glossika 581- 600

 0    22 flashcards    Madora
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
When I was a child, I wanted to be a doctor.
start learning
Kiedy byłem dzieckiem, chciałem być lekarzem.
The accident happened last Sunday afternoon.
start learning
Wypadek miał miejsce w niedzielne popołudnie.
It's a nice day today, but yesterday, it rained, all day.
start learning
Dziś jest piękny dzień, ale wczoraj padało przez cały dzień.
We enjoyed, our holiday last year.
start learning
Dobrze bawiliśmy się na wakacjach w zeszłym roku.
I already paid the bill.
start learning
Już zapłaciłem rachunek.
I Visited her last week.
start learning
Odwiedziłem ją w zeszłym tygodniu.
Cecilia's grandfather died, when she was ninety years old.
start learning
Dziadek Cecylii zmarł, gdy miał dziewięćdziesiąt lat.
I bought my tickets online.
start learning
Kupiłem bilety online.
I put my bag on the table
start learning
Położyłam torbę na stole.
I spoke, with him yesterday, on the phone.
start learning
Rozmawiałam z nim wczoraj przez telefon.
Last Tuesday, Vanessa flew from Los Angeles to Mexico City.
start learning
W zeszły wtorek Vanessa leciała z Los Angeles do Mexiko City.
She got up at six in the morning, and had, a cup of coffee.
start learning
Wstała o szóstej rano i wypiła filiżankę kawy.
At seven-fifteen she left home, and drove to the airport.
start learning
O siódmej piętnaście wyszła z domu i pojechała na lotnisko.
When she got there, she parked the car, walked to the terminal, and checked in.
start learning
Kiedy tam dojechała, zaparkowała samochód, weszła do terminalu i odprawiła się.
Then she had breakfast, at an airport caffe and waited for her flight.
start learning
Potem zjadła śniadanie w kawiarni na lotnisku i czekała na lot.
The plane departed on time, and arrived in Mexico City, four hours later.
start learning
Samolot przyleciał na czas i cztery godziny później przybył do Mexiko City
Finally, she took a taxi, from the airport, to her hotel downtown.
start learning
W końcu wzięła taksówkę z lotniska do hotelu w centrum miasta.
Steve always goes to work by car.
start learning
Steve zawsze jedzie samochodem do pracy.
Yesterday he went to work by car.
start learning
Wczoraj jechał do pracy samochodem.
Hannah often loses, her keys
start learning
Hanna często gubi klucze
She lost her keys last week.
start learning
W zeszłym tygodniu ona zgubiła klucze.
We stayed at a very nice place.
start learning
Mieszkaliśmy w bardzo miłym miejscu.

You must sign in to write a comment