learning
1914-1918
Utworzenie Polskiej Organizacji Wojskowej przez Józefa Piłsudzkiego
start learning
1914
Odzyskanie niepodległości
start learning
1918
Uchwalenie Małej Konstytucji
start learning
1919
Wojna polsko-bolszewicka
start learning
1919-1921
Bitwa warszawska (Cud nad Wisłą)
start learning
1921
Traktat ryski, ustanowienie granic Polski
start learning
1921
Konstytucja marcowa
start learning
1926
Zamach majowy marszałka Józefa Piłsudzkiego
start learning
1926
Zerwanie przez Niemcy paktu o nieagresji Polski, wybuch II wojny światowej
start learning
1939
Powstanie i działalność Polskiego Państwa Podziemnego
start learning
1940-1945
Powstanie w getcie warszawskim
start learning
1943
Wybuch Powstania Warszawskiego
start learning
1944
Zakończenie II wojny światowej, konfederacja w Jałcie, bezwarunkowa kapitulacja III Rzeszy, konfederacja w Poczdamie
start learning
1945
Polska w okresie stalinizmu
start learning
1947-1956
Powstanie NSZZ „Solidarność”
start learning
1980
Powstanie stanu wojennego w Polsce
start learning
1981
Obrady Okrągłego Stołu, koniec rządów komunistycznych
start learning
1989

Egzamin z przedmiotów humanistycznych

Każdego gimnazjalistę czeka egzamin na zakończenie tego etapu nauki. Odbywa się on w kwietniu i podzielony jest na trzy części. Jedna z nich to egzamin humanistyczny, podczas którego uczeń odpytywany jest z języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie, sztuki oraz historii. To właśnie ten ostatni przedmiot zazwyczaj sprawia gimnazjalistom najwięcej problemów, bowiem wymaga zapamiętania wielu dat. Nie jest to proste zadanie, ale można sobie powtórzenie do egzaminu gimnazjalnego z tej materii nie tylko ułatwić, ale i uprzyjemnić.

Historia – jak się jej nauczyć?

Historia to trudny przedmiot, ale wystarczy skorzystać z nowoczesnych technik nauki, aby powtórzenie do egzaminu gimnazjalnego przyniosło oczekiwane rezultaty. Jak zapamiętać wszystkie niezbędne daty historyczne? Wystarczy sięgnąć po interaktywne fiszki! Można z nich korzystać nie tylko na komputerze, ale też np. w smartfonie. Przeglądanie fiszek z najważniejszymi datami w historii Polski pozwoli szybko je przyswoić i utrwalić na długie lata.

Powtórzenie do egzaminu gimnazjalnego

Nie wiesz, kiedy miała miejsce konfederacja barska, unia brzeska, bitwa pod Warną czy klęska pod Cecorą? Wystarczy, że zajrzysz na Fiszkotekę i wszystko stanie się jasne! Interaktywne fiszki umożliwiają szybką naukę materiału, dzięki czemu powtórzenie do egzaminu gimnazjalnego humanistycznego okaże się jedynie przyjemnością. Nie trzeba już przygotowywać papierowych fiszek czy uczyć się dat z podręcznika – Fiszkoteka to o wiele wygodniejsze rozwiązanie i przede wszystkim efektywne!

You must sign in to write a comment