Juni 18d

 0    63 flashcards    mickfoit
 
Question
Answer

sich abwenden
start learning
odvrátit se

a přitom

hängen - hängte - hat gehängt
start learning
pověsit

hängen - hing - hat/ist (SÜD) gehangen
start learning
viset

etw. Beanspruchen - beanspruchte - hat beansprucht
start learning
domáhat se, požadovat

r Anspruch
start learning
požadavek, nárok, právo

beschaffen - beschaffte - hat beschafft
start learning
obstarat si

an den Hacken hängen
start learning
pověsit na háček

píšťalka

Ich setze mich jetzt
start learning
posadím se

Ich sitze im Hof
start learning
sedím na dvoře

sich an Jn mit der Bitte wenden (habe gewendet/habe gewandt)
start learning
obrátit se na nk s prosbou

seite 10 in dem Lehrbuch aufschlagen
start learning
otevřít učebnici na str. 10

fließen - floß - hat geflossen
start learning
téci, plynout

fliesen, Fliesen
start learning
dláždit, Dlaždice

ich habe es über die Nachrichten erfahren
start learning
dozvěděl jsem se to ze zpráv

der Reihe nach
start learning
po pořádku, jedno po druhém

Hand hinstrecken
start learning
podat ruku

allerdings
start learning
ovšem, avšak

argwöhnen
start learning
tušit

argwöhnisch
start learning
podezřívavý (navzdory slovníku!) Duden: voll Argwohn, misstrauisch

maßregeln
start learning
potrestat (jemandem eine offizielle Rüge erteilen, ihn durch bestimmte Maßnahmen bestrafen)

důtka, pokárání

mít za to

schlussfolgen
start learning
usuzovat, vyvozovat závěry

předpovídat, prorokovat (etwas Künftiges vorhersagen; prophezeien)

wetteifern
start learning
soupeřit, závodit

bereitstellen
start learning
dát k dispozici

empfehlenswert, ratsam
start learning
záhodno

hinaufsteigen
start learning
vylézt na horu

Mittlestürmer
start learning
střední útočník

unterrichten - unterrichtete - habe unterrichtet NEODLUČ
start learning
vyučovat

unterschreiben - unterschrieb - habe unterschrieben NEODLUČ
start learning
podepsat

unterbringen ODLUČ - habe unterGEbracht
start learning
ubytovat

sich versprechen
start learning
přeřeknout se

versprechen
start learning
slíbit

einschätzen
start learning
odhadnout

verschätzen
start learning
nesprávně/špatně odhadnout

anerkennen- erkannte an - hat anerkannt
start learning
uznávat, uznat

veruntreuen
start learning
zpronevěřit

e Befugnis
start learning
oprávnění, kompetence

geschlagen
start learning
poražený

ein Tor schießen
start learning
vstřelit gól

mir macht es nichts aus
start learning
to mi nevadí (nic nedělá)

sie hat um 1 Schule aus
start learning
končí škola

zapojit se, účastnit se

teilnehmen
start learning
účastnit se

filmový záběr

widerspiegeln (hat widergespiegelt)
start learning
odrážet se

widerhallen (hat widergehallt)
start learning
ozývat se (ozvěna)

widersprechen (hat widersprochen NEODL.)
start learning
odporovat (si)

widerlegen (hat widerlegt NEODL.)
start learning
vyvrátit

widerfahren (ist widerfahren NEODL.)
start learning
přihodit se (něco špatného většinou)

widerrufen (hat widerrufen NEODL.)
start learning
odvolat

widerstreben (hat widerstrebt NEODL.)
start learning
příčit se (komu)

widerstehen (hat widerstanden NEODL.)
start learning
odporovat, vzdorovat

wiederholen (hat wiederholt NEODL.)
start learning
opakovat (jedná se o jediný případ, kdy WIEDER je NEODLUČITELNÁ)

überlegen (hat überlegt NEODL.)
start learning
rozmyslet si

überlegen (hat übergelegt ODL.)
start learning
přehodit přes sebe

unterbrechen (hat unterbrochen NEODL.)
start learning
přerušit

durchsuchen (hat durchsucht NEODL. - proti pravidlu)
start learning
prohledat

überhaben (er hat es über - má to za sebou ODLUČ. Proti pravidlu)
start learning
mít za sebou

Druck auf Jn zu üben
start learning
vyvíjet tlak


You must sign in to write a comment