Homework 9 (30.09/1.10.2019)

 0    40 flashcards    kosmalmartyna
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Mieć wpływ na coś
start learning
Have influence on sth
następująco, jak następuje
start learning
as follows
Regulamin, zasady, warunki
start learning
Terms and conditions
zmusić kogoś do zrobienia czegoś
start learning
Make sb to do sth
Jako taki
start learning
Per se
konsekwentny
start learning
Consistent
będący skutkiem
start learning
Consequent
Zniesione (o prawie)
start learning
Abolished
Zakazany, zabroniony
start learning
Forbidden
Zakazany
start learning
Banned
Wolny
start learning
Free
Wolność
start learning
Freedom
rozwieść się
start learning
get divorced
Rozwód
start learning
Divorce
Żonaty, zamężny
start learning
Married
pobrać się, wziąć ślub
start learning
get married
oddalać się
start learning
Grow apart
Małżeństwo
start learning
Marriage
Współczucie
start learning
Compassion
pełen współczucia
start learning
Compassionate
współczuć komuś
start learning
Feel sorry for sb
Pasożyt
start learning
Parasite
bogaci
start learning
the rich
biedni ludzie
start learning
the poor
postanowienie
start learning
Resolution
Wyzwanie
start learning
Challenge
Wspinać się po drabinie kariery
start learning
Climb the career ladder
Nagroda
start learning
Reward
nagrodzony
start learning
Rewarded
Zachęta
start learning
Incentive
niestabilny
start learning
unstable
stanilny
start learning
stable
nie wychylać się
start learning
Keep one’s head down
rozwijać się
start learning
Develop
Rozwój
start learning
Development
Elastyczny
start learning
Flexible
Elastyczność
start learning
Flexibility
być chętnym na coś, przepadać za czymś
start learning
Be keen on
Dobra robota
start learning
Well done
Przyzwyczaj się do czegoś
start learning
Get used to sth/ doing sth

You must sign in to write a comment