Moja lekcja

 0    309 flashcards    maciejam
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
okazać się
start learning
turn out
odpicować
start learning
pimp sth up
obalic mit
start learning
debunk
ocknąć się z czegoś
start learning
snap out of sth
żygać
start learning
puke
palące sprawy
start learning
pressing matters
wyniknąć się spod kontroli
start learning
get out of hand
odłożyć w czasie
start learning
postpone, put off
przełożyć na wcześniejszy termin
start learning
move forward
in my opinion
start learning
From my perspective
wyrzuty sumienia
start learning
qualms of conscience
pojęcie
start learning
notion, term
skladac sie z
start learning
consist of, comprise of
niegodny
start learning
unworthy, undeserving, undignified
pobieżny
start learning
cursory, sketchy
powierzchowny
start learning
perfunctory
nie skrępowany
start learning
unfettered
nieograniczony
start learning
unrestricted
niepohamowany
start learning
unrestrained
miejsce zbrodni
start learning
crime scene
narzędzie zbrodni
start learning
murder weapon
czas letni/zimowy
start learning
daylight saving time
zobowiązać się, ślubować
start learning
pledge
przyrzekać
start learning
vow
uzupełniania zapasów
start learning
restock
wystawić fakturę
start learning
issue an invoice
zagarniać, przywłaszczać
start learning
claim
zagłuszyć
start learning
drown out
Unfortunately, she couldn't drown out the voices on the street
rozebrać się, odzierać z czegoś
start learning
strip out
z mojego punktu widzenia
start learning
from my viewpoint
mam wrażenie, że
start learning
my impression is that
z mojego doświadczenia
start learning
in my experience
in my opinion 2
start learning
as far as I am concerned
Zgodziłbym się z tym
start learning
I'd go along with that
Nie ma wątpliwości.
start learning
No doubt about it.
Podzielam twój pogląd
start learning
I share your view
Doszedłem do tego samego wniosku
start learning
I've come to the same conclusion
Muszę stanąć po twojej stronie w tej sprawie
start learning
I have to side with you on this one
wątpię w to
start learning
I doubt that
Mam na ten temat własne przemyślenia
start learning
I have my own thoughts about that
Sam bym tego tak nie ujął
start learning
I wouldn't quite put it that way myself
to jeden ze sposobów spojrzenia na to, jednak
start learning
that's one way of looking at it, however
cóż, widzę te rzeczy raczej inaczej
start learning
well, I see things rather differently
dziesiątki
start learning
dozens
nieprzerwany czas
start learning
uninterrupted time
dziwny
start learning
weird
z mojej strony
start learning
on my part
w Internecie
start learning
on the internet
firma farmaceutyczna
start learning
pharmaceutical company
nabrać perspektywy
start learning
if you really step back and look
jest dużo nieefektywnej wymiany informacji
start learning
there is a lot of back and forth
mieszkać poza, na przedmieściach
start learning
live outside of
narazić
start learning
jeopardize
utajnić
start learning
confidentialise
poufność, utajnienie
start learning
confidentialisation
z drugiej strony
start learning
on the other hand
z jednej strony
start learning
on the one hand
Zwróć uwagę na
start learning
pay attention to
zlecać coś
start learning
outsource sth
powinno się coś zrobić
start learning
to be supposed to do sth
They were supposed to do this yesterday.
