lekcja nr 3

 0    51 flashcards    ewelina20031993
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
zdumiewająco, niesłychanie, zjawiskowo
start learning
amazingly
szczęśliwie
start learning
happily, luckily
niewiarygodnie
start learning
unbelievably
okazać się
start learning
prove, turn out
lubiący przygodę, lubiący odwiedzać nowe miejsca, żądny przygód
start learning
adventurous
zamożny, dobrze sytuowany
start learning
well-off
towarzyszyć (komuś), odprowadzać (kogoś), towarzyszyć (czemuś), wydarzyć się w tym samym czasie
start learning
accompany
czarna ospa
start learning
smallpox
zaszczepiać, zaszczepić
start learning
inoculate
przedstawiać (kogoś np. znajomym), wprowadzać, wnosić, zapoznawać, zaznajamiać (np. z tradycją, z nowym tematem)
start learning
introduce
prawie
start learning
almost
osiągać
start learning
achieve
świadomy
start learning
conscious
zapewniać
start learning
to assure
natychmiast
start learning
straightaway
wymagać
start learning
to demand
zawierać
start learning
to contain
przyznać
start learning
to admit
zamiast
start learning
instead of
wysiłek
start learning
effort
ilość
start learning
quantity
podejście
start learning
approach
jałowy, bezpłodny (np. ziemia, gleba), niepłodna (o kobiecie), nieurodzajny (np. roślina, drzewo), nie przynoszący rezultatu (np. rozmowa, mecz)
start learning
barren
albo
start learning
either
punkt orientacyjny, charakterystyczny obiekt, jako przym. przełomowy, doniosły
start learning
landmark,
polano, pień, kłoda
start learning
log
odcinać (np. metkę), ucinać (np. palec), odcinać (np. wodę), wyłączać (np. ogrzewanie), przerywać np. połączenie telefoniczne
start learning
cut off (e.g. label), cut off (e.g. finger), cut off (e.g. water), turn off (e.g. heating), interrupt e.g. telephone connection
ścinanie drzew, wycinanie drzew
start learning
logging
miejsca rozrywki
start learning
entertainment places
miejsce wielokulturowe, tygiel
start learning
melting pot
krzywa wieża
start learning
Leaning Tower
oczywiście
start learning
obviously
stale, ciągle
start learning
constantly
wzrastające
start learning
increasing
cecha charakterystyczna, funkcja, właściwość, możliwość, cecha (np. o krajobrazie)
start learning
feature
próbka (np. towaru w sklepie), próbować, kosztować
start learning
sample
regulowany, kierowany, sterowany, zarządzany
start learning
managed
kierować, zarządzać, radzić sobie, utrzymywać się, dawać radę
start learning
manage
oprócz
start learning
besides
żywe, jaskrawe, pełne energii
start learning
vibrant
ogromna różnorodność
start learning
huge variety
spoufalać się z kimś
start learning
be familiar with sb
być obeznany z czymś
start learning
familiar with something
znać się na czymś
start learning
be familiar with sth
zaznajomić się z czymś, zapoznać się z czymś
start learning
get familiar with sth
na wyłączność
start learning
Exclusively
Wielka przyjemność, zachwyt, rozkosz
start learning
delight
winnica
start learning
vineyard
całkiem, dosyć, raczej
start learning
rather, pretty
całkiem rozbudowany
start learning
pretty extensive
natychmiast, od razu, z miejsca
start learning
immediately

You must sign in to write a comment