MF2 - AROUND THE GLOBE

 0    126 flashcards    olachmielewska9
download mp3 print play test yourself
 
Question
Answer


cave/cavern
start learning
jaskinia

coastal region
start learning
region przybrzeżny

linia brzegowa

prąd


diverse landscape
start learning
zróżnicowany krajobraz

pogórze

gyre/whirlpool
start learning
wir

pokrywa lodowa

środkowa, wewnętrzna część kraju

lush forest
start learning
bujny las

majestatyczny

natural wonder
start learning
cud natury

półwysep

dno morskie

brzeg morski


vast desert
start learning
ogromna pustynia

inland from sth
start learning
w głąb lądu od czegoś

stały ląd

off the coast
start learning
u wybrzeży

to the north of Oslo
start learning
na północ od Oslo

adorable/loveable
start learning
uroczy, rozkoszny

aggressive towards sb
start learning
agresywny wobec kogoś

zwinny

be competitive against sb
start learning
być konkurencyjnym wobec kogoś

adolescence
start learning
wiek dojrzewania

develop powerful bonds
start learning
rozwijać silne więzi

he did well in a test
start learning
test poszedł mu dobrze

domesticate
start learning
udomowić

form stable communities
start learning
tworzyć stabilne społeczności

independent of him
start learning
niezależny od niego

gatunek

składać jaja

nesting area
start learning
teren lęgowy

zdobycz

rival gang
start learning
konkurencyjne stado

kolonia

oswojone

be concerned about sth
start learning
być czymś zaniepokojonym

carbon emissions
start learning
emisja dwutlenku węgla

contaminant
start learning
czynnik powodujący zanieczyszczenie

dryfować

dump unwanted rubbish
start learning
pozbywać się śmieci

environmental group
start learning
grupa ekologów

environmental impact
start learning
wpływ na środowisko

environmentalist
start learning
ekolog

erozja

establish national parks
start learning
zakładać parki narodowe

wyciągnąć, wydobyć

floating barrier
start learning
dryfująca zapora

fossil fuel
start learning
paliwo kopalne

finansowanie

garbage patch
start learning
plama śmieci

niebezpieczeństwo

industrial waste
start learning
odpady przemysłowe

non-biodegradable waste
start learning
odpady nieulegające biodegradacji

make efforts
start learning
czynić wysiłki

substancja odżywcza

szyb naftowy

onshore oilfield
start learning
pole naftowe na lądzie

plastic pollution
start learning
zanieczyszczenie tworzywem sztucznym

pollution from plastic
start learning
zanieczyszczenie powodowane plastikiem

zanieczyszczacz

zachować

pro-nuclear
start learning
popierający energię jądrową

ograniczyć

release toxins
start learning
uwalniać toksyny

odnawialny

rise by one degree Celsius
start learning
wzrosnąć o jeden stopień Celsjusza

rising sea levels
start learning
podnoszenie się poziomu morza

drought in English
susza

landfill/rubbish tip
start learning
wysypisko

rubbish, garbage, litter, waste, debris
start learning
śmieci (5)

ścieki

toksyna

wildlife protection
start learning
ochrona dzikiej przyrody

baking, burning, scorching temperatures
start learning
upalne temperatury (3)

osuwisko

rushing torrent
start learning
rwący prąd

roaring torrent
start learning
huczący prąd

raging torrent
start learning
rozszalały prąd

starvation
start learning
klęska głodowa

area of natural beauty
start learning
obszar o pięknej przyrodzie

przecinać

cultural heritage
start learning
dziedzictwo kulturowe

rozkładać się

deserted wilderness
start learning
opuszczona dzicz

jałowy

bezludny

distant, remote
start learning
daleki

inaccessible
start learning
niedostępny

embark on a journey
start learning
wyruszyć w podróż

wyludniony (pusty)

posępny

inhospitable
start learning
niegościnny

picturesque
start learning
malowniczy

wytrzymałość

facilities for tourists
start learning
udogodnienia dla turystów

hunt for sth
start learning
polować na coś

lose all sense of space/time
start learning
stracić poczucie przestrzeni / czasu

motorówka

sustainable tourism
start learning
turystyka nienaruszająca równowagi ekologicznej

tough journey
start learning
trudna podróż

punishing journey
start learning
mordercza podróż

arduous journey
start learning
męcząca podróż

travelling companion
start learning
towarzysz podróży

break up into smaller particles
start learning
rozpadać się na mniejsze cząstki

follow sb around
start learning
chodzić za kimś

set off/out
start learning
wyruszyć

sit around
start learning
siedzieć bezczynnie

common misconception
start learning
częsty błąd

distance yourself from sth
start learning
dystansować się od czegoś

incomparable
start learning
niezrównany

nieodłączny

ścigać


obszarpany, wykończony

undoubtedly
start learning
niewątpliwie

unlike sth
start learning
w odróżnieniu od czegoś

ogrom

rychły

kłusownictwo (nielegalne)

roślinożerca

mięsożerca


You must sign in to write a comment