kolejne słówka

 0    52 flashcards    asiasliwka
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
zrozumieć, rozróżnić szczegóły
start learning
make out
odpowiedź
start learning
response
plan płatności
start learning
schedule of payment
uzgodnione oświadczenie
start learning
reconciled statement
wyjaśniać
start learning
clarify
umieszczony
start learning
placed
poprawność
start learning
correctness
przekonać
start learning
convince
według
start learning
according to
ważna do
start learning
valid to
zgodnie z oczekiwaniami
start learning
as expected
zasób
start learning
resource
oczywisty
start learning
obvious
w celu
start learning
in order to
pokwitowanie, paragon
start learning
receipt
wpływy
start learning
receipts
prześlij dalej
start learning
forward
żądanie
start learning
request
wniosek
start learning
requested
w sprawie, odnośnie, dotyczące
start learning
regarding
wykonywane
start learning
performed
wydane
start learning
issued
w sprawie
start learning
regarding
żądanie
start learning
request
rozważać
start learning
consider
sprawa, kwestia
start learning
issue
aż do
start learning
till to
Postaram się zrobić jak najlepiej
start learning
I will try my best
Zrobię jak najlepiej
start learning
I will do my best
lokal, teren
start learning
premises
jeśli tak
start learning
If so
płot
start learning
fence
o co w tym wszystkim chodzi
start learning
what is this all about
odpowiadającej
start learning
corresponding to
o którym mowa, w pytaniu
start learning
in question
wysłane, dostarczone
start learning
shipped
według, zgodnie z
start learning
according to
w rzeczy samej / istotnie, faktycznie
start learning
indeed
zamiast tego
start learning
instead
obowiązkowe
start learning
mandatory
oczekuję Twojej szybkiej odpowiedzi
start learning
looking forward to your prompt reply
zapewniać
start learning
provide
bez uzasadnienia
start learning
without justification
doradzać, zalecać
start learning
advise
brak
start learning
lack
tło + tła
start learning
background +s
wykonać
start learning
perform
stąd, skutkiem tego
start learning
hence
odnoszą się do, dotyczą
start learning
refer to
oczekuje na
start learning
pending to
został zmieniony
start learning
was altered
przydzielone, przydzielić
start learning
allocated

You must sign in to write a comment