Moja lekcja

 0    80 flashcards    royalmichael
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
być w stanie wojny
start learning
be at war
zdradzać
start learning
betray
bomba
start learning
bomb
wybuchać
start learning
break out
cywil
start learning
civilian
wróg
start learning
enemy
eksplodować
start learning
explode
ekstremista
start learning
extremist
niewinny
start learning
innocent
pogodzić się/zawierać pokój
start learning
make peace
przezwyciężyć problem
start learning
overcome a problem
spokojny
start learning
peaceful
uchodźca
start learning
refugee
szanować prawa człowieka
start learning
respect human rights
żołnierz
start learning
soldier
napięcie
start learning
tension
pełen przemocy/ gwałtowny
start learning
violent
atakować
start learning
attack
kosztować
start learning
cost
przypłacać życiem/ pociągać za sobą ofiary
start learning
cost lives
walczyć
start learning
fight
najeżdżać jakieś miejsce/kraj
start learning
invade a place / a country
zajmować umysł/ okupować terytorium
start learning
occupy the mind / occupy territory
poddawać się
start learning
surrender
doroczny, coroczny
start learning
annual
anonimowy
start learning
anonymous
władze
start learning
authorities
być wbrew prawu
start learning
be against the law
odczuwać ulgę
start learning
be relieved
odczuwać pokusę
start learning
be tempted
odważny
start learning
brave
łamać zasady
start learning
break the rules
ściągać
start learning
cheat
obywatelstwo
start learning
citizenship
edukacja obywatelska
start learning
citizenship education
wchodzić w życie
start learning
come into effect
pokrzepiony, pocieszony
start learning
comforted
czyn społeczny
start learning
community project
obowiązkowy
start learning
compulsory
rada (miasta)
start learning
council (city)
obrona
start learning
defence
hala odlotów
start learning
departure lounge
dopalacze
start learning
designer drugs
zostać obciążany (opłata)
start learning
be charged for
informować
start learning
inform
wchodzic
start learning
enter
przeznaczyć coś na coś
start learning
allow sth for sb/sth
proponowana ustaw
start learning
proposed legislation
aprobować, pochwalać coś
start learning
approve of sth
winić kogoś za coś
start learning
blame sb for sth
liczyć na kogoś
start learning
count on sb
powstrzymać kogoś przed zrobieniem czegoś
start learning
prevent sb from doing sth
protestować przeciwko czemuś
start learning
protest against sth
karać kogoś za coś
start learning
punish sb for sth
prowadzić do czegoś, kończyć się czymś
start learning
result in sth
martwić się czymś
start learning
worry about sth
organizować wybory powszechne
start learning
hold a general election
ubiegać się o drugą kadencję
start learning
stand for re-election
formować rząd
start learning
form a government
sprawować urząd,. rządzić przez kadencję
start learning
serve a term of office
uchwalać ustawę, ustanawiać prawo
start learning
pass a law
obradować w jakiejś sprawie
start learning
debate an issue
gabinet, rada ministrów
start learning
cabinet
lord, kanclerz
start learning
chancellor
obywatel
start learning
citizen
urzędnik służby cywilnej
start learning
civil servant
koalicja
start learning
coalition
Partia Konserwatywna
start learning
Conservatives
okręg wyborczy
start learning
constituency
izby parlamentu
start learning
house of parliament
partia pracy
start learning
Labour
partia liberalnych demokratów
start learning
liberal democrats
manifest
start learning
manifesto
poseł
start learning
Member of Parliament
mniejszość
start learning
minority
partia
start learning
a party
polityka
start learning
politics
premier
start learning
prime minister
kadencja
start learning
term of office
glosowac, brać udział w wyborach
start learning
vote in an election

You must sign in to write a comment