lekcja 3 szkoła

 0    84 flashcards    tsia
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
matematyka
start learning
Mathematics/Maths
fizyka
start learning
Physics
geografia
start learning
Geography
biologia
start learning
Biology
muzyka
start learning
Music
historia
start learning
History
chemia
start learning
Chemistry
plastyka
start learning
Art
informatyka
start learning
computer science
etyka
start learning
Ethics
WF (wychowanie fizyczne)
start learning
PE (physical education)
przyroda, nauki ścisłe
start learning
Science
informatyka
start learning
computer science
Zdaję mój pierwszy egzamin w tym roku.
start learning
I'm taking my first exam this year.
W czerwcu zdałam bardzo ważny egzamin.
start learning
I passed a very important exam in June.
Nikt nie chce nie zdać egzaminu.
start learning
No one wants to fail an exam.
Zwykle dostaję dobre oceny.
start learning
I usually get good marks.
Zawsze powtarzam przed sprawdzianami.
start learning
I'always revise before tests.
Staram się dobrze odrabiać zadania domowe.
start learning
I'm trying to do my homework well.
Muszę uczyć się wiersza na pamięć.
start learning
I have to learn a poem by heart.
Czy wiesz, czego musisz się uczyć na następny tydzień?
start learning
Do you know what you have to study for the next week?
Powtórz gramatykę i słownictwo przed testem.
start learning
Revise grammar and vocabulary before the test.
Nie zapomnij uczyć się do swoich egzaminów.
start learning
Don't forget to study for your exams.
Niektórzy uczniowie ściągają podczas testów. To naprawdę nie jest w porządku.
start learning
Some students cheat during tests. It really isn't fair.
Pod koniec roku szkolnego zawsze otrzymujemy nasze świadectwa.
start learning
At the end of the school year we always get our certificates.
atlas
start learning
atlas
ołówek
start learning
a pencil
piórnik
start learning
pencil case
kalkulator
start learning
calculator
linijka
start learning
a ruler
komputer
start learning
a computer
długopis
start learning
a pen
zeszyt
start learning
a notebook
klej
start learning
glue
podręcznik
start learning
textbook/coursebook
nożyczki
start learning
scissors
kredka
start learning
crayon
gumka
start learning
eraser/rubber
temperówka
start learning
a pencil sharpener
flamaster
start learning
marker
słownik
start learning
a dictionary
globus
start learning
globe
mapa
start learning
a map
poster
start learning
poster
plan lekcji
start learning
timetable
tornister
start learning
school bag
przerwa
start learning
pause/break
korytarz
start learning
a corridor
tablica
start learning
blackboard
stołówka
start learning
a canteen
uczeń
start learning
pupil
uniwersytet
start learning
university
szkoła średnia
start learning
secondary school
szkoła podstawowa
start learning
a primary school
przedszkole
start learning
nursery school/ kindergarten
pokój nauczycielski
start learning
teachers' room
świadectwo
start learning
certificate
biblioteka
start learning
a library
szkoła prywatna
start learning
private school
świetlica
start learning
common room
sala gimnastyczna
start learning
a gym
semestr
start learning
semester
nieobecny
start learning
absent
wychowawca klasy
start learning
class teacher
opuszczać lekcje
start learning
to miss lessons
wycieczka klasowa
start learning
class trip
egzamin
start learning
an exam
języki obce
start learning
foreign languages
kolega/koleżanka z klasy
start learning
classmate
klasa (pomieszczenie)
start learning
classroom
przerwa na lunch
start learning
lunch-break
ćwiczenie
start learning
exercise
ocena
start learning
mark
ławka
start learning
desk
dyktando
start learning
a dictation
gramatyka
start learning
grammar
dyrektor
start learning
headmaster
arkusz egzaminacyjny
start learning
an exam paper
laboratorium
start learning
a lab
nauczyciel
start learning
a teacher
lekcja
start learning
a lesson
kreda
start learning
chalk
mundurek
start learning
a school uniform
podwórko szkolne
start learning
schoolyard

You must sign in to write a comment