IV. The weather and climate

 0    154 flashcards    Szczypior
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
chłodno
start learning
chilly
pochmurno
start learning
cloudy
stopnie Celsjusza
start learning
degrees celcius
spaść do
start learning
drop to
ekstremalne warunki pogodowe
start learning
extreme weather conditions
upadać, spaść
start learning
fall down
mgła / mgły
start learning
fog / foggy
lepki
start learning
sticky
naklejka
start learning
label, sticker
prognoza, prognozowac
start learning
forecast
lodowaty
start learning
freezing
Mróz / mroźny
start learning
Frost/frosty
wilgotny
start learning
humid
łagodny
start learning
mild
mgła / mgliście
start learning
mist / misty
niebo zachmurzone
start learning
overcast sky
dotrzeć, osiagnac, siegnac
start learning
reach
przelotne deszcz / deszczowyz przelotnymi deszczami
start learning
shower / showery
burza z piorunami
start learning
thunderstorm
gorący, upalny
start learning
baking hot
przejmujaco zimny
start learning
bitterly cold
gololedz
start learning
Black ice
ulewa
start learning
downpour
mżawka
start learning
drizzle
wichurA
start learning
gale-force wind
ulewa
start learning
heavy rain
lekki wiaterek
start learning
Light breeze
gęsta mgła
start learning
thick fog
Przelotne opady
start learning
scattered showers
ulewne deszcze
start learning
torrential rain
gałąź
start learning
branch
krzak
start learning
bush
wykopać
start learning
dig up
liść / liście
start learning
leaf / leaves
kosić trawnik
start learning
mow the lawn
wyrywać chwasty
start learning
pull up weeds
nasienie / ziarnko
start learning
seed
siać
start learning
sow
uporządkować ogród
start learning
tidy up the garden
wąsy
start learning
whiskers
łuski
start learning
scales
waga
start learning
scales
Grzywa
start learning
Mane
płetwa
start learning
fin
pióro
start learning
feather
biała gołębica
start learning
dove
sierść
start learning
coat
Ptak drapieżny
start learning
Bird of prey
dziób
start learning
beak
borsuk
start learning
badger
płazy
start learning
amphibian
gąsienica
start learning
caterpillar
pień
start learning
trunk
płatek
start learning
petal
gleba
start learning
soil
trzon
start learning
stem
kolec
start learning
thorn
przycinanie żywopłotów
start learning
trim the hedges
podlać kwiaty
start learning
water the flowers
kanion
start learning
canyon
klif
start learning
cliff
wybrzeże
start learning
coast
rafa koralowa
start learning
coral reef
łąka
start learning
field
wzgórze
start learning
hill
pole
start learning
field
pejzaż
start learning
landscape
pasmo górskie
start learning
mountain range
las deszczowy
start learning
rainforest
brzeg rzeki
start learning
riverbank
brzeg
start learning
shore
dolina
start learning
valley
kwaśny deszcz
start learning
acid rain
dwutlenek węgla
start learning
carbon dioxide
szkoda / uszkodzenia
start learning
damage
zmiana klimatu
start learning
climate change
rzucać / zbierać smieci
start learning
drop / pick up litter
kwestie ekologiczne
start learning
ecological/green issues
komar
start learning
mosquito
problem ekologiczny
start learning
evironmental problem
wymarły
start learning
extinct
spaliny
start learning
fumes
globalne ocieplenie
start learning
global warming
gazy cieplarniane
start learning
greenhouse gases
Przemysł / przemysłowe
start learning
industry / industrial
topnienie pokrywy lodowej
start learning
melting ice cap
przeludnienie
start learning
overpopulation
Warstwa ozonowa
start learning
ozone layer
zanieczyszczac / zanieczyszczenie
start learning
pollute / pollution
wzrost poziomu morza
start learning
rising sea level
śmieci / odpady
start learning
rubbish/ waste
smog
start learning
smog
palę, dym
start learning
smoke
zagrożonych gatunków
start learning
endangered species
źródła energii
start learning
energy sources
wyrzucanie smieci w niedozwolonych miejscach
start learning
fly-tipping
paliw kopalnych
start learning
fossil fuel
składowisko odpadów
start learning
landfill site
siedlisko naturalne
start learning
natural habitat
zakaz używania plastikowych toreb
start learning
ban the use of plastic bags
spłacać/wyrównywać
start learning
pay up
konfitura, zachowac
start learning
preserve
byc nastwionym proekologicznie
start learning
be green
przypisywac cos komuś/kłaść coś/zapisywać coś/wpłacać coś/tłumić coś/usypiać (np. o zwierzęciu)
start learning
put something down
określono nowe zasady
start learning
set out new rules
przyśpieszyć
start learning
speed up
wyrzucać
start learning
throw away
biodegradowalny
start learning
biodegradable
zachowanie / ochrona
start learning
conserve/ conservation
zmierzyć się, stawiać czemuś czola
start learning
face up to
lawina
start learning
avalanche
powódź
start learning
flood
rozwijac energie odnawialną
start learning
develop renewable energy
trzęsienie ziemi
start learning
earthquake
zaangażować się w
start learning
get involved in
zrujnowac cała planeta
start learning
mess up the whole planet
recyklingu odpadów
start learning
recycle waste
zamieć
start learning
blizzard
zmniejszyć zuzycie materiałów opakowaniowych
start learning
reduce packaging of product
osunięcie się ziemi
start learning
landslide
głód
start learning
famine
susza
start learning
a drought
komus sie cos skonczylo
start learning
run out of
sortować śmieci
start learning
sort out rubbish
wzmocnić obronę morską
start learning
strenghten Sea defences
wyłączyć światła
start learning
turn off the lights
zużywac
start learning
use up
ochrony przyrody
start learning
wildlife conservation
dochodzić do skutku, zuzywac
start learning
go through
zanieczyszczenia przemysłowe
start learning
industrial pollution
fala upalow
start learning
heatwave
załogowa misja kosmiczna
start learning
manned space mission
orbita
start learning
orbit
przestrzeń kosmiczna
start learning
outer space
wahadłowiec
start learning
space shuttle
niezaprzeczalny
start learning
undeniable
ogromnie
start learning
tremendously
przewazac
start learning
outweight
liczny
start learning
numerous
cudownie
start learning
miraculously
wydobywać
start learning
extract
w wyraźny sposób, wyraznie
start learning
clearly
bardzo, nieslychanie
start learning
awfully
oczekiwac
start learning
anticipate
szacunek
start learning
respect
po pierwsze
start learning
in the First place
przekonany
start learning
convinced
zrobić swoje
start learning
do your bit
przyczynić się
start learning
contribute
konsekwencje
start learning
consequentes
zachowanie
start learning
behaviour
wpłynąć
start learning
affect
skojarzyć z
start learning
associate with
odzialywac na
start learning
affect

You must sign in to write a comment