Matematyka ib

 0    70 flashcards    izkab3003
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
wartość bezwzględna z
start learning
the absolute value of
suma
start learning
the sum of
procent
start learning
percent
promil
start learning
per mil
równa się
start learning
equals
mniejsze równe
start learning
less than or equal to
większe równe
start learning
greater than or equal to
około
start learning
approximate
identyczne
start learning
identical to
nawiasy kwadratowe
start learning
square brackets
nawiasy okrągłe
start learning
parentheses, round brackets
nawias klamrowy
start learning
curly brackets, braces
nieskończoność
start learning
infinity
zmierza do
start learning
tends to
wielka litera
start learning
capital letter
dodawanie
start learning
addition
odejmowanie
start learning
subtraction
dzielenie
start learning
division
mnożenie
start learning
multiplication
znak mnożenia
start learning
the sign of multiplication
iloraz
start learning
quotient
iloczyn
start learning
product
zaokrąglenie
start learning
rounding
stosunek
start learning
ratio
bezpośrednio proporcjonalne
start learning
directly proportional
zmienna
start learning
variable
równanie liniowe
start learning
linear equation
równanie kwadratowe
start learning
quadratic equation
równanie trzeciego stopnia
start learning
cubic equation
układ równań
start learning
system of equations
rozwiązanie równania
start learning
solution/root of the equation
niewiadoma
start learning
unknown
podstawiać
start learning
substitute
operacje matematyczne
start learning
mathematical operations
kropka dziesiętna
start learning
decimal point
a dzielone przez b
start learning
a divided by b/ a over b
a mnożone przez b
start learning
a multiplied by b/ a times b
ułamek
start learning
fraction
ułamek zwykły
start learning
common/ vulgar fraction
ułamek właściwy
start learning
proper fraction
ułamek niewłaściwy
start learning
improper fraction
licznik
start learning
numerator
mianownik
start learning
denominator
ułamek okresowy
start learning
repeating decimal
wspólny dzielnik
start learning
common factor
zredukować do najmniejszych wartości
start learning
reduce to the lowest terms
przekształcanie
start learning
converting
odwrotność
start learning
reciprocal
dzielić ułamki
start learning
divide fractions
mnożyć ułamki
start learning
multiply fractions
odejmować ułamki
start learning
subtract fractions
dodawać ułamki
start learning
add fractions
wspólny mianownik
start learning
common denominator
ułamek dziesiętny
start learning
decimal fraction
3/4
start learning
three quaters/ three fourths
5/8
start learning
five eights
4 3/4
start learning
four and three quaters
potęga
start learning
power
podnieść liczbę do potęgi
start learning
raise a number to a power
obliczyc pierwiastek
start learning
to extract a root
pierwiastek
start learning
root
indeks górny
start learning
superscript
indeks dolny
start learning
subscript
logarytm naturalny
start learning
natural logarithm
logarytm dziesiętny
start learning
common logarithm
podstawa
start learning
base
stała
start learning
constant
sześcienny
start learning
cubic
podniesione do 3 potęgi
start learning
cubed
podniesione do kwadratu
start learning
squared

You must sign in to write a comment