KARDIOLOGIA Zatorowość płucna

 0    18 flashcards    Brusek
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Zatorowość płucna (pulmonary embolism) - definicja
start learning
Stan, w którym dochodzi do zamknięcia /zwężenia t. płucnej lub części jej odgałęzień przez materiał zatorowy, którym najczęściej jest skrzeplina Sporadycznie: płyn owodniowy tkanka tłuszczowa po złamaniu kości długich, masy nowotworowe
najczęstsze źródło materiału zatorowego
start learning
zakrzepica proksymalna żył głębokich kończyn dolnych
manifestacje kliniczne żylnej choroby zakrzepowo- zatorowej
start learning
Zatorowość płucna (PE) i zakrzepica żył głębokich (deep vein thrombosis, DVT)
stałe czynniki predysponujące do ŻCHZZ
start learning
wiek  przebyta VTE  nowotwór  wrodzona lub nabyta trombofilia  choroby neurologiczne z porażeniem obwodowym
Zależne od sytuacji czynniki predysponujące do ŻCHZZ
start learning
złamania  urazy  zabiegi operacyjne  artroskopowa operacja kolana  chemioterapia  unieruchomienie
zatorowość płucna - symptomatolofia
start learning
Duszność Ból w klatce piersiowej opłucnowy stenokardialny Kaszel Krwioplucie Omdlenie Jednostronny ból kończyny dolnej Objawowa DVT (obrzęk) Gorączka (> 38,5 C) Tachypnoe  20/min Tachykardia > 100/min
zaburzenia hemodynamiczne występują gdy
start learning
dojdzie do zamknięcia ponad 30-50% łożyska płucnego
diagnostyka
start learning
Wywiad, badanie fizykalne, EKG, gazometria, rtg klp  D-dimery  USG uciskowe żył kk dolnych  Echo  Scyntygrafia płuc  Tomografia komputerowa klatki piersiowej  Angiografia płucna
ekg obraz
start learning
tachykardia zatokowa, nadkomorowe zaburzenia rytmu, dekstrogram
przeciążenie prawej komory w ekg
start learning
niezupełny / zupełny RBBB  zespół QR w V1  ujemne załamki T w V1-V4  SIQIIITIII  załamek S > 0,15 mV w I i aVL
rtg obraz
start learning
 powiększenie serca  płyn w jamie opłucnowej  uniesienie przepony  niedodma  obrzęk płuc  zubożenie rysunku naczyń  zawał płuca
podwyższony poziom d-dimeru
start learning
żylna choroba zakrzepowo-zatorowa (DVT, PE)  stan zapalny, infekcja, posocznica  po urazie, operacji  choroba nowotworowa  ostry zespół wieńcowy  DIC  ciąża  stężenie  z wiekiem
echo - obraz
start learning
j – powiększenie prawej komory, cechy dysfunkcji i przeciążenia prawej komory (przesuniecie przegrody, skrzepliny, szeroka IVC)
LECZENIE
start learning
Antykoagulacja lub tromboliza, zależnie od istotności hemodynamicznej PE
leki p/krzepliwe
start learning
• heparyna niefrakcjonowana (UFH) • heparyny drobnocząsteczkowe (LMWH) • fondaparynuks (Arixtra) • riwaroksaban (Xarelto), apiksaban (Eliquis), dabigatran (Pradaxa) • acenokumarol, warfaryna
leki fibrynolityczne
start learning
streptokinaza, urokinaza, rt-PA
embolektomia
start learning
chirurgiczna przezskórna (metodą cewnikowania)
leczenie PE bez wstrząsu / hipotonii
start learning
niezwłocznie zastosować antykoagulację(NOAC!) bez czekania na wyniki badań diagnost  antykoagulacja – przynajmniej przez 3 miesiące (często dłużej)

You must sign in to write a comment