Kartkówka ze słówek

 0    67 flashcards    martasiwek8
 
Question
Answer

scapula, -ae

structura, ae (f)

anatome, -es f

nauka podstawowa
start learning
disciplina basica

nauka podstawowa
start learning
disciplina basica

sala wykładowa
start learning
aula, -ae

tabula, -ae

łopatka prawa
start learning
scapula dextra

łopatka lewa
start learning
scapula sinistra

costa, -ae

vertebra, -ae

Kręgosłup
start learning
spina, -ae

fossa, -ae

incisura, ae

tibia, -ae

kość strzałkowa (strzałka)
start learning
fibula, -ae

tela, -ae

tkanka łączna
start learning
tela coniunctiva

tkanka łączna
start learning
tela coniunctiva

tkanka nerwowa
start learning
tela nervosa

cellula, -ae

błona, osłonka
start learning
tunica, -ae

błona, osłonka
start learning
tunica, -ae

błona śluzowa
start learning
tunica mucosa

błona podśluzowa
start learning
tunica submusoca

błona surowicza
start learning
tunica serosa

błona podśluzowa
start learning
tunica subserosa

błona włóknista
start learning
tunica fibrosa

błona mięśniowa
start learning
tunica musculosa

tkanka kostna
start learning
tela ossea

błona naczyniowa
start learning
tunica vasculosa

błona włóknisto-chrzęstna
start learning
tunica fibrocartilaginea

papilla, -ae

vesica, -ae

pęcherzyk żółciowy
start learning
vesica fellea

pęcherz moczowy
start learning
vesica urinaria

zwycięstwo
start learning
victoria, -ae

concordia, -ae

vita, -ae

schola, -ae

vena, -ae

arteria, -ae

trachea, -ae

nauka o mięśniach
start learning
myologia, -ae

musculus flexor

prostownik
start learning
musculus extensor

odwodziciel
start learning
musculus abductor

przywodziciel
start learning
musculus adductor

podnosiciel
start learning
musculus levator

musculus depressor

rozszerzacz
start learning
musculus dilatator

musculus sphincter

mięsień żwacz
start learning
musculus masseter

zanik mięśni
start learning
myoatrophia, -ae

niedomoga mięśni
start learning
amyosthenia, -ae

tendo, -inis

perimysium, -ii

ościęgno
start learning
peritenonium, -ii

digitis, -i

hallux, -ucis

pollex, -icis

mandibula, -ae

fascia, -ae

membrana, -ae

stratum, -i

pomieszczenie do badań sekcyjnych zwłok
start learning
prosectorium, -ii

człowiek, mężczyzna
start learning
homo, hominis


You must sign in to write a comment