wskazywać
start learning
point out
zauważyć / zwrócić uwagę
start learning
to notice
twierdzić
start learning
to claim
sugerować
start learning
suggest
implikować, sugerować
start learning
implie
mocno argumentować, upierać się że
start learning
argue that
uważać
start learning
to believe
uprzednio, najpierw
start learning
beforehand
brać rzeczy za pewnik
start learning
take things for granted
rano
start learning
in the morning
narzekać
start learning
grumble
stawiać wymagania
start learning
make demands
współzależny
start learning
interdependent
zapoczątkować coś
start learning
usher something in
oddział
start learning
ward
Cwaniak
start learning
street-smart
bez sentymentu
start learning
unsentimental
wymuszenie pieniędzy
start learning
shakedown
nieznośny, irytujący
start learning
exasperating
zabawny, dowcipny
start learning
amusing
zerwać z kimś
start learning
break up with sb
ingerować w coś
start learning
interfere in something
być uzależnionym od czegoś
start learning
to be addicted to something
mem
start learning
a meme
notatka
start learning
memo
czuć, że mi się należy
start learning
to feel entitled
bezpartyjny
start learning
non-partisan
sondaż
start learning
poll
zasadniczo wadliwe
start learning
fundamentally flawed
błąd maszynowy, urzędniczy
start learning
clerical error
buda, hodowla psów, psiarnia
start learning
kennel
doba
start learning
day
łagodzić, zmniejszać
start learning
alleviate
It has helped somewhat alleviate these problems. alleviate pain
przedsięwzięcie
start learning
an endeavour
jednoznacznie
start learning
unequivocally
w górach
start learning
in the mountains
wierzyć w coś
start learning
to believe in sth
wsiąść do autobusu
start learning
to get on bus
polegać na kimś
start learning
rely on sb
zależeć od
start learning
depend on
skoncentrować się / skupić się na czymś
start learning
concentrate/focus on sth
w maju
start learning
in May
w piątek
start learning
on Friday
w chwili obecnej
start learning
at the moment
o 5
start learning
at 5 o'clock
wieczorem
start learning
in the evening
po południu
start learning
in the afternoon
o północy
start learning
at midnight
w południe / w południe
start learning
at noon/at midday
na wybrzeżu
start learning
at the seaside
nad jeziorem / rzeką / morzem
start learning
at the lake / river / sea
znikać
start learning
dissipate
księżycowy
start learning
lunar
wyjątkowo
start learning
uniquely
kanclerz
start learning
chancellor
rosnąć szybko / podskakiwać
start learning
to skyrocket
the cost of housing has skyrocketed
urlop bezpłatny
start learning
furlough
zaoszczędzić, zachować
start learning
set aside
w każdym razie, tak czy inaczej
start learning
anywho
towarzyski, towarzyski
start learning
social, sociable
porazić prądem
start learning
electrocute
pod napięciem
start learning
electrified
przewód pod napięciem
start learning
a live wire
psota, kawał
start learning
prank
dowcipniś
start learning
prankster
wzrost (np. cen)
start learning
surge
kto jest przedmiotem kontrowersji
start learning
who courts controversy
urozmaicony, obfitujący w wydarzenia
start learning
eventful
współudział
start learning
complicity
mieć sens
start learning
to make sense
dojść do wniosku, że...
start learning
to conclude that
dojść do wniosku / że
start learning
to come to the conclusion that
dojść do wniosku
start learning
to arrive at conclusion
Nada się
start learning
It will do
zaproponować coś
start learning
to propose sth
oświadczyć się
start learning
to propose to sb
złożyć propozycję
start learning
to make a proposal
przedstawić pomysł lub sugestię
start learning
to put forward an idea or suggestion
tajna operacja
start learning
covert operation
sprawca wykroczenia, przestępca
start learning
perpetrator
pomścić
start learning
avenge
pryzmat
start learning
prism
szybujące temperatury
start learning
soaring temperatures
głęboki, dogłębny
start learning
profound
uciekających na plażę
start learning
flocking to the beach
mieć dogłębną wiedzę o czymś
start learning
to have intimate knowledge of sth
uczyć się w pracy
start learning
learn on the job
rozproszacze
start learning
distractions
niezliczone możliwości
start learning
myriad of options
nadmierne uproszczenie
start learning
oversimplification
zabójstwo
start learning
homicide
samobójstwo
start learning
suicide
nieumyślne spowodowanie śmierci
start learning
manslaughter
bezpośrednie ryzyko
start learning
imminent risk
fachowiec, specjalista
start learning
profesional, specialist
zdemontować
start learning
dismantle
podtrzymywać, utrzymywać
start learning
sustain
sustain claim, the ice will not sustain your weight
bliski, nadciągający
start learning
imminent
uodpornić
start learning
immunize
radca prawny
start learning
solicitor
proces sądowy, próba, test
start learning
trial
w małych ilościach przez pewien okres czasu
start learning
in dribs and drabs
She paid me in dribs and drabs, not all at once.
