mięśnie GiS

 0    23 flashcards    maciejtelega
print play test yourself
 
Question Answer
mięsień szeroki szyi
start learning
platysma
mięsień mostkowo-obojczykowo-sutkowy
start learning
musculus sternocleidomastoideus
mięsień skroniowy
start learning
musculus temporalis
mięsień skrzydłowy boczny
start learning
m. pterygoideus lateralis
mięsień skrzydłowy przyśrodkowy
start learning
m. pterygoideus medialis
mięsień żwacz
start learning
m. masseter
mięsień dwubrzuścowy, brzusiec przedni
start learning
mięsień dwubrzuścowy, brzusiec przedni in Latin
musculus digastricus, venter anterior
miesień dwubrzuścowy, brzusiec tylny
start learning
musculus digastricus, venter posterior
Mięsień dwubrzuścowy, ściegno pośrednie
start learning
Musculus digastricus, tendo intermedius
mięsień okrężny ust
start learning
musculus orbicularis oris
mięsień łopatkowo-gnykowy, brzusiec dolny
start learning
musculus omohyoideus, venter inferior
mięsień łopatkowo-gnykowy, brzusiec górny
start learning
musculus omohyoideus, venter superior
mięsień łopatkowo-gnykowy, ścięgno pośrednie
start learning
musculus omohyoideus, tendo intermedius
mięsień mostkowo-gnykowy
start learning
musculus sternohyoideus
mięsień mostkowo-tarczowy
start learning
musculus sternothyroideus
mięsień tarczowo-gnykowy
start learning
musculus thyrohyoideus
mięsień pochyły przedni
start learning
musculus scalenus anterior
mięsień pochyły środkowy
start learning
musculus scalenus medius
mięsień jarzmowy większy/mniejsz
start learning
musculus zygomaticus majus/minor
mięsień pochyły najmniejszy
start learning
musculus scalenus minimus
mięsień okrężny oka
start learning
musculus orbicularis oculi
mięsień dźwigacz łopatki
start learning
musculus levator scapulae
mięsień pierścienno-tarczowy
start learning
musculus cricothyroideus

You must sign in to write a comment