Kardiologia - migotanie przedsionków

 0    34 flashcards    Brusek
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
AF- Mechanizm ogniskowy
start learning
Szybkie pobudzenia powstające głównie w komórkach mięśniowych końcowych odcinków żył płucnych przy ich ujściu do lewego przedsionka
AF- Mechanizm reentry
start learning
Strukturalne uszkodzenie przedsionka stwarza warunki do powstania licznych krążących fal pobudzenia (nawrotnych), prowadzących do ciągłej aktywności elektrycznej
czynniki ryzyka chorób sercowo- naczyniowych
start learning
Podeszły wiek  Otyłość (25% pacjentów z AF)  Nadciśnienie tętnicze (30-85% pacjentów z AF)  Cukrzyca (20% pacjentów z AF)  Palenie tytoniu
czynniki ryzyka AF (Chorobowe)
start learning
Niewyd serca (30-40% chorych z AF)  Wady zastawek (30% chorych)  Kardiomiopatie (10%)  ASD (10-15 %)  Złożone wady  ChWS (20%)  Zaburz. funkcji tarczycy (8% chorych z nadczynnością)  OBS PChN(10-15)  WPW  Genetyczne
objawy AF
start learning
uczucie kołatania serca  osłabienie,  tolerancji wysiłku  bóle w klatce piersiowej  zawroty głowy  omdlenie   jakości życia
wskaźnik sercowy(CI - CARDIAC INDEX)
start learning
znormalizowana wartość pojemności minutowej serca (CO) przeliczona na powierzchnię ciała.
SV (Stroke Volume) - objetosc wyrzutowa serca
start learning
ilość krwi wtłaczanej przez jedną z komór serca do odpowiedniego zbiornika tętniczego w czasie pojedynczego skurczu serca
AF- Skala EHRA
start learning
I - bez objawów; II-obj. łagodne-normalna aktywnosc nieograniczona (IIb- 'obj są uciązliwe); III- obj. ciężkie ograniczające aktywnosć; IV- obj uniemożliwiające funkcjonowanie
AF- co oceniamy w ECHO
start learning
wielkość jam serca – przedsionków! funkcja lewej komory, funkcja zastawek, ciśnienie w PK, płyn w osierdziu, skrzeplina w lewym przedsionku
napadowe AF
start learning
Do 7 dni (zwykle <48h)
długotrwale przetrwałe AF
start learning
>1 roku
samoistne, pierwotne, izolowane AF
start learning
 w „zdrowym sercu”, zwykle u osób < 65 r.ż. Miejscem powstania są ujścia żył płucnych (ognisko wysokiej częstotliwości w żyłach płucnych lub fala mikroreentry w okolicy ich ujść)
Izolowane AF - prawdopodobne przyczyny
start learning
Nadmierna stymul. adrenergiczna  Włóknienie przedsionków (efekt RAA)  Stany zapalne (CRP)  Uwarunkowania genetyczne (mutacje genu koneksyny)  Zaburzenia elektrolitowe  Używki
u kogo przywracac rytm zatokowy?
start learning
AF źle tolerowane hemodynamicznie!  pierwszy w życiu epizod AF nasilające objawy niewyd serca  AF+ dokuczliwe objawy, pomimo dobrej kontroli rytmu komór (EHRA > 2)  AF wtórne do innych przyczyn (nadczynność tarczycy, chW) po usunieciu przyczyny
przy pierwszym napadzie AF
start learning
w 60% samoistny powrót rytmu zatokowego (SR)  u pozostałych chorych wskazana próba przywrócenia SR (przedtem zawsze sprawdzić elektrolity)  należy wykonać echo serca, oznaczyć hormony tarczycy
PRZYWRACANIE RYTMU ZATOKOWEGO
start learning
Kardiowersja elektryczna  Kardiowersja farmakologiczna
wskazania do pilnej kardiowersji elektrycznej
start learning
duszność z rozwijającą się ostrą niewydolnością serca  oporne niedokrwienie mięśnia sercowego  hipotonia z zagrażającym wstrząsem  AF u pacjenta z WPW = zagrożenie migotaniem komór!
