kolokwium 3.04

 0    85 flashcards    sandraslazyk8
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
kupić coś przez internet
start learning
buy something on the Internet/ online
apteka
start learning
chemist's/pharmacy
sklep z wyprzedażami
start learning
an outlet shop
Dom handlowy
start learning
Department store
centrum handlowe
start learning
shopping centre/mall
biblioteka
start learning
a library
księgarnia
start learning
bookshop
założyć koszulkę
start learning
put on a shirt
przymierzyć koszulkę
start learning
try on a shirt
pasuje pod względem rozmiaru
start learning
it fits you
pasuje do ciebie
start learning
it suits you
sprzedaż
start learning
a sale
wyprzedaż
start learning
the sales
okazja
start learning
a bargain
zniżka
start learning
a discount
metka
start learning
a price tag
paragon
start learning
a receipt
zwrot
start learning
a refund
oddać coś
start learning
take sth back
przeklinać
start learning
to swear
zepsuć
start learning
spoil
trać swój czas
start learning
waste your time
postawić sprawę jasno
start learning
make it clear
wahać się
start learning
hesitate
stracić panowanie
start learning
loose your temper
grozić
start learning
threaten
pochlebstwo
start learning
flattery
osiagać / osiągniecie
start learning
achive / achievement
zgodzić się / zgoda
start learning
agree / agreement
kłócić się / kłótnia
start learning
argue / argument
załączyć / załącznik
start learning
attach / attachment
wybrać / Wybór
start learning
choose / choice
rekompensować / rekompensata
start learning
compensate / compensation
narzekać / skarga
start learning
complain / complaint
dostarczać / dostawa
start learning
deliver / delivery
pokazać / pokaz
start learning
demonstrate / demonstration
wyjaśnić / wyjaśnienia
start learning
explain / explanation
stracić / stracony
start learning
lose / loss
zapłacić / zapłata
start learning
pay / payment
odpowiedźieć / odpowiedź
start learning
respond / response
Sprzedać / sprzedaż
start learning
sell / sale
osiągnąć sukces / sukces
start learning
succeed / succes
Pracował dla
start learning
worked for
utworzyć
start learning
set up
radzic sobie bardzo dobrze
start learning
doing very well
bezrobotny
start learning
unemployed
Szukać pracy
start learning
Look for a job
został zwolniony
start learning
was sacked
aplikowac
start learning
applied for
wysyłane w CV
start learning
sent in CVs
mieć dobrą pensję
start learning
good salary
jej szef
start learning
her boss
Dostać pracę
start learning
get the jobs
nadgodziny
start learning
do overtime
powstał
start learning
was made
awansować
start learning
get promoted
rezygnować
start learning
resign
emerytura
start learning
retire
w niepełnym wymiarze godzin
start learning
part-time
na własny rachunek
start learning
self-employed
czasowy / okresowy
start learning
temporary
dobrze wykwalifikowana
start learning
well qualified
rządzić
start learning
charge
awansowac / awans
start learning
promote / promotion
aplikować / aplikacja
start learning
apply / applyation
emerytura / emerytury
start learning
retire / retirement
Zatrudnić / zatrudnienie
start learning
employ / employment
kwalifikować się / kwalifikacja
start learning
qualify / qualifyation
rezygnować / rezygnacja
start learning
resign / resignation
Nauka / naukowiec
start learning
science / scientist
prawo / prawnik
start learning
law / lawyer
muzyka / muzyk
start learning
music / musician
apteka / farmaceuta
start learning
pharmacy / pharmacist
gospodarstwo / rolnik
start learning
farm / farmer
tłumaczyć / tłumacz
start learning
translate / translator
onieśmielający
start learning
intimidating
udział w zyskach
start learning
a share in the profits
przedsiębiorca
start learning
entrepreneur
produkt
start learning
product
rynek
start learning
market
dochodowy
start learning
profitable
odrzucił jego pomysł
start learning
rejected his idea
sukces
start learning
be successful
zrobić to
start learning
to make it
bezwartościowy
start learning
worthless

You must sign in to write a comment