IV. The weather and climate

 0    154 flashcards    Szczypior
download mp3 print play test yourself
 
Question
Answer

chilly

cloudy

stopnie Celsjusza
start learning
degrees celcius

spaść do
start learning
drop to

ekstremalne warunki pogodowe
start learning
extreme weather conditions

upadać, spaść
start learning
fall down

mgła / mgły
start learning
fog / foggy

sticky

label, sticker

prognoza, prognozowac
start learning
forecast

freezing

Mróz / mroźny
start learning
Frost/frosty

humid

mild

mgła / mgliście
start learning
mist / misty

niebo zachmurzone
start learning
overcast sky

dotrzeć, osiagnac, siegnac
start learning
reach

przelotne deszcz / deszczowyz przelotnymi deszczami
start learning
shower / showery

burza z piorunami
start learning
thunderstorm

gorący, upalny
start learning
baking hot

przejmujaco zimny
start learning
bitterly cold

Black ice

downpour

drizzle

gale-force wind

heavy rain

lekki wiaterek
start learning
Light breeze

gęsta mgła
start learning
thick fog

Przelotne opady
start learning
scattered showers

ulewne deszcze
start learning
torrential rain

branch


dig up

liść / liście
start learning
leaf / leaves

kosić trawnik
start learning
mow the lawn

wyrywać chwasty
start learning
pull up weeds

nasienie / ziarnko
start learning
seed


uporządkować ogród
start learning
tidy up the garden

whiskers

scales
feather

biała gołębica
start learning
dove

coat

Ptak drapieżny
start learning
Bird of prey


badger

amphibian

gąsienica
start learning
caterpillar


petal
przycinanie żywopłotów
start learning
trim the hedges

podlać kwiaty
start learning
water the flowers

canyon


coast

rafa koralowa
start learning
coral reef

field

hill


landscape

pasmo górskie
start learning
mountain range

las deszczowy
start learning
rainforest

brzeg rzeki
start learning
riverbank


valley

kwaśny deszcz
start learning
acid rain

dwutlenek węgla
start learning
carbon dioxide

szkoda / uszkodzenia
start learning
damage

zmiana klimatu
start learning
climate change

rzucać / zbierać smieci
start learning
drop / pick up litter

kwestie ekologiczne
start learning
ecological/green issues

mosquito

problem ekologiczny
start learning
evironmental problem

extinct

fumes

globalne ocieplenie
start learning
global warming

gazy cieplarniane
start learning
greenhouse gases

Przemysł / przemysłowe
start learning
industry / industrial

topnienie pokrywy lodowej
start learning
melting ice cap

przeludnienie
start learning
overpopulation

Warstwa ozonowa
start learning
ozone layer

zanieczyszczac / zanieczyszczenie
start learning
pollute / pollution

wzrost poziomu morza
start learning
rising sea level

śmieci / odpady
start learning
rubbish/ waste


palę, dym
start learning
smoke

zagrożonych gatunków
start learning
endangered species

źródła energii
start learning
energy sources

wyrzucanie smieci w niedozwolonych miejscach
start learning
fly-tipping

paliw kopalnych
start learning
fossil fuel

składowisko odpadów
start learning
landfill site

siedlisko naturalne
start learning
natural habitat

zakaz używania plastikowych toreb
start learning
ban the use of plastic bags

spłacać/wyrównywać
start learning
pay up

konfitura, zachowac
start learning
preserve

byc nastwionym proekologicznie
start learning
be green

przypisywac cos komuś/kłaść coś/zapisywać coś/wpłacać coś/tłumić coś/usypiać (np. o zwierzęciu)
start learning
put something down

określono nowe zasady
start learning
set out new rules

przyśpieszyć
start learning
speed up

throw away

biodegradowalny
start learning
biodegradable

zachowanie / ochrona
start learning
conserve/ conservation

zmierzyć się, stawiać czemuś czola
start learning
face up to

avalanche

flood

rozwijac energie odnawialną
start learning
develop renewable energy

trzęsienie ziemi
start learning
earthquake

zaangażować się w
start learning
get involved in

zrujnowac cała planeta
start learning
mess up the whole planet

recyklingu odpadów
start learning
recycle waste

blizzard

zmniejszyć zuzycie materiałów opakowaniowych
start learning
reduce packaging of product

osunięcie się ziemi
start learning
landslide

famine

a drought

komus sie cos skonczylo
start learning
run out of

sortować śmieci
start learning
sort out rubbish

wzmocnić obronę morską
start learning
strenghten Sea defences

wyłączyć światła
start learning
turn off the lights

use up

ochrony przyrody
start learning
wildlife conservation

dochodzić do skutku, zuzywac
start learning
go through

zanieczyszczenia przemysłowe
start learning
industrial pollution

fala upalow
start learning
heatwave

załogowa misja kosmiczna
start learning
manned space mission

orbit

przestrzeń kosmiczna
start learning
outer space

wahadłowiec
start learning
space shuttle

niezaprzeczalny
start learning
undeniable

tremendously

outweight

numerous

miraculously

wydobywać
start learning
extract

w wyraźny sposób, wyraznie
start learning
clearly

bardzo, nieslychanie
start learning
awfully

anticipate

respect

po pierwsze
start learning
in the First place

przekonany
start learning
convinced

zrobić swoje
start learning
do your bit

przyczynić się
start learning
contribute

konsekwencje
start learning
consequentes

zachowanie
start learning
behaviour

wpłynąć
start learning
affect

skojarzyć z
start learning
associate with

odzialywac na
start learning
affect


You must sign in to write a comment