łac. ćw 6- czaszka cz.1

 0    40 flashcards    czachaaa
 
Question
Answer

ossa cranii

sklepienie
start learning
calvaria

basis

kość potyliczna
start learning
occipitale

kość klinowa
start learning
sphenoidale

kości skroniowe
start learning
temporalia

kości ciemieniowe
start learning
parietalia

kość czołowa
start learning
frontale

kość sitowa
start learning
ethmoidale

kości części mózgowej
start learning
neurocranium

kości częsci twarzowej
start learning
splanchnocranium

małżowiny nosowe
start learning
conchae nasales

kości jarzmowe
start learning
zygomatica

maxilla

kości podniebienne
start learning
palatina

vomer

mandibula

kości łzowe
start learning
lacrimalia

kości nosowe
start learning
nasalia

guz czołowy
start learning
tuber frontale

kość nosowa
start learning
os nasale

kanał wzrokowy
start learning
canalis opticus

szew klinowo czołowy
start learning
sutura sphenofrontalis

wyrostek jarzmowy kości czołowej
start learning
proc. zygomaticus ossis frontalis

łuska skroniowa
start learning
squama temporalis

szczelina oczodołowa
start learning
Fissura orbitalis

blaszka oczodołowa kości sitowej
start learning
lamina orbitalis ossis ethmoidalis

kość łzowa
start learning
os lacrimale

blaszka pionowa
start learning
lamina perpendicularis

jama nosowa
start learning
cavum nasi

szew międzyszczękowy
start learning
sutura intermaxillaris

szew wieńcowy
start learning
sutura coronalis

kość ciemieniowa
start learning
os parietale

szew czołowo jarzmowy
start learning
sutura frontozygomatica

szew klinowo jarzmowy
start learning
sutura sphenozygomatica

kość jarzmowa
start learning
os zygomatica

szew jarzmowo szczękowy
start learning
sutura zygomaticomaxillaris

kolec nosowy
start learning
spina nasalis

kąt żuchwy
start learning
angulus mandibulae

guzowatość bródkowa
start learning
protuberantia mentalis


You must sign in to write a comment