Najważniejsze daty z historii Polski - to każdy musi umieć

2  1    26 flashcards    Calishye
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Chrzest Polski, Mieszko I
start learning
966 r.
Zjazd w Gnieźnie, Bolesław Chrobry, cesarz Otton III
start learning
1000 r.
Koronacja Bolesława Chrobrego
start learning
1025 r.
Rozbicie dzielnicowe, Bolesław Krzywousty
start learning
1138 r.
Sprowadzenie krzyżaków do Polski, Konrad Mazowiecki
start learning
1226 r.
Bitwa pod Legnicą, Henryk II Pobożny
start learning
1241 r.
Koronacja Władysława Łokietka
start learning
1320 r.
Początek wojny z Zakonem Krzyżackim
start learning
1327 r.
Śmierć Kazimierza Wielkiego, koniec dynastii Piastów na tronie Polski
start learning
1370 r.
Unia personalna zawarta w Krewie, pomiędzy Polską, a Litwą
start learning
1385 r.
Koronacja Władysława Jagiełły na króla Polski
start learning
1386 r.
Bitwa pod Grunwaldem, Jagiełło pokonuje Ulricha von Jungingena
start learning
1410 r.
Zawarto I pokój toruński kończący wielką wojnę między Polską a Zakonem Krzyżackim
start learning
1411 r.
Hołd pruski, odtąd Księstwo Pruskie jest lennem Polski
start learning
1525 r.
"O obrotach sfer niebieskich" traktat Mikołaja Kopernika wydany w Norymberdze
start learning
1543 r.
Odsiecz wiedeńska, Jan III Sobieski
start learning
1683 r.
Pierwszy rozbiór Polski
start learning
1772 r.
Stanisław August Poniatowski zwołał sejm czteroletni
start learning
1788 r.
Sejm czteroletni uchwalił konstytucję
start learning
3 maja 1791 r.
Drugi rozbiór Polski
start learning
1793 r.
Powstanie kościuszkowskie
start learning
1794 r.
Trzeci rozbiór Polski
start learning
1795 r.
Legiony polskie we Włoszech
start learning
1797 r.
Józef Wybicki napisał "mazurka dąbrowskiego"
start learning
1797 r.
Utworzono Królestwo Polskie
start learning
1815 r.
"mazurek dąbrowskiego" stał się polskim hymnem narodowym.
start learning
1927 r.

You must sign in to write a comment