niepokoje, lęki
start learning
anxieties
oszustwo
start learning
hoax
sprężystość, odporność
start learning
resilience
usunąć, pozbyć się
start learning
wipe out
przyspieszyć
start learning
ramp up
Gadasz bez sensu
start learning
You are making no sense
jak przewidywano
start learning
predictably
jak przewidziano
start learning
as predicted
zwolnić / zwolnić
start learning
lay off/dismiss
nudności, mdłości
start learning
nausea
napady drgawek
start learning
bouts of seizure
gromadzić się
start learning
to flock
frekwencja odwiedzających sklepy
start learning
footfall
a campaign to increase footfall
zawroty głowy
start learning
dizziness
programowo
start learning
programatically
kryzysowa, ważna podróż
start learning
crunch trip
suwerenna kontrola
start learning
sovereign control
przedstawić szczegóły
start learning
to outline details
szum wokół czegoś, moda
start learning
fad, hype
zachwyt
start learning
delight
uwiecznić, utrwalać, zachowywać, napedzać
start learning
perpetuate
paskudny, nieprzyjemny
start learning
nasty
szał
start learning
craze
mądry, pomysłowy
start learning
clever
skracać
start learning
abbreviate
adoptować, przyjąć, przyjmować
start learning
adopt
zadebiutować
start learning
debut
zarżnąć
start learning
to butcher
odstąpić, uchylić
start learning
waive
czujność, pogotowie, gotowość
start learning
vigilance
szczerość
start learning
candour
Twoja szczerość jest rozbrajająca
Your candour is refreshing.
ponury
start learning
gloomy
coroczne szczepienie przypominające
start learning
annual booster jab
olśniewająca mgiełka
start learning
dazzling haze
blizna
start learning
scar
wyjaśnić sprawę
start learning
clarify the matter
dwa tygodnie
start learning
fortnight
formalnie poprzeć
start learning
to second
I will second it.
Kto jest za? Kto jest przeciw?
start learning
All in favour? Those against?
Wstrzymuję się od głosu
start learning
I abstain
Na tym skończmy, skończmy tutaj
start learning
Let's wind things up here
wskazać komuś właściwy kierunek
start learning
to point sb in the right direction
coś ułatwiać
start learning
facilitate something
wyrażać obawy
start learning
to voice concerns
rozwiać obawy
start learning
address concerns
centra rozrywki
start learning
leisure centres
stragany z grzanym winem
start learning
mulled wine stalls
gospodarstwo domowe
start learning
household
wykluczyć
start learning
rule out
zaszczepianie
start learning
inoculating
marudzić, wałęsać się
start learning
linger
ogólnonarodowy, w całym kraju
start learning
nationwide
szczepić przeciw chorobie
start learning
vaccinate
winowajca
start learning
culprit
zawroty głowy
start learning
vertigo
z czcią, z pietyzmem
start learning
with reverance
oznaki zużycia
start learning
signs of wear
zużyty, znoszony
start learning
worn off
skąpić na coś
start learning
skimp on sth
pi razy oko
start learning
ballpark figure
wspierać kogoś
start learning
to back sb up
drogie, drogie, drogie, wygórowane ceny
start learning
expensive, costly, pricey, exorbitant price
wyremontować, odnowić
start learning
overhaul
The measures are intended to overhaul how the EU regulates digital markets.