kardiowersja elektryczna ECV
start learning
 Jednoczesna depolaryzacja włókien mięśnia sercowego prądem elektrycznym stałym, zsynchronizowana z załamkiem R, w krótkotrwałym znieczuleniu ogólnym. Chory musi być na czczo.; prąd dwufazowy 100-200 J
Skuteczność ECV wynosi 70-90% i jest większa, jeżeli
start learning
migotanie przedsionków trwa krótko o lewy przedsionek nie jest powiększony o nie występuje organiczna choroba serca o chory nie ma rozedmy i nie jest otyły
Bezwzględne p/wskazania do ECV
start learning
• Zatrucie naparstnicą • Istotna hipokaliemia Samo stosowanie digoksyny nie jest przeciwwskazaniem
Względne p/wskazania do ECV
start learning
Istotne powiększenie lewego przedsionka (>5,5cm) • Nieskorygowana wada zastawkowa • Niewyrównana nadczynność tarczycy • Krótkie okresy utrzymywania rytmu zatokowego po wcześniejszych ECV, pomimo stosowania leków antyarytmicznych
w przypadku napadu AF pacjent sam stosuje:
start learning
Propafenon 450-600 mg lub Flekainid 200-400 mg
wernakalant
start learning
Bloker kanałów przedsionkowych: wcześnie aktywowanych kanałów K i zależnych od częstości akcji serca kanałów Na Skuteczniejszy od amiodaron [p/w: SBP<100, NS, OZW < 30 dni, ciężka stenoza aortalna]
Pierwszy epizod AF - leczenie p/krzepliwe
start learning
<48h – umiarawiać bez przygotowania, > 48h – umiarawiać leczeniu p/krzepliwym: Acenokumarol, Sintrom, Warfaryna lub dabigatran, rywaroksaban, apiksaban, edoksaban przez 3 tyg przed i przez 4 tyg po kardiowersji
leki antyarytmiczne
start learning
ograniczona skuteczność  działania uboczne  ryzyko proarytmii (zwłaszcza gdy zaburzenia elektrolitowe, choroba serca, przerost lewej komory, niedokrwienie
FRAKCJA WYRZUTOWA (EF)
start learning
stosunek objętości wyrzutowej serca (SV) do objętości końcoworozkurczowej komory serca (EDV). Można wyróżnić frakcję wyrzutową lewej komory (LVEF) i frakcję wyrzutową prawej komory (RVEF)
Zalecana częstość akcji serca
start learning
 u bezobjawowych osób - w spoczynku < 110/min u chorych objawowych - w spoczynku < 80/min, podczas umiarkowanego wysiłku < 110/min
leki w utrwalonym AF
start learning
 beta – adrenolityki  digoksyna  antagoniści kanału wapniowego (werapamil, diltiazem) – nie stosujemy w skurczowej niewydolności serca!
AF- Gdy leki nieskuteczne
start learning
e: ablacja łącza p-k + stymulator VVI
u kogo przewlekła terapia?
start learning
Każda postać AF (napadowe, przetrwałe, długotrwale przetrwałe, przewlekłe!!!) z czynnikami ryzyka zakrzepowo-zatorowego
nowoczesne leki p/krzepliwe = NOAC
start learning
dabigatran, riwaroksaban, apiksaban, edoksaban
NIE STOSOWAĆ NOAC GDY:
start learning
mechaniczna zastawka serca (III B) umiarkowana/ciężka stenozą mitralna (IIIC)
wskazania do ablacji - pacjenci
start learning
Wysoce objawowi (AF napadowe i przetrwałe)  Nieskut farmakoterapi  Bez organicznej choroby serca/mało zaawans(np. stabilna CAD, LVEF > 40%) LP< 50(55) mm  Krótszy wywiad AF < 70 lat
inne leki majace właść. antyarytmiczne
start learning
ACEI, ARBs, statyny

See related flashcards:

KARDIOLOGIA Zatorowość płucna

You must sign in to write a comment