Job (unit4)

 0    53 flashcards    alalk
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
zainteresowany techniką
start learning
technology-oriented
zastosować coś w praktyce
start learning
put something into practice
zastanawiać się
start learning
wonder
spadek
start learning
inheritance
rekrutacja
start learning
recruitment
w którymś momencie
start learning
at some point
pozytywne myślenie
start learning
positive thinking
poza, oprócz
start learning
on top of/ in addition to
dbający tylko o pieniądze
start learning
money-minded
trafić na czołówki gazet
start learning
make the headlines
przetrwać, utrzymać
start learning
last long
nie mieć pojęcia
start learning
have no clue
pasować do siebie. iść ze sobą w parze
start learning
go together
skupić się na
start learning
focus on
pojawić się
start learning
emerge
zaraźliwy
start learning
contagious
robić coś w kwestiach zawodowych
start learning
do something workwise
poświęcić się (czemuś)
start learning
devote oneself to
wręczyć wymówienie
start learning
to hand in your notice
zadowolony
start learning
content
stawka godzinowa
start learning
hourly rate
rutyna
start learning
routine
zaprojektowany za pomocą komputera
start learning
computer-generated
język ciała (gesty)
start learning
body language
dobre samopoczucie
start learning
well-being
mieć elastyczne godziny pracy
start learning
work flexitime
monotonny
start learning
monotonous
sprawdzić referencje kandydata
start learning
take up a reference
objąć stanowisko
start learning
take up a position
wziąć wolne
start learning
take time off
przejąć od kogoś obowiązki
start learning
take over from someone
przyjąć, zatrudnić
start learning
take on
zarejestrować się jako bezrobotny
start learning
sign on the dole
wstąpić do związku zawodowego
start learning
join a union
przekazać informacje
start learning
hand over information
zostać zwilnionym z pracy
start learning
get sacked
załączyć CV
start learning
to attach a CV
aktualny
start learning
current
podróż służbowa
start learning
business trip
aktualny
start learning
up-to-date
odrzucać
start learning
reject
stanowisko, posada
start learning
post
brak (doświadczenie)
start learning
lack of (experience)
list motywacyjny
start learning
covering letter
zacząć pracować na własny rachunek / wolny strzelcec
start learning
go freelance / freelancer
kosmetyczka
start learning
a beautician
prowadzić rejestr
start learning
keep a record of
referencje
start learning
references
przedsiębiorca
start learning
entrepreneur
dochód
start learning
income
pracodawca
start learning
an employer
elektryk
start learning
an electrician
załączyć
start learning
enclose

You must sign in to write a comment