Historia genetyki

 0    21 flashcards    malecpatrycja
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
genetyka
start learning
genetyka in Polish
nauka o genach, genomach, dziedziczeniu i zmienności organizmów
termin gen został wprowadzony do genetyki w
start learning
1909 r. przez Wilhelma Johanssena
1869 Friedrich Miesher (Bazylea)
start learning
po raz pierwszy izoluje tzw. nukleinę(DNA) z białych ciałek krwi
1885 Grzegorz Mendel
start learning
ustala prawa genetyki w doświadczeniach nad dziedziczeniem cech u grochu
1911 Thomas Morgan
start learning
lokalizuje liniowo geny na chromosomach, Nagroda Nobla 1933
1928 Fred Griffith wykazuje, że
start learning
"czynnik transformujący" zmienia bakterie Streptococcus pneumoniae jednego typu w inny
szczep bezotoczkowy
start learning
szorstki R (rough) jest niezjadliwy
szczep śluzowy
start learning
gładki S (smooth) jest wirulentny dla myszy i ludzi
szczep gładki S zabity przez ogrzewanie
start learning
jest niezjadliwy
mieszanina bakterii niezjadliwych (R) i zjadliwych (S), ale zabitych przez działanie wysokiej temperatury
start learning
powoduje śmierć zwierząt spowodowaną transformacją bakterii R w S
w wyniku transformacji szczepu R niezjadliwego
start learning
myszy chorowały i można było wyizolowaćze zwierząt bakterie zjadliwe - S, śluzowe
1944 Oswald Avery, Colin MacLeod i Maclyn McCarty
start learning
wykonali transformację bakterii R (niezjadliwych) w bakterie S (zjadliwe) przenosząc czysty DNA z bakterii S do bakterii R
czysty DNA przenosi cechy dziedziczne, co wskazuje na
start learning
jednoznaczną rolę DNA w przenoszeniu cech dziedzicznych
1950 Erwin Chargaff wykazał, że(reguły Chargaffa):
start learning
w DNA są 4 zasady azotowe, liczba składników w DNA pozostaje w stałej proporcji (A=T i G=C), gatunki różnią sie zawartością par GC
1952 Rosalind Franklin
start learning
krystalizuje DNA, jej badania nad dyfrakcją promieni X odkrywają strukturę helikalną DNA
1953 James Watson, Francis Crick, Maurice Willins i Rosalind Franklin
start learning
odkrywają molekularną strukturę kwasu deoksyrybonukleinowego oraz jego rolę w przechowywaniu i przekazywaniu informacji genetycznej (NN w 1962)
1953 Martha Chase i Alfred Hershey
start learning
udowadniają, że DNA faga T2 zawiera całą informację o jego budowie i funkcji
DNA jest cząsteczką
start learning
wystarczającą dla przekazywania całej informacji genetycznej o budowie i aktywności organizmów
Bakteriofag T2
start learning
zakaża bakterie Escherichia coli i powoduje ich lizę
1926 Herman Muller
start learning
wywołuje mutacje u Drosophila naświetlając je promieniami Rentgena (NN w 1946)
1941 George Beadle i Edward Tatum
start learning
definiują funkcję genu jako kodowanie jednego enzymu- białka (NN w 1958)

You must sign in to write a comment