Lesson 27.09.19

 0    40 flashcards    annbato
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Złożyć skargę
start learning
Make a complaint
Ustawić
start learning
Set
Narzekać
start learning
Complain
Ocena w szkole
start learning
Mark
Potwierdzenie
start learning
Confirmation
Ocena nie potwierdza wiedzy.
start learning
The mark does not confirm knowledge.
Kij
start learning
Stick
Dosięgnąć
start learning
Reach
Latarka
start learning
Torch
Dosięgnąć klucze
start learning
Reach for the keys
Zapalić latarkę.
start learning
Turn on the torch.
Plecak
start learning
Backpack
Przemowa
start learning
Speech
Dodawać
start learning
Add
Skąd go znasz?
start learning
Where from do you know him?
wymagający
start learning
demanding
Introwertyk
start learning
Introvert
negocjować umowę
start learning
to negotiate a contract
porozumienie
start learning
agreement
dobre warunki pracy
start learning
good working conditions
szacować
start learning
to estimate
odmówić zrobienia czegoś
start learning
refuse to do something
złożyć ofertę
start learning
make an offer
Przejdźmy do rzeczy.
start learning
Let's get to the point
To dobre spostrzeżenie.
start learning
That's a good point.
Dobre wyniki sprzedaży
start learning
Good sales results
Chciałabym się przedstawić, nazywam się Alicja, pracuję w branży...
start learning
I would like to introduce myself, my name is Alicja, I work in the industry...
Moją ambicją jest praca dla międzynarodowej firmy.
start learning
My ambition is to work for an international company.
Moją ulubioną pasją jest...
start learning
My favorite passion is...
raport
start learning
report
dane finansowe
start learning
financial data
Wprowadzenie nowych produktów
start learning
Introduction of new products
zmiany personelu zarządzającego
start learning
changes in management staff
prognozy na najbliższą przyszłość
start learning
the forecast for the near future
rachunek wyników finansowych
start learning
income statement
rachunek zysków i strat
start learning
profit-and-loss account
przychód ze sprzedaży
start learning
sales income
Zysk brutto
start learning
Gross profit
koszty operacyjne
start learning
operating costs
podatek dochodowy
start learning
income tax

You must sign in to write a comment