Kartkówka ze słówek

 0    67 flashcards    martasiwek8
print play test yourself
 
Question Answer
łopatka
start learning
scapula, -ae
budowa
start learning
structura, ae (f)
anatomia
start learning
anatome, -es f
nauka podstawowa
start learning
disciplina basica
nauka podstawowa
start learning
disciplina basica
sala wykładowa
start learning
aula, -ae
Płyta ae
start learning
tabula, -ae
łopatka prawa
start learning
scapula dextra
łopatka lewa
start learning
scapula sinistra
żebro
start learning
costa, -ae
kręg
start learning
vertebra, -ae
Kręgosłup
start learning
spina, -ae
dół
start learning
fossa, -ae
wcięcie
start learning
incisura, ae
piszczel
start learning
tibia, -ae
kość strzałkowa (strzałka)
start learning
fibula, -ae
tkanka
start learning
tela, -ae
tkanka łączna
start learning
tela coniunctiva
tkanka łączna
start learning
tela coniunctiva
tkanka nerwowa
start learning
tela nervosa
komórka
start learning
cellula, -ae
błona, osłonka
start learning
tunica, -ae
błona, osłonka
start learning
tunica, -ae
błona śluzowa
start learning
tunica mucosa
błona podśluzowa
start learning
tunica submusoca
błona surowicza
start learning
tunica serosa
błona podśluzowa
start learning
tunica subserosa
błona włóknista
start learning
tunica fibrosa
błona mięśniowa
start learning
tunica musculosa
tkanka kostna
start learning
tela ossea
błona naczyniowa
start learning
tunica vasculosa
błona włóknisto-chrzęstna
start learning
tunica fibrocartilaginea
brodawka
start learning
papilla, -ae
pęcherz
start learning
vesica, -ae
pęcherzyk żółciowy
start learning
vesica fellea
pęcherz moczowy
start learning
vesica urinaria
zwycięstwo
start learning
victoria, -ae
zgoda
start learning
concordia, -ae
życie
start learning
vita, -ae
szkoła
start learning
schola, -ae
żyła
start learning
vena, -ae
tętnica
start learning
arteria, -ae
tchawica
start learning
trachea, -ae
nauka o mięśniach
start learning
myologia, -ae
zginacz
start learning
musculus flexor
prostownik
start learning
musculus extensor
odwodziciel
start learning
musculus abductor
przywodziciel
start learning
musculus adductor
podnosiciel
start learning
musculus levator
obniżacz
start learning
musculus depressor
rozszerzacz
start learning
musculus dilatator
zginacz
start learning
musculus sphincter
mięsień żwacz
start learning
musculus masseter
zanik mięśni
start learning
myoatrophia, -ae
niedomoga mięśni
start learning
amyosthenia, -ae
ściegno
start learning
tendo, -inis
omięsna
start learning
perimysium, -ii
ościęgno
start learning
peritenonium, -ii
palec
start learning
digitis, -i
kciuk
start learning
hallux, -ucis
kciuk
start learning
pollex, -icis
żuchwa
start learning
mandibula, -ae
powięź
start learning
fascia, -ae
błona
start learning
membrana, -ae
warstwa
start learning
stratum, -i
pomieszczenie do badań sekcyjnych zwłok
start learning
prosectorium, -ii
człowiek, mężczyzna
start learning
homo, hominis

You must sign in to write a comment