Lesson twenty nine

 0    28 flashcards    karolkostrzewa99
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
kolka
start learning
stitch
wełna
start learning
wool
podjazd
start learning
driveway
przestraszony
start learning
frightened
ziarno prawdy
start learning
grain of truth
brak, niedobór, niedostatek
start learning
shortage
sługa, służący
start learning
servant
zaciekle, zażarcie, ostro
start learning
fiercely
właściwości materiałów
start learning
properties of materials
krzem
start learning
silicon
Widziałeś już wcześniej ten występ?
start learning
Have you seen this performance before?
Dlaczego jesteś pokryty błotem? Bawiłem się z moim psem w ogrodzie.
start learning
Why are you covered with mud? I have been playing with my dog in the garden.
Pracowała cały dzień i napisała trzy raporty.
start learning
She has been working all day and she has written three reports.
Mieszkam tutaj od 2005 roku.
start learning
I have been living here since 2005.
Pociąg odjeżdża o 5:30
start learning
The train leaves at 5:30
Czytam tę książkę przez miesiąc i nie jestem pewien, czy to skończę.
start learning
I have been reading this book for a month and I am not sure if I will finish it.
Gdzie byłeś ostatniej nocy?
start learning
Where were you last night?
Wyglądasz na zmęczonego. Co robiłeś?
start learning
You look tired. What have you been doing?
Straciłem okulary! Nic nie widzę bez nich.
start learning
I have lost my glasses! I can’t see anything without them.
Nie przygotowała jeszcze obiadu.
start learning
She hasn’t prepared dinner yet.
przysłowie
start learning
proverb
Pióro jest potężniejsze niż miecz.
start learning
The pen is mightier than the sword.
Wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma.
start learning
The green is always greener on the other side.
Praktyka czyni mistrza.
start learning
Practice makes perfect.
Śmiech jest najlepszym lekarstwem.
start learning
Laughter is the best medicine.
Podróż tysiąca mil rozpoczyna się jednym krokiem.
start learning
A journey of a thousand miles begins with a single step.
Łatwo przyszło łatwo poszło.
start learning
Easy come, easy go.
Nie oceniaj książki po okładce
start learning
Don’t judge a book by its cover

You must sign in to write a comment