Musculi capiti et colli

 0    82 flashcards    loviee1
print play test yourself
 
Question Answer
mięśnie głowy
start learning
musculi capitis
mięśnie mimiczne
start learning
musculi facialis
mięśnie aparatu żucia
start learning
musculi apparatus masticatorius
mięśnie sklepienia czaszki
start learning
musculi calvaria
mięsień naczaszny
start learning
musculus epicranius
mięsień potyliczno-czołowy
start learning
musculus occipitofrontalis
mięsień skroniowo-ciemieniowy
start learning
musculus temporoparietalis
mięsień podłużny nosa
start learning
musculus procerus
mięśnie szpary ocznej
start learning
musculi rima oculi
mięsień marszczący brwi
start learning
musculus corrugator supercilli
mięsień okrężny oka
start learning
musculus orbicularis oculi
mięsień obniżacz brwi
start learning
musculus depressor supercilli
mięsień nosowy
start learning
musculus nasalis
część poprzeczna
start learning
pars transversa
część skrzydłowa
start learning
pars alaris
mięsień obniżacz przegrody
start learning
musculus depressor septi
mięśnie ucha wewnętrznego
start learning
musculi auricularis externus
mięśnie szpary ust
start learning
musculi rima oris
mięsień bródkowy
start learning
musculus mentalis
mięsień poprzeczny brody
start learning
musculus transversus menti
mięsień śmiechowy
start learning
musculus risorius
mięsień jarzmowy większy
start learning
musculus zygomaticus major
mięsień jarzmowy mniejszy
start learning
musculus zygomaticus minor
mięsień policzkowy
start learning
musculus buccinator
mięsień okrężny ust
start learning
musculus orbicularis oris
mięsień obniżacz wargi dolnej
start learning
musculus depressor labii inferioris
mięsień dźwigacz wargi górnej
start learning
musculus levator labii superioris
mięsień dźwigacz wargi górnej i skrzydła nosa
start learning
musculus levator labii superioris et alaeque nasi
mięsień obniżacz kąta ust
start learning
musculus depressor anguli oris
mięsień dźwigacz kąta ust
start learning
musculus levator anguli oris
mięśnie przysieczne wargi górnej i dolnej
start learning
musculi incisivi labii superioris et inferioris
aparat żucia
start learning
masticatorii musculorum
mięsień skroniowy
start learning
musculus temporalis
mięsień żwacz
start learning
musculus masseter
mięśnie skrzydłowe boczne górny i dolny
start learning
musculi pterygoidei laterales inferior et superior
mięsień skrzydłowy przyśrodkowy
start learning
musculus pterygoidei medialis
mięśnie organów głowy
start learning
musculi organi capitis
mięśnie języka
start learning
musculi linguae
mięśnie gałki ocznej i oczodołowe
start learning
musculi bulbi oculi et orbitale
mięśnie małżowiny usznej
start learning
musculi interauricularis
mięśnie podniebienne
start learning
musculi palatum
mięśnie szyi
start learning
musculi colli
mięśnie powierzchowne
start learning
musculi superficialis
mięśnie pośrednie
start learning
musculi medialis
mięśnie głębokie
start learning
musculi profundi
mięsień szeroki szyi
start learning
platysma
mięsień mostkowo-obojczykowo-sutkowy
start learning
musculus sternocleidomastoidea
mięśnie nadgnykowe
start learning
musculi suprahyoidei
mięsień dwubrzuścowy
start learning
musculus digastricus
mięsień rylcowo-gnykowy
start learning
musculus stylohyoideus
mięsień żuchwowo-gnykowy
start learning
musculus mylohyoideus
mięsień bródkowo-gnykowy
start learning
musculus geniohyoideus
mięśnie podgnykowe
start learning
musculi infrahyoidei
mięsień mostkowo-gnykowy
start learning
musculus sternohyoideus
mięsień łopatkowo-gnykowy
start learning
musculus omohyoideus
mięsień mostkowo-tarczowy
start learning
musculus sternothyroideus
mięsień tarczowo-gnykowy
start learning
musculus thyrohyoideus
mięsień pochyły przedni
start learning
musculus scalenus anterior
mięsień pochyły środkowy
start learning
musculus scalenus medius
mięsień pochyły tylny
start learning
musculus scalenus posterior
mięśnie przedkręgowe
start learning
musculi prevertebralis
mięsień długi szyi
start learning
musculus longus colli
mięsień długi głowy
start learning
musculus longus capitis
mięsień prosty boczny głowy
start learning
musculus rectus capitis lateralis
mięsień prosty przedni głowy
start learning
musculus rectus capitis anterior
mięsień podniebienno-językowy
start learning
musculus palatoglossus
mięsień rylcowo-językowy
start learning
musculus styloglossus
mięsień gnykowo-językowy
start learning
musculus hyoglossus
mięsień żuchwowo-językowy
start learning
musculus genioglossus
mięsień podłużny górny
start learning
musculus longitudinalis superior
mięsień podłużny dolny
start learning
musculus longitudinalis inferior
mięsień pionowy
start learning
musculus verticalis
mięsień poprzeczny
start learning
musculus transversus
mięsień prosty przyśrodkowy
start learning
musculus rectus medialis
mięsień skośny górny
start learning
musculus obliquus superior
mięsień skośny dolny
start learning
musculus obliquus inferior
mięsień dźwigacz powieki górnej
start learning
musculus levator palpebrae superioris
mięsień dźwigacz podniebienia miękkiego
start learning
musculus levator palati veli
mięsień napinacz podniebienia miękkiego
start learning
musculus tensor palati veli
mięsień języczka
start learning
musculus uvulae
mięsień napinacz błony bębenkowej
start learning
musculus tensor tympani
mięsień strzemiączkowy
start learning
musculus stapedius

You must sign in to write a comment