0 Person likes this. Give a Like!

bartekxxxx bartekxxxx

I started using VocApp 286 days ago. I have 115 study days, and my study streak is 6 days. I am the author of 39 lessons. The date of my last visit is 2021-06-18 14:07:42.

My interests

English

Flashcards created by me


Personal data/Dane osobowe
apperance/wygląd
apperance expressions
Build/budowa
hair/włosy
Distinguishing features/cechy szegolne
Clothes/Ubrania
Accessories/dodatki
Patterns and materials/Wzory i materiały
Features of charackter/cechy charakteru
feelings and emotions/Uczucia i emocje
Interests/zainteresowania
Ethical problems/Problemy etyczne
The place where we live/miejsca zamieszkania
location/Położenie
Other/inne
room and parts of the house/pomieszczenia i czesci domu
describing a hause/opis domu
Furniture and equipment/meble i wyposażaenie
hausehold and garden jobs/prace w domu i w ogrodzie
renting, purchasing and sellingvproperty/wynajem, kupno i sprzedaz nieruchomosci
school subjects/przedmioty szkolne
grades and course requirements/oceny i wymagania
school life / życie szkolne
people/ludzie
places in school/miejsca w szkole
Zajęcia pozalekcyjne/extracurricular activities
Education system/System oświaty
Jobs and responsibilities/Zawody i zwiazane z nimi czynnosci
job expressions/Zwroty zwiazane z praca
Job adjectives/Przymiotniki opisujace prace
Employment and work conditions/Warunki pracy i zatrudnienia
Temporary work/Praca dorywcza
Job market/Rynek pracy.
stages of life/etapy życia
family and friends/czlonkowie rodziny, koledzy i przyjaciele
Everyday activities/czynności życia codziennego
Free time activities/formy spedzania czasu wolnego.
Wlasne

You must sign in to write a comment