łopatka - scapula

 0    25 flashcards    patrycja178
print play test yourself
 
Question Answer
wyrostek barkowy łopatki
start learning
acromion
kąt boczny
start learning
angulus lateralis
dół podgrzebieniowy
start learning
fossa infraspinata
brzeg boczny
start learning
margo lateralis
kąt dolny
start learning
angulus inferior
brzeg przyśrodkowy
start learning
margo medialis
kąt górny łopatki
start learning
angulus superior
dół nadgrzebieniowy
start learning
fossa supraspinata
brzeg górny
start learning
margo superior
grzebień łopatki
start learning
spinea scapulae
wyrostek kruczy
start learning
processus coracoideus
dół podłopatkowy
start learning
Fossa subscapularis
brzeg przyśrodkowy
start learning
margo medialis
powierzchnia żebrowa
start learning
facies costalis
kąt dolny
start learning
angulus inferior
brzeg boczny
start learning
margo medialis
guzek podpanewkowy
start learning
tuberculum infraglenoidale
kąt boczny
start learning
angulus lateralis
wydrążenie panewkowe
start learning
cavitas glenoidale
guzek nadpanewkowy
start learning
tuberculum supraglenoidale
wyrostek barkowy
start learning
acromion
powierzchnia stawowa wyrostka barkowego
start learning
facies articularis acromii
wyrostek kruczy
start learning
processus coracoideus
brzeg górny
start learning
margo superior
kąt górny
start learning
angulus superior

You must sign in to write a comment