HOLMES (1)

 0    27 flashcards    marcinn303
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Holms powiedział z niecierpliwością
start learning
Holms said impatiently
Wierzę, że jestem bardzo cierpliwym człowiekiem
start learning
I believe that I am a very patient man
przyznaję, że byłem bardzo zirytowany sarkastycznym wtrąceniem
start learning
I admit that I was annoyed at the sarcastic interruption
powiedziałem poważnie
start learning
I said severely
czasami testujesz moją cierpliwość
start learning
sometimes you test my patience
oparł się na dłoni trzymając przed sobą nietknięte śniadanie
start learning
he leaned on his hand, with his untouched breakfast in front of him
patrzył na kartkę papieru
start learning
he stared at the piece of paper
sam wziął kopertę i trzymał ją do światła
start learning
he took the envelope itself and held it up to the light
powiedział z namysłem
start learning
he said thoughtfully
prawie nie mam wątpliwości
start learning
I almost have no doubts
moje rozdrażnienie zniknęło ponieważ jego słowa wywołały moje zainteresowanie
start learning
my irritation disappeared because his words sparked my interest
por to pseudonim
start learning
por is a nickname
ale za tym jest osobowość skomplikowana i dwulicowa
start learning
but behind this is a tricky and two-faced personality
por jest ważny ponieważ utrzymuje kontakt z wielkim człowiekiem
start learning
por is important because he is in touch with a great man
sławny wśród oszustów ale nieznany publiczności
start learning
famous among crooks but unknown to the public
rozwijasz nieoczekiwanie poczucie humoru
start learning
you are developing an unexpected sense of humor
ale Mor nie jest tylko kryminalistą, ale największymintrygantem wszechczasów i organizatorem kazdej zbrodni
start learning
but Mor is not only a criminal, but the greatest schemer of all time and organizer of every crime
ale nasz dzień na pewno nadejdzie
start learning
but our day will surely come
wykrzyknąć
start learning
to exclaim
ale żaden łańcuch nie jest silniejszy niż jego najsłabsze ogniwo
start learning
but no chain is stronger than its weakest link
właśnie dlatego Por jest niezwykle ważny
start learning
that's why Por is extremely important
dał mi informacje za zaledwie dziesięć funtów, które pomogły zapobiec przestępstwom
start learning
he gave me information for a mere ten pounds which helped to prevent crimes
Holms wygładził papier na swoim nieużywanym talerzu
start learning
Holms flattened out the paper on his unused plate
wstałem i spojrzałem na tajemniczą wiadomość
start learning
I stood up and stared down at the mysterious message
To jest oczywiście jakaś tajna informacja
start learning
This is obviously some secret information
ale co możemy zrobic z zaszyfrowaną wiadomością bez szyfru
start learning
but what can we do with a cipher message without a cipher
ponieważ isnieje wiele szyfrów, które mogę łatwo rozszyfrować
start learning
because there are many ciphers which I can easily decipher

You must sign in to write a comment