Łacinka 06.04.2016

 0    50 flashcards    gwierzchos
print play test yourself
 
Question Answer
Przy największym państwa nierządzie najliczniejsze były prawa
start learning
Perditissima res publica plurimae leges.
Przez pomyłkę.
start learning
Per errorem.
Panujący nie podlega prawom.
start learning
Princeps legibus solutus.
Co jest twoje miej dla siebie; co jest moje oddaj mi
start learning
Quae tua sunt, tibi habe; Quae mea, redde mihi
Kto chce udowodnić zbyt wiele, nie udowadnia niczego
start learning
Qui nimium probat, nihil probat
Rozum jest duszą prawa
start learning
Ratio est anima legis
Na mieniu i osobie (karać)
start learning
Re et corpore
Potępienie powinno być wolne od obrazy.
start learning
Reprehensio calumnia vacare debet
Z zastrzeżeniem tego, co powinno być zastrzeżone
start learning
Reservatis reservandis
Rzacz mówi sama za siebie.
start learning
Res ipsa loquitur
Rzacz niczyja staje się własnością pierwszego, który ją zagarnął.
start learning
Res nullius cedit primo occupanti
Przywrócenie sądowe do pierwotnego stanu (majątku, czci)
start learning
Restitutio ad(in) integrum
Z zachowaniem porządku/wedle porządku
start learning
Secundum ordinem
Zawsze coś przylgnie (z obmowy oszczerstwa)
start learning
Semper aliquid haeret
Zdrowy rozstądek
start learning
Sensus communis
Bez wątpienia
start learning
Sine dubio
Bez gniewu i stronniczości (bezstronnie, obiektywnie)
start learning
Sine ira et studio
Bez zwłoki
start learning
Sine mora
Niech będzie zachowany umiar
start learning
Sit modus in rebus
Niech mi wolno będzie powiedzieć/za pozwoleniem
start learning
Sit venia verbo
Pod pozorem prawa
start learning
Sub colore iuris
Pod warunkiem
start learning
Sub conditione
Pod fałszywym pozorem
start learning
Sub crimine falso
Z usunięciem przyczyny, znika skutek.
start learning
Sublata causa tollitur effectus
Pod postacią. Pod pozorem
start learning
Sub specie
Godzi się podejmować wojny po to, aby żyć w pokoju bez niesprawiedliwości
start learning
Suscipienda bella sunt ob eam causam, ut sine iniuria in pace vivatur
Trzeciego wyjścia nie ma.
start learning
Tertium non datur
Gdzie prawo, tam kara
start learning
Ubi lex, ibi poena
Gdzie społeczeństwo, tam musi być prawo.
start learning
Ubi societas, ibi ius.
Jednomyślnie
start learning
Unanimiter/ Uno animo
Przywłaszczenie sobie prawa
start learning
Usurpatio iuris
Z mocy rozkazu, nakazu/ z upoważnienia
start learning
Vi mandati
Siła prawa
start learning
Vis legis
Mocą testamentu
start learning
Vi testamenti
Wola ludu najwyższym prawem
start learning
Voluntas populi suprema lex
Na gorącym uczynku
start learning
In flagranti
Z obejściem prawa
start learning
In fraudem legis
Zamiast rodzica
start learning
In loco parentis
Mimowolny błąd w mowie.
start learning
Lapsus linguae
Mimowolny błąd w piśmie.
start learning
Lapsus calami
Ustawa unieważniowa
start learning
Lex abrogata
Dobrowolność poetycka
start learning
Licentia poetica
W złej wierze
start learning
Mala fide
Bardzo wielkie niebezpieczeństwo zawsze usprawiedliwa winę
start learning
Maxima pericula semper dant veniam culpae
Sposób działania
start learning
Modus faciendi/operandi
Sposób postępowania
start learning
Modus procedendi
Wobec braku sprzeciwu
start learning
Nemine contradicente
Często wybaczając, dajesz sposobność do krzywdy
start learning
Saepe ignoscendo das iniuriae locum
Do obowiązków mądrego sędziego należy ciągle myśleć, do czego zmusza (co mówi) prawo
start learning
Sapientis iudicis est semper cogitare, quid lex cogat
Gdzie jest przyznanie się, tam jest przebaczenie
start learning
Ubi est confessio, ibi est remissio

You must sign in to write a comment