kurs ang iIT

 0    70 flashcards    piotrmarcinkowski
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
zajmować się
start learning
deal with
zajmować się
start learning
handle
nadzorować coś
start learning
oversee/supervise
być odpowiedzialnym za
start learning
be responsible for, be charge of, be accountable for
praca obejmuje
start learning
job involves doing something
wśród moich obowiązków jest
start learning
My responsibilities include
Moim zadaniem jest
start learning
I have the task to
moja rola to
start learning
my role is to
zapewniam, że
start learning
I make you sure that
niebezpiecznie zagrożenia są zminimalizowane
start learning
dangerously threats are minimized
Stanowisko jest obecnie pożądane
start learning
A position is currently in hight demand
potrzeby rynku
start learning
market needs
wielozadaniowość
start learning
Multitask
szybko zmieniajacym się
start learning
fast-paced
wielofunkcyjnym
start learning
coss-functional
wielokrajowym
start learning
cross-brder
przyczynić się do
start learning
contribute to
solidny kod
start learning
robust code
mało znana
start learning
little known
dobrze znana
start learning
well-known
odnosząca sukcesy
start learning
successful
zróżnicowana
start learning
diversified
uznana
start learning
accredited
doceniona
start learning
ronowned
komercyjna
start learning
Commercial
konkurencyjna
start learning
competitive
oparna na lean management
start learning
lean
oferująca kompleksową usługę
start learning
one-stop
kształtowana przez siły rynkowe
start learning
market-driven
taka, w którą można bezpiecznie inwestować
start learning
blue chip
godna polecenia
start learning
recommendable
przyjazna pracownikom
start learning
employee friendly
ukierunkowana na konsumentów
start learning
consumer-oriented
zorientowana na klientów
start learning
customer oriented
klientocentrycza
start learning
customer-centric
o ugruntowanej pozycji na rynku
start learning
well-established
oferująca usługi
start learning
tertiary
duża
start learning
big, large
mała
start learning
small, tiny
średniej wielkości
start learning
medium-sized, medium
amerykańska
start learning
american
polska
start learning
polish
europejska
start learning
European
rodzinna
start learning
Family-owned
korporacja ponadnarodowa
start learning
MNC, multinational corporation
międzynarodowa
start learning
International
B2B, świadcząca usługi innym firmom
start learning
B2B, business-business
B2C, świadcząca usługi konsumentom
start learning
B2C, business to consumer
niekierująca się osiągnienciem zysku
start learning
non-profit
notowana na giełdzie
start learning
listed
nienotowana na giełdzie
start learning
unlisted
lider na rynku
start learning
market leader
firma niewalcząca o przewagę rynkową
start learning
market follower
moja firma sprzedaje/dystrybuuje/importuje/eksportuje sprzęt
start learning
my company sells / distributes / imports / exports hardware
moja firma dostarcza oprogramowanie sieciom sklepów
start learning
my company provides/supplies software to store chains
moja firma zajmuje się sprzedażą hurtową/detaliczną
start learning
my company is a wholesaler/retailer
moja firma tworzy aplikacje mobilne
start learning
my company develops/builds mobile applications
badamy rynek
start learning
We research the market
co pół roku wypuszczamy nową aplikację
start learning
We lunch a new app every half a year
moja firma produkuje urządzenia mobilne
start learning
my company makes/manufactures/produces mobile devices
moja firma oferuje kompleksowe rozwiązania IT
start learning
my company offers complex IT solution
moja firma zatrudnia 500 osób na całym świecie
start learning
my company employs 500 people worldwide
jestem freelancerem
start learning
I'm a freelancer
prowadzę własną firmę
start learning
I run my own company
prowadzę szkolenia dla administratorów sieci
start learning
I conduct training for network administrators
abc zostało założone w 1991 roku
start learning
abc was founded/set up/ established in 1991
heh główna siedziba znajduje się w ontario w kanadzie. Ma ona filie na wszystkich kontynentach
start learning
Its HQ/headquarters/head office is in Ontario, Canada and it has offices/branches/subsidiaries on all continents
jej główny obszar działalności to telekomunikacja
start learning
its main business is telecommunications
jej główni konkurenci to
start learning
its main competitors are
trzech przyjaciół zdecydowało, że trzeba znaleźć jakieś zajęcie na boku i od tego czasu rośnie w siłę
start learning
three friends decided it was time to get a side hustle and has been growing in importance ever since

You must sign in to write a comment