kartkówka 12.09

 0    98 flashcards    Pigieel
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Przedmioty szkolne
start learning
School subjects
biologia
start learning
Biology
chemia
start learning
Chemistry
nauka o społeczeństwie
start learning
Citizenship
język angielski
start learning
English
język francuski
start learning
French
geografia
start learning
Geography
nauka o zdrowiu
start learning
health
historia
start learning
History
informatyka
start learning
ICT
literatura
start learning
literature
matematyka
start learning
Maths
muzyka
start learning
Music
WF
start learning
PE
filozofia
start learning
philosophy
fizyka
start learning
Physics
język hiszpański
start learning
Spanish
uczyć się
start learning
learn
uczyć się na pamięć
start learning
memorise
wykonanie, przedstawienie
start learning
performance
egzamin praktyczny
start learning
practical exam
uczyć się
start learning
study
egzamin pisemny
start learning
written exam
opisywanie uczniów
start learning
describing students
pewny siebie
start learning
confident
kreatywny
start learning
creative
myślenie krytyczne
start learning
Critical thinking
wiedza ogólna
start learning
general knowledge
zdolny
start learning
gifted
pracowity
start learning
hard-working
inteligentny
start learning
intelligent
leniwy
start learning
lazy
rozwiązywanie problemów
start learning
problem solving
utalentowany
start learning
talented
praca zespołowa
start learning
teamwork
umiejętność
start learning
ability
obowiązkowy
start learning
compulsory
program nauczania
start learning
curriculum
jazda samochodem
start learning
driving
edukacja
start learning
education
wysiłek
start learning
effort
ponadprogramowy
start learning
extracurricular
projektowanie mody
start learning
fashion design
ogrodnictwo
start learning
gardening
Dyrektor szkoły
start learning
head teacher
wyobraźnia
start learning
imagination
umiejętności życiowe
start learning
life skill
nieobowiązkowy
start learning
optional
fotografia
start learning
photography
rozwiązanie
start learning
solution
powodzenia
start learning
good luck
Mam taką nadzieję
start learning
I hope so
Gdzie to położyć?
start learning
where do you want it?
certyfikat
start learning
certificate
instruktor
start learning
instructor
zdać
start learning
pass
popełnić błąd
start learning
make a mistake
usprawnić
start learning
make an improvement
wprowadzić zmiany
start learning
make changes
robić postępy
start learning
make progress
mieć sens
start learning
make sense
rzucić okiem
start learning
take a look
podejść do testu/egzaminu
start learning
take a test/an exam
robić notatki
start learning
take/make notes
przeciętny
start learning
average
mózg
start learning
brain
Coledż, uniwersytet
start learning
college
eksperyment
start learning
experiment
ulepszenie
start learning
Improvement
wpływ
start learning
influence
inteligencja
start learning
intelligence
iloraz inteligencji
start learning
IQ
uczeń
start learning
learner
mierzyć
start learning
measure
populacja
start learning
population
wynik
start learning
score
oddział
start learning
branch
uczeń
start learning
pupil
zbierać pieniądze
start learning
raise money
trenować
start learning
train
mundur
start learning
uniform
czasowniki złożone
start learning
phrasal verbs
uspokoić się
start learning
calm down
wypełnić formularz
start learning
fill in a form
kontynuować
start learning
get on
oddać/rozdać
start learning
hand in/out
przejrzeć
start learning
look over
sprawdzać
start learning
look up
obijać się, wygłupiać
start learning
mess about/around
niezręczny
start learning
awkward
wypracowanie
start learning
essay
dobrze cię widzieć
start learning
great to see you
Padam z nóg
start learning
I'm feeling shattered
pozwól, że cię przedstawię
start learning
let me in to introduce you
mnie to mówisz
start learning
tell me about it
Szafka, schowek
start learning
Locker
Szkolna wymiana
start learning
School Exchange
semestr
start learning
term

You must sign in to write a comment