Imperativ, negace 2

 0    10 flashcards    Makduf
print play test yourself
 
Question český jazyk Answer český jazyk
dát, dej
start learning
dávat, dávej, nedávej nikomu ničeho
jet, jeď
start learning
jezdit, jezdi, nejezdi na červenou
jít, jdi
start learning
chodit, choď, nechoď domů
koupit, kup
start learning
kupovat, kupuj, nekupuj žádné blbosti
napsat, napiš
start learning
psát, piš, nepiš na zeď
odmluvit, odmluv
start learning
odmlouvat, odmlouvej, neodmlouvej mamince
opsat, opiš
start learning
opisovat, opisuj, neopisuj od souseda
počkat, počkej
start learning
čekat, čekej, nečekej na mě před školou
podívat, podívej se
start learning
dívat se, dívej se, nedívej se na noční film
pomyslet si, pomysli si
start learning
myslet si, mysli si, nemysli si že něco dostaneš zadarmo

You must sign in to write a comment