Job market/Rynek pracy.

 0    67 flashcards    bartekxxxx
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
reklamować
start learning
advertise
kandydant, aplikant
start learning
applicant
Formularz aplikacyjny
start learning
Application Form
ubiegać się o pracę
start learning
apply for a job
być zwolnionym
start learning
be fired
zostać zwolnionym
start learning
be made redundant
zostać zatrudnionym
start learning
become employed
kandytat
start learning
canditate
list motywacyjny
start learning
covering letter
termin
start learning
deadline
dobrze sobie radzić
start learning
do well
pracownik
start learning
employee
pracodawca
start learning
employer
zalaczyc
start learning
Enclose
przedsiębiorca
start learning
entrepreneur
wypełnić
start learning
fill in
znaleźć pracę
start learning
find work
uzyskać porady dotyczące opieki
start learning
get carees advice
zbankrutować
start learning
go bankrupt
zaczac pracowac na wlasny rachunek
start learning
go freelance
wolny strzelec
start learning
freelancer
odbyc rozmowe kwalifikacyjna
start learning
have an interview
mieć doświadczenie
start learning
have experience
zatrudnić
start learning
hire
dział personalny
start learning
human resources
oferta pracy
start learning
job offer
satysfakcja z pracy
start learning
job satisfaction
biuro pośrednictwa pracy
start learning
jobcentre
prowadzić rejestr
start learning
keep a record
brak doświadczenia
start learning
lack of experience
stracić pracę
start learning
lose your job
zaoferować pracę
start learning
offer a job
bez pracy
start learning
out of work
stanowisko
start learning
position
stanowisko
start learning
post
kwalifikacje
start learning
qualifications
rekrutacja
start learning
recruitment
referencje
start learning
reference
odrzucic
start learning
reject
rezygnować
start learning
resign
prowadź własny biznes
start learning
run your own business
zatrudniony na własny rachunek
start learning
self-employed
lista najpowazniejszych kandydatow
start learning
short list
ofarty pracy
start learning
situations vacant
personel
start learning
staff
podjąć pracę
start learning
take up a job
bezrobotny
start learning
unemployed
aktualny
start learning
up-to-date
wolne stanowisko
start learning
vacancy
Praca w domu
start learning
work from home
załóż cv
start learning
attach a cv
sprawdź firmę
start learning
check out a company
uzyskać szkolenie wewnętrzne
start learning
get in-hause training
zostac zwiolnionym
start learning
get sacked
strajkować
start learning
go on strike
składać wypowiedzenie
start learning
hand in your notice
przekazać informacje
start learning
hand over information
mieć procedurę reklamacyjną
start learning
have a complaints procedure
dołączyć do związku
start learning
join a union
zarejestrowac sie jako bezrobotny
start learning
sign on (the dole)
założyć firmę
start learning
start up a business
przyjac
start learning
take on
przejąć od kogoś
start learning
take over from someone
wziąć wolne
start learning
take time off
zająć pozycję
start learning
take up a position
sprawdzic referencje kandydata
start learning
take up a reference
miec elastyczne godziny pracy
start learning
work flexitime

You must sign in to write a comment