Najważniejsze daty w historii Polski

 0    85 flashcards    danielwalczak96
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
966
start learning
Chrzest Polski
1000
start learning
Zjazd w Gnieźnie
1025
start learning
Koronacja Bolesława Chrobrego na króla Polski
1138
start learning
Rozbicie dzielnicowe
1226
start learning
Sprowadzenie krzyżaków przez Konrada Mazowieckiego
1240/1241
start learning
I najazd mongołów na Polskę
1320
start learning
Koronacja Władysława Łokietka na króla Polski
1331
start learning
Zwycięska bitwa pod Płowcami
1333
start learning
Koronacja Kazimierza Wielkiego na króla Polski
1335
start learning
Zjazd w Wyszehradzie - celem rozstrzygnięcie wojny z krzyżakami(obradowali: Polska, Czechy, Węgry)
1343
start learning
Zawarcie pokoju w Kaliszu
1327
start learning
Początek wojny z Zakonem Krzyżackim
1364
start learning
Założenie przez Kazimierza Wielkiego Akademii Krakowskiej
1370
start learning
Śmierć Kazimierza Wielkiego
1385
start learning
Unia Polsko - Litewska (w Krewie)
1410
start learning
Bitwa pod Grunwaldem
1411
start learning
Pokój w Toruniu
1431 - 1435
start learning
Wojna z Krzyżakami zakończona pokojem w Brześciu Kujawskim
1444
start learning
Bitwa pod Warną
1454 - 1466
start learning
Wojna trzynastoletnia z Krzyżakami
1466
start learning
II pokój w Toruniu
1519 - 1521
start learning
Ostatnia wojna Zakonu Krzyżackiego z Polską
1525
start learning
Hołd Pruski
1569
start learning
Unia lubelska
1570
start learning
Unia sandomierska
1573
start learning
Konfederacja warszawska, pierwsza wolna elekcja
1596
start learning
Unia brzeska
1600
start learning
Początek wojny ze Szwedami
1605
start learning
Bitwa pod Kircholmem
1618 - 1648
start learning
Wojna trzydziestoletnia
1622
start learning
Rozejm ze Szwedami w Mitawie
1627
start learning
Bitwa morska pod Oliwą
1629
start learning
Pokój w Altmarku
1611
start learning
Hołd Ruski
1609 - 1618
start learning
Wojna polsko - rosyjska (moskiewska)
1620 - 1699
start learning
Wojny polsko - tureckie
1620
start learning
Klęska w bitwie pod Cecorą
1621
start learning
Bitwa pod Chocimiem (zwycięstwo)
1672
start learning
Najazd turecki na Polskę, zdobycie przez Turków Kamieńca Podolskiego
1648 - 1657
start learning
Powstanie Chmielnickiego
1673
start learning
Zwycięstwo pod Chocimiem
1654 - 1667
start learning
Wojna polsko - rosyjska
1667
start learning
Rozejm andruszowski pomiędzy Polską i Rosją
1683
start learning
Odsiecz wiedeńska
1655 - 1660
start learning
Potop szwedzki
1660
start learning
Pokój w Oliwie
1699
start learning
Pokój w Karłowicach
1717
start learning
Sejm niemy
1686
start learning
Pokój Grzymułtowskiego - pokój wieczysta między Polską i Rosją
1768 - 1772
start learning
Konfederacja barska
1772
start learning
I rozbiór Polski
1788 - 1792
start learning
Sejm Wielki Czteroletni
1791
start learning
Uchwalenie Konstytucji 3 Maja
1792
start learning
Konfederacja Targowicka
1793
start learning
II rozbiór Polski
1794
start learning
Insurekcja Kościuszkowska
4 kwietnia 1794
start learning
Bitwa pod Racławicami
1795
start learning
III rozbiór Polski - państwo Polskie przestaje istnieć
1797
start learning
Powstanie Legionów Polskich we Włoszech
1806
start learning
I powstanie wielkopolskie
1807
start learning
Powstanie Księstwa Warszawskiego
1815
start learning
Powstanie Królestwa Polskiego i Rzeczpospolitej Krakowskiej
1830
start learning
Powstanie listopadowe
1831
start learning
Bitwa o Olszynkę Grochowską
1846
start learning
Powstanie krakowskie
1863
start learning
Powstanie styczniowe
1 sierpnia 1914
start learning
Początek I wojny światowej
1914 - 1918
start learning
I wojna światowa
1918
start learning
Odzyskanie niepodległości przez Polskę
1919
start learning
Uchwalenie Małej Konstytucji
1919 - 1921
start learning
Wojna polsko - bolszewicka
1920
start learning
Bitwa Warszawska (cud nad Wisłą)
1921
start learning
Traktat ryski - ustanowienie wschodnich granic Polski
1926
start learning
Przewrót majowy (przejęcie władzy przez Piłsudskiego)
1935
start learning
Śmierć Piłsudskiego
1 września 1939
start learning
Niemcy napadają na Polskę, początek II wojny światwowej
1939 - 1945
start learning
II wojna światowa
1940 - 1945
start learning
Powstanie i działalność Polskiego Państwa Podziemnego
1944
start learning
Powstanie warszawskie
1918 - 1919
start learning
Powstanie Wielkopolskie
1943
start learning
Powstanie w getcie warszawskim
1980
start learning
Powstanie "Solidarności"
1981 - 1983
start learning
Stan wojenny w Polsce
1989
start learning
Obrady Okrągłego Stołu
1990
start learning
Pierwsze w historii Polski powszechne wybory prezydenckie (zwycięstwo Wałęsy)

You must sign in to write a comment