Important!!! XD

 0    49 flashcards    matiw106
print play test yourself
 
Question Answer
forum
start learning
contractus, liberum, Romanum
lex
start learning
perfecta, specialis, generalis,
iudex
start learning
nemo iudex since actore, inhabilis, suspectus
res
start learning
habilis, iudicata, uxoria
actio
start learning
Perpetua, Pauliana, popularis
Ius est ars boni et aequi
start learning
Prawo jest sztuką dobra i słuszności
forum liberum
start learning
sąd, który można wybrać
Praeter legem
start learning
obok ustawy
qui suo iure utitur, neminem laedit
start learning
nikogo nie krzywdzi ten, kto korzysta ze swego prawa
genius
start learning
rzeczy oznaczone co do gatunku
species
start learning
rzeczy oznaczone indywidualnie
essentialia negotii
start learning
przedmiotowo istotne składniki treści czynności prawnej
naturalia negotii
start learning
przedmiotowo nieistotne składniki treści czynności prawnej
accidentalia negotii
start learning
podmiotowo istotne...
negotium claudicans
start learning
czynność prawna kulejąca
superficies solo cedit
start learning
to co jest ponad powierzchnią przypada gruntowi
iura in re aliena
start learning
prawa na rzeczy cudzej
actio negatoria
start learning
skarga o naruszenie posiadania
traditio brevi manu
start learning
polega na tym, że następuje przeniesienie possessio posiadacza na dzierżyciela mocą samej umowy
in capita
start learning
według głów
in stirpes
start learning
według szczepów
facultas alternativa
start learning
upoważnienie przemienne<dłużnik może świadczenie zastąpić innym>
obligatio alternativa
start learning
żądanie przemienne<żąd. wierz. o spełnienie jednej z kilku świadczeń>
hereditatis petitio
start learning
powództwo o wydanie spadku
separatio bonorum
start learning
możliwość wydzielenia masy spadkowej
pretium singulare
start learning
cena jednostkowa
pretium affectionis
start learning
Cena sentymentalna
ius tollendi
start learning
zatrzymanie nakładów
rebus sic stantibus
start learning
ponieważ sprawy przybrały taki obrót
vis maior
start learning
siła wyższa
pactum resevati dominii
start learning
umowa z zastrzeżeniem własności<np. do czasu zapłaty ceny>
indebitum
start learning
nienależność świadczenia
exceptiones peremptoriae
start learning
zarzuty peremtoryjne<uniemożliwiające powodowi dochodzenie swoich roszczeń np. przedawnienie>
professio iuris
start learning
wyznanie prawa<oś. str. jakim prawem posługuje się w zw. z z. osobowości prawa)
lex domicilii
start learning
Prawo miejsca zamieszkania
iter delicti
start learning
ścieżka przestępstwa
propter falsa
start learning
ze względu na fałszywe dowody
propter nova
start learning
ze względu na nowe dowody
causa
start learning
przyczyna
causa obligendi
start learning
czynność prawna zawarta w celu obciążenia kogoś
pro virbus hereditatis
start learning
legat wydany do wysokości spadku
favor testamenti
start learning
wątpliwość które pojawiają się w testamencie na korzyść jego ważności
pactum de retroemendo
start learning
prawo odkupu
res nullius cedit primo occupanti
start learning
rzecz niczyja przypada pierwszemu
optima est legum interpres consuetudo
start learning
zwyczaj jest najlepszym interpretatorem prawa
emptio ad gustum
start learning
kupno jest ważne kiedy rzecz się spodoba
delicta parentum liberis non nocet
start learning
Przestępstwa rodziców nie szkodzą dzieciom
successio
start learning
dziedziczenie |ex lege, in capita, in stirpes
matrimonium
start learning
małżeństwo| iustum, legitium, non existens

You must sign in to write a comment