glossika3 2851-2875

 0    25 flashcards    Madora
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Viktor and Lara both take turns taking care of their elderly parents.
start learning
Vikram i Lakshmi na zmianę opiekują się swoimi starszymi rodzicami.
I'll take care of all the travel arrangements so you don't need to worry about anything.
start learning
Zajmę się wszystkimi planami podróży, więc nie musisz martwić się o nic.
Why don't you apply FOR this job? --- I'd like to apply TO university instead.
start learning
Dlaczego nie chcesz aplikować do tej pracy? --- Zamiast chciałbym aplikować na uniwersytet.
You should leave FOR work earlier so you get there on time.
start learning
Powinieneś wychodzić do pracy wcześniej, żebyś był tam na czas.
What kind of person have you dreamed of becoming?
start learning
Jaką osobą chciałbyś się stać?
My father heard from an old friend in high school last night.
start learning
Do mojego taty ostatniego wieczoru odezwał się stary przyjaciel ze szkoły średniej.
You remind me of my mother's kindness.
start learning
Swoją uprzejmością przypominasz mi moja mamę...
That's a good idea. Why didn't I think of that?
start learning
To dobry pomysł. Dlaczego o tym nie pomyślałem?
I'm glad you reminded me about the meeting, because I'd totally forgotten about it.
start learning
Cieszę się, że przypomniałeś mi o spotkaniu, bo zupełnie bym o tym zapomniał.
I’d like to complain to the manager about your service.
start learning
Chciałbym złożyć skargę ddo menedżera na twoje usługi.
Samiya was complaining of a pain in her tummy, so we advised her to see a doctor as soon as possible.
start learning
Samiya narzekała na ból w brzucha, więc doradziłem jej, żeby poszła do lekarza tak szybko jak to możliwe
I knew he was strange because everybody had warned me about him.
start learning
Wiedziałem, że jest dziwny, bo każdy mnie przed nim ostrzegał.
Scientists continue, to warn us about, the effects of global warming.
start learning
Naukowcy wciąż nas ostrzegają przed skutkami globalnego ocieplenia.
She accused me of being selfish.
start learning
Oskarżyła mnie o bycie egoistą.
After discovering, he had been wrongly accused of murder, the authorities let him, out of prison.
start learning
Po odkryciu, że był niesłusznie oskarżony o morderstwo, władze wypuściły go z więzienia.
Some students, were suspected of cheating on the exam.
start learning
Niektórzy uczniowie byli podejrzewani o ściąganie na egzaminie.
His parents don't, approve of what he does, but they can't stop him.
start learning
Jego rodzice nie akceptują tego, co on robi, ale nie mogą go powstrzymać.
The famous actor died OF a heart attack when he was only fifty-one
start learning
Słynny aktor zmarł Z powodu zawału serca, kiedy miał tylko piędziesiat jeden lat.
He died FROM heart disease.
start learning
On zmarł z powodu choroby serca.
Our meal consisted of seven courses.
start learning
Nasz posiłek składał się z siedmiu dań.
Water consists of hydrogen oxide.
start learning
Woda składa się z tlenku wodoru.
Cake consists mainly of sugar, flour, and butter.
start learning
Ciasto składa się głównie z cukru, mąki i masła.
I didn't have enough money to pay for the meal.
start learning
Nie miałem wystarczająco pieniędzy, żeby zapłacić za posiłek.
I didn't have enough money to pay the rent.
start learning
Nie miałem dość pieniędzy, żeby zapłacić czynsz.
When you went to the movies with your boyfriend, did he pay for the tickets?
start learning
Kiedy poszłaś do kina ze swoim chłopakiem, czy on zapłacił za bilety?

You must sign in to write a comment