kart dz. 1

 0    70 flashcards    motomania2002
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
być obecnym na lekcji
start learning
attend a lesson
zbierać informacje
start learning
do research
uzyskiwać dobre wyniki (na egzaminach)
start learning
do well (in exams)
szkoła aktorska
start learning
drama school
zrezygnować z kursu / przedmiotu
start learning
drop a course/ a subject
model edukacji
start learning
education model
pedagog
start learning
educator
nie zdać egzaminu
start learning
fail an exam
dostawać dobre oceny
start learning
get good marks
charakter pisma
start learning
handwriting
rozwijać karierę zawodową
start learning
have a career
standard edukacji
start learning
standard of education
uczyć się aktywnie
start learning
learn in an active way
osoba ucząca się
start learning
learner
trudności w uczeniu się
start learning
learning disorders
zdać egzamin
start learning
pass an exam
wzajemne uczenie się w grupie rówieśniczej
start learning
peer-teaching
lekcja
start learning
period
rozwiązywanie problemów
start learning
problem-solving
uczyć się do egzaminu
start learning
revise for exam
harmonogram uczenia się
start learning
revision timetable
dyrekcja szkoły
start learning
School management
nie podejść do egzaminu
start learning
skip an exam
rzecznik klasy
start learning
spokesperson for a class
rozpowszechniać idee
start learning
spread ideas
przedstawiciel uczniów
start learning
student representative
zapisać się na kurs
start learning
take a course
brać udział w ćwiczeniach
start learning
take part in activities
wykorzystywać źródło wiedzy
start learning
tap into a resource
nauczyć się czegoś samemu
start learning
teach yourself sth
praca zespołowa
start learning
teamwork
intensywnie się uczyć
start learning
train hard
wolontariusz
start learning
volunteer
ściągać
start learning
cheat
skarżyć się na coś
start learning
complain about sth
zachowanie zakłócające spokój
start learning
disruptive behavior
przeszkadzać
start learning
disturb
wiercić się
start learning
fidget
popadać w kłopoty
start learning
get into trouble
być cicho / siedzieć spokojnie
start learning
keep still
uważać na lekcji
start learning
pay attention in class
bez nadzoru
start learning
unsupervised
postrzeganie przestrzenne
start learning
3D perception
z podejściem analitycznym
start learning
analytic
bystry, inteligentny
start learning
brainy, intelligent
ambitny
start learning
competitive
ciekawość
start learning
curiosity
zaciekawiony
start learning
curious
intelektualista
start learning
deep thinker
zdecydowany
start learning
determined
pilny
start learning
diligent
dawać z siebie wszystko
start learning
do your best
dominacja lewej półkuli mózgu
start learning
dominance of the left hemisphere
żądny wiedzy
start learning
eager to learn
pełen entuzjazmu
start learning
enthusiastic
wyróżniać się w czymś
start learning
excel at sth
znajdować właściwe słowa
start learning
find the right words
talent do czegoś
start learning
gift for sth
dobry w czymś
start learning
good at sth
pracowity
start learning
hard-working
niezdolny do zrobienia czegoś
start learning
incapable of doing sth
dociekliwy
start learning
inquisitive
wrodzona umiejętność robienia czegoś
start learning
innate ability to do sth
logiczny sposób myślenia
start learning
logical way of thinking
motywować
start learning
motivate
naturalna skłonność
start learning
natural inclination
z silną wewnętrzną motywacją
start learning
self-motivated
mieć problemy z
start learning
struggle with
pilny, sumienny
start learning
studious
głód wiedzy
start learning
thirst for knowledge

You must sign in to write a comment