kolokwium 26

 0    48 flashcards    izabelaw1
print play test yourself
 
Question Answer
gdzie społeczeństwo, tam prawo
start learning
Ubi societas, ibi ius
gdzie prawo, tam kara
start learning
Ubi lex, ibi poena
dziel i rządź
start learning
Divide et impera!
Słuchać, patrz, milcz!
start learning
Audi, vide, sile!
Przyrzekasz że dasz sto? Przyrzekam. Obiecujesz? Obiecuje.
start learning
Centum dare spondes? Spondeo. Promittis? Promitto
Opóźnienie przynosi wystawienie na próbę.
start learning
Mora trahit periculum.
Lokalne zasady działania.
start learning
Locus regit actum.
Zasady działania.
start learning
Tempus regit actum.
Zdarzenie odczuwa pan.
start learning
Casum sentit dominus.
Powierzchnia ustępuje gruntowi.
start learning
Superficies solo cedit.
Niedbalstwo zawinieniem jest.
start learning
Neglegentia culpa est.
Prawo nie z powrotem.
start learning
Lex retro non agit.
Prawo patrzy do przodu, nie do tyłu.
start learning
Lex prospicit, non respicit.
Prawo jest twarde, ale prawo.
start learning
Dura lex, sed lex.
Nowy król, nowe prawo.
start learning
Novus rex, nova lex.
Przyznanie do winy jest królową dowodów.
start learning
Confessio est regina probationum.
Ciężar udowodnionego faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne.
start learning
Actōri incumbit probatio.
Stan wyższej konieczności
start learning
Necessitas frangit legem.
Nie jest zabroniony czyn który w momencie wykonania nie był zabroniony. Nie ma zbrodni bez ustawy.
start learning
Nullum crimen sine lege. Nulla poena sine lege.
Prywatna umowa nie narusza praw obywateli.
start learning
Privatōrum conventio iuri publico non derogat.
gdzie? kiedy?
start learning
ubi
społeczeństwo; stowarzyszenie
start learning
societas
tam, wtedy
start learning
ibi
prawo
start learning
ius
ustawa; przepis
start learning
lex
kara
start learning
poena
oddzielam, dzielę
start learning
divido;-ere
rządze, nakazuje
start learning
impero;-āre
widzę; patrze
start learning
video;-ēre
jestem cicho, milcze
start learning
sileo;-ēre
sto
start learning
centum
dać
start learning
do, dare
przyrzekam
start learning
spondeo;-ēre
obiecuję, przyrzekam
start learning
promitto;-ere
zwłoka, odroczenie w czasie
start learning
mora(acc. moram),f.
ciągne; ciągnie za sobą
start learning
traho;-ere
wystawienie na próbę; próba; niebezpieczenstwo
start learning
periculum;- i;n
miejsce
start learning
locus-i:m
kieruję, wiode; panuję
start learning
rego;-ere
działanie; czynność
start learning
actus,m
czas; pora
start learning
tempus
upadek; zdarzenie
start learning
casus,m
Czuję, odczuwam
start learning
sentio;-ire
właściciel; pan; władca
start learning
dominus-i,m
Powierzchnia
start learning
superficies,f
grunt, ziemia
start learning
solum;-i,n
idę, kroczę; odchodzę, ustępuje
start learning
cedo;-ere
niedbalstwo, lekceważenie
start learning
neglegentia,-ae,f

You must sign in to write a comment