obrót, sprzedaż
start learning
turnover
powtarzający się sprawcy naruszeń
start learning
recurrent infringers
nominacja, mianowanie
start learning
designation
nadwyżka
start learning
surplus
przestraszyć, nastraszyć
start learning
to spook
postanowienie, decyzja
start learning
resolution
temat przewodni, motyw
start learning
theme
napastnik
start learning
striker, forward
głosowanie online
start learning
online ballot
kwitnąć, kwitnąć
start learning
to bloom, to blossom
żniwiarz
start learning
reaper
knuć coś
start learning
to plot sth
przebiegły, sprytny, chytry
start learning
cunning
przenocować kogoś
start learning
crash
We could let our friends crash in the living room
zachowanie, postępowanie
start learning
conduct
bezpodstawny
start learning
unsubstantiated
unsubstantiated allegations
wada, skaza
start learning
flaw
wypłata dużej kwoty (np. odszkodowania)
start learning
payout
an insurance payout, a lottery payout
lokal, pomieszczenie, siedziba, budynek
start learning
premises
building, site, place, local
rozmówca
start learning
interlocutor
hodowla ryb, akwarystyka
start learning
fishkeeping
okaz, egzemplarz
start learning
specimen
tame specimens of fish
oswojone (zwierzęta)
start learning
tame
słodkowodny
start learning
freshwater
freshwater fishkeeping
słonowodne, morskie
start learning
saltwater, marine
marine aquaria
hodować
start learning
breed
złota rybka, gupik, skalary
start learning
goldfish, guppie, angelfish
żyworodny
start learning
livebearing, viviparous
molinezja, pielegnica, sum
start learning
molly, cichlid, characin
tetra cesarska, glonojad, kirysek
start learning
emperor tetra, bristlenose plecos, corydoras
kirysek spiżowy, pstry, sterby
start learning
bronze, paleatus, sterba's corydoras
kirysek Julii, panda, szmaragdowy
start learning
Julii, panda, emerald corydoras
blekitne gourami, mieczyk
start learning
Blue gourami, three spot gourami, swordtail
rasbora klinowa, bystrzyk ozdobny
start learning
harlekin rasbora, ornate tetra
kosiarka, zjadacz glonów
start learning
crossocheilus, algae eater
grzałka do akwarium
start learning
aquarium heater
zewnętrzny filtr akwariowy
start learning
external aquarium filter
podwójna listwa oświetleniowa
start learning
double light bar
pokrywa akwarium
start learning
aquarium cover
Oświetlenie LED, światło LED
start learning
LED Lighting, LED light
media filtracyjne, wkłady filtracyjne
start learning
filter media, filter cartridges
włókna filtrujące, cylindry ceramiczne, węgiel aktywny, kamienie lawowe
start learning
filter fibres, ceramic cylinders, active carbon, lava rock
gąbka filtracyjna
start learning
filter sponge, filter foam
filtracja mechaniczna i biologiczna
start learning
mechanical and biological filtration
worki siatkowe
start learning
net bags
termometr do akwarium
start learning
aquarium termometer
płynny nawóz węglowy
start learning
liquid carbon fertilizer
kamień napowietrzający
start learning
air stone
dwutlenek węgla
start learning
carbon dioxide
odmulacz, oczyszczacz żwiru
start learning
gravel cleaner
pokarm dla rybek, płatki, granulowany
start learning
fish food, flake food, granulate food
czyścik magnetyczny do glonów
start learning
algae magnet cleaner
jajorodny
start learning
oviparous
narybek
start learning
fry
dać komuś taryfę ulgową
start learning
to cut sb some slack
pochłaniać, absorbować
start learning
absorb
pogarszać się, zużywać się
start learning
deteriorate
utrzymanie
start learning
upkeeping
sklep ze zwierzętami
start learning
pet shop, pet store
To się nie opłaca.
start learning
It doesn't pay off.
śmiertelny
start learning
fatal
programowalny
start learning
programmable
dojrzewać
start learning
to mature
wydalać
start learning
defecate, poop
fekalia
start learning
feces
rozkładać się, gnić
start learning
decompose, decay
rozłożyć na mniejsze elementy, części
start learning
to break sth down
nasycenie
start learning
saturation
cząstki
start learning
particles
woda się rusza, miesza
start learning
water is agitated
szkodliwe, szkodliwe
start learning
harmful, detrimental
niebezpieczne, destrukcyjne
start learning
dangerous, destructive
przydatne, pomocne, pożądane, korzystne
start learning
useful, helpful, desirable, beneficial
wracając do tematu
start learning
back to the subject, coming back to the subject of
Wracając do tematu, wracając do tematu
start learning
Returning to the subject of, to return to the subject of
czterokrotnie
start learning
quadrupled
amoniak
start learning
ammonia
cykl azotowy
start learning
nitrogen cycle
bakterie denitryfikujące
start learning
denitrifying bacteria, beneficial bacteria
konwertować, przekształcać
start learning
convert
azotyn
start learning
nitrite
NO2
azotan
start learning
nitrate
NO3
It converts ammonia to nitrite and converts nitrite to nitrate.
akwarium, zbiornik
start learning
aquarium, tank
dekoracje
start learning
decorations

You must sign in to write a comment