konczyna górna (obręcz, kosc: ramienna,łokciowa, promieniowa, Dłoń)

 0    71 flashcards    patrycja178
print play test yourself
 
Question Answer
obojczyk
start learning
clavicula
łopatka
start learning
scapula
kość ramienna
start learning
humerus
kość promieniowa
start learning
Radius
kość łokciowa
start learning
Ulna
kości nadgrastka
start learning
ossa carpi
kości śródręcza
start learning
ossa metacarpi
kości palców ręki
start learning
Ossa digitorum manus
kości przedramienia
start learning
ossa antebrachii
kości ręki
start learning
ossa manus
grzebień guzka większego
start learning
crista tuberculi majoris
bruzda międzyguzkowa
start learning
sulcus intertubercularis
guzek większy k. ramiennej
start learning
tuberculum majus
głowa kości ramiennej
start learning
caput humeri
szyjka anatomiczna
start learning
collum anatomicum
guzek mniejszy
start learning
tuberculum minus
szyjka chirurgiczna
start learning
collum chirurgicum
grzebień guzka mniejszego
start learning
crista tuberculi minoris
dół łokciowy(z tyłu kości)
start learning
fossa olecrani
dół dziobiasty
start learning
fossa coronoidea
nadkłykieć przyśrodkowy
start learning
epicondylus medialis
bloczek kości ramiennej
start learning
trochlea humeri
główka kości ramiennej
start learning
capitulum humeri
nadkłykieć boczny
start learning
Epicondylus lateralis
dół promieniowy
start learning
fossa radialis
guzowatość naramienna
start learning
tuberositas deltoidea
kość łokciowa
start learning
os ulna
wcięcie bloczkowe
start learning
incisura trochlearis
wyrostek dziobiasty
start learning
processus coronoideus
guzowatość łokciowa
start learning
tuberositas ulnae
brzeg międzykostny
start learning
margo interosseus
głowa kości łokciowej
start learning
caput ulnae
obwód stawowy
start learning
circumferentia articularis
wyrostek rylcowaty przyśrodkowy
start learning
processus styloideus medialis
grzebień mięśnia odwracacza
start learning
crista musculi supinatoris
wcięcie promieniowe
start learning
incisura radialis
łokieć
start learning
olecranon
kość promieniowa
start learning
Os radii
szyjka kości promieniowej
start learning
collum radii
obwód stawowy
start learning
circumferentia articularis
dołek głowy
start learning
fovea capitis
głowa kości promieniowej
start learning
caput radii
guzowatość promieniowa
start learning
tuberositas radii
brzeg międzykostny
start learning
margo interosseus
wcięcie łokciowe
start learning
incisura ulnaris
powierzchnia stawowa nadgarstkowa
start learning
facies articularis carpea
wyrostek rylcowaty boczny
start learning
Processus styloideus lateralis
kości ręki (strona dłoniowa
start learning
Ossa manus
kość haczykowata
start learning
Os hamatum
kość grochowata
start learning
Os pisiforme
kość trójgraniasta
start learning
os triquetrum
kość księżycowata
start learning
os lunatum
kość główkowata
start learning
Os capitatum
kość łódeczkowata
start learning
Os scaphoideum
kość czworoboczna większa
start learning
os trapezium
kość czworoboczna mniejsza
start learning
os trapezoideum
podstawa
start learning
basis
trzon
start learning
corpus
pierwsza kość śródręcza
start learning
os metacarpale I
głowa
start learning
caput
głowa paliczka
start learning
caput phalangis
podstawa paliczka dalszego
start learning
basis phalangis
trzon paliczka
start learning
corpus phalangis
paliczek bliższy
start learning
phalanx proximalis
paliczek środkowy
start learning
phalanx media
paliczek dalszy
start learning
phalanx distalis
kciuk
start learning
pollex
palec wskazujący
start learning
index
środkowy
start learning
digitus medius
serdeczny(obrączkowy)
start learning
anularis
mały palec
start learning
Minimus

You must sign in to write a comment