I. Rachunek zdań (wybrane tezy rachunku zdań)

5  1    25 flashcards    pptaks
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
zasada tożsamości
start learning
p=p
zasada podwójnego przeczenia
start learning
p=~~p
zasada sprzeczności
start learning
~(p^~p)
zasada wyłączonego środka
start learning
p v ~p
prawo redukcji do absurdu
start learning
(p ⇒ ~p) ⇒ ~p
prawo symplifikacji
start learning
(p ^ q) ⇒ p
prawo przemienności koniunkcji
start learning
(p ^ q) = (q ^ p)
prawo addycji
start learning
p ⇒ (p v q)
prawo przemienności alternatywy
start learning
(p v q) = (q v p)
I prawo de Morgana
start learning
~(p ^ q) = (~p v ~q)
II prawo de Morgana
start learning
~(p v q) = (~p ^ ~q)
modus ponendo ponens
start learning
[(p⇒q)^p]⇒q
modus tollendo tollens
start learning
[(p⇒q)^~q]⇒~p
prawo Dunsa Szkota
start learning
~p⇒(p⇒q)
prawo transpozycji
start learning
(p⇒q)⇒(~q⇒~p)
prawo przemienności równoważności
start learning
(p=q) = (q=p)
prawo łączności koniunkcji
start learning
[p ^ (q^r)] = [(p^q) ^ r]
prawo łączności alternatywy
start learning
[p v (q v r)] = [(p v q) v r]
prawo rozdzielności koniunkcji względem alternatywy
start learning
[p ^ (q v r)] = [(p ^ q) v (p^r)]
prawo rozdzielności alternatywy względem koniunkcji
start learning
[p v (q ^ r)] = [(p v q) ^ (p v r)]
prawo komutacji
start learning
[p⇒(q⇒r)] = [q⇒(p⇒r)]
prawo eksportacji
start learning
[(p^q)⇒r] ⇒ [p⇒(q⇒r)]
prawo importacji
start learning
[p⇒(q⇒r)]⇒[(p^q)⇒r]
prawo sylogizmu hipotetycznego
start learning
[(p⇒q) ^ (q⇒r)] ⇒(p⇒r)
prawo dylematu konstrukcyjnego
start learning
[(p⇒r) ^ (q⇒r) ^ (p v q)] ⇒ r

You must sign in to write a comment