Focus 5: Unit 1

 0    168 flashcards    anastazjajulia
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
wierny obraz
start learning
accurate portayal
powściągliwy
start learning
aloof
niejednoznaczny
start learning
ambiguous
zatroskany zaniepokojony
start learning
anxious
wysoko sobie cenić
start learning
appreciate
wstąpić na tron
start learning
ascend the throne
zadawać się z kimś
start learning
associate with somebody
na pierwszy rzut oka
start learning
at first glance
W samym sercu czegoś u podstaw czegoś
start learning
At the heart of something
pomścić
start learning
avenge
wspierać się nawzajem
start learning
back each other
mieć właśnie coś zrobić
start learning
be about to do smth, be on the point of doing smth
pilnie czegoś potrzebować
start learning
be in dire need of something
być bliskim zrobienia czegoś
start learning
be on the verge of doing something
być realistą
start learning
be realistic
popaść w rutynę
start learning
be stuck in a rut
mieć coś zrobić
start learning
be supposed to do something
zaprzyjaźnić się z kimś
start learning
befriend somebody
niespodzianka urodzinowa
start learning
birthday treat
niewidomy
start learning
blind
wymazywać z pamięci wspomnienia
start learning
blot out memories
więź
start learning
bond
wciągająca opowieść
start learning
captivating narrative
beztroski
start learning
carefree
kasta
start learning
caste
pobudzać czyjąś wyobraźnię
start learning
catch somebody's imagination
praca charytatywna
start learning
charitable/charity work
gadatliwy
start learning
chatty
zagracony
start learning
cluttered
pokrywać się
start learning
coincide
zbieg okoliczności
start learning
coincidence
przypadkowy
start learning
coincidential
natknąć się na kogoś
start learning
come across somebody
fascynująca historia
start learning
compelling story
złożony
start learning
complex
wymyślić stworzyć
start learning
conceive
zaakceptować pomysł
start learning
condone an idea
zwierzać się komuś powierzać komuś swoje problemy
start learning
confide in sb/one's problem to somebody
przywołać wspomnienia
start learning
conjure up memories
uprzejmy liczący się z innymi
start learning
considerate thoughtful
zadowolony
start learning
content
zaprzeczać czemuś stać w sprzeczności z czymś
start learning
contradict something
sprzeczność
start learning
contradiction
sprzeczny
start learning
contradictory
liczyć na kogoś
start learning
to count on somebody
głuchy
start learning
deaf
głęboko zamyślony
start learning
deep in thought
zależeć od kogoś/czegoś
start learning
depend on somebody/something
oddany
start learning
devoted
drobna postura
start learning
diminutive stature
w złej sytuacji pokrzywdzony przez los
start learning
disadvantaged
niegrzeczny lekceważący
start learning
disrespectful
nieprzyjazny chłodny
start learning
distant
nie ufać
start learning
distrust
twardo stąpający po ziemi praktyczny
start learning
down-to-earth, practical
pijak pijaczka
start learning
drunk
długotrwały
start learning
enduring
przedsiębiorczy
start learning
enterprising
zazdrosny o kogoś o coś
start learning
envious of somebody
spokój wewnętrzny
start learning
equanimity
ewaluować
start learning
evolve
w obliczu czegoś
start learning
faced with something
aspekt
start learning
facet
wyraz twarzy
start learning
facial expression
wierny lojalny
start learning
faithful loyal
pokłócić się z kimś
start learning
full out with somebody
udawać symulować
start learning
feign
pochlebiać
start learning
flatter
Pochlebia mi, gdy...
I'm flattered when...
prostolinijność
start learning
forthright manner
swobodny
start learning
free and easy
wolna wola
start learning
free will
lubiący zabawę
start learning
fun-loving
być w dobrych stosunkach
start learning
get on
kontynuować coś
start learning
get on with something
chodzić z kimś
start learning
go out with somebody
przechodzić przez etap buntu
start learning
go through a rebellious phase
dorastać
start learning
to grow up
dorastać
start learning
to grow up
wyczerpujący
start learning
gruelling
instynktowna reakcja
start learning
gut reaction
być karany sądownie
start learning
have a criminal record
mieć mnóstwo czasu
start learning
have all the time in the world
smakołyk domowego wypieku
start learning
home baked treat
zaszczycony
start learning
honored
idealistyczny
start learning
idealistic
pochopny impulsywny
start learning
impetuous
okazała postura
start learning
imposing stature
pozbawiony zmysłu praktycznego
start learning
impractical
zrobić wrażenie
start learning
impress
podatny na wpływy
start learning
impressionable
imponujący
start learning
impressive
nierozłączne
start learning
inseparable
introspektywny rozmyślający nad sobą
start learning
introspective
Żelazna Wola
start learning
Iron Will
prześmiewczy lekceważący zuchwały
start learning
irreverent
długość
start learning
length
wydłużyć
start learning
lengthen elongate
więź na całe życie
start learning
lifelong bond
pozostawać wiernym czemuś spełnić coś
start learning
live up to something
imponująca wysokość
start learning
lofty Heights
opiekować się kimś
start learning
look after somebody
podziwiać kogoś
start learning
to look up to somebody
stracić wzrok
start learning
lose sight
melancholijny
start learning
melancholic
drobne przestępstwo
start learning
minor crime
stracić okazję przeoczyć coś
start learning
miss out
skromny powściągliwy Sposób życia
start learning
modest presence unassuming manner
wyjątkowo dużo czegoś
start learning
more than one's fair share
skinąć głową z aprobatą
start learning
nod in approval
nawet nie mrugnąć okiem
start learning
not bat an eyelid
nie powiedzieć na kogoś złego słowa
start learning
not have a bad word to say about somebody
rodzina dwupokoleniowa
start learning
nuclear family
uparty
start learning
obstinate stubborn
dawać w coś wgląd
start learning
offer insight into something
po bliższym przyjrzeniu się
start learning
on closer inspection
sprzeciw
start learning
opposition
rozstać się
start learning
part
zamyślony
start learning
pensive
błagać kogoś by coś zrobił
start learning
plead with somebody to do something
posiadać
start learning
to possess, to have
dotknięty ubóstwem
start learning
poverty-stricken
warstwy dobrze sytuowane
start learning
privileged background
wpływ zysk
start learning
proceeds
główny bohater
start learning
protagonist
robić dobrą minę do złej gry
start learning
put on a brave face
zorganizować coś
start learning
put something together
wytrzymać z kimś z czymś
start learning
put up with somebody something
postawić na swoim
start learning
put one's foot down
Bystry błyskotliwy
start learning
quick-witted/sharp
wspiąć się na zawrotną wysokość osiągnąć najwyższy poziom
start learning
reach the Dizzy Heights
naprawić zadośćuczynić
start learning
redress
potrzebować aprobaty
start learning
require approval
niechęć uraza
start learning
resentment
opór przed czymś
start learning
resistance to something
dostrzegać w ludziach dobro
start learning
see the best in people
wada
start learning
shortcoming
przesuwać się
start learning
shift
wychwalać kogoś
start learning
sing somebody's praises
szybko mijać
start learning
slip by
ułamek sekundy
start learning
split second
ostrzeżenie że w dalszej części tekstu znajduje się informacje o szczegółach zakończenia filmu lub książki
start learning
spoiler alert
zainscenizowany
start learning
staged
trwać przy kimś
start learning
stand by somebody
wsparcie pomoc
start learning
succour
mieć ciężko doznawać trudności
start learning
suffer, face hardships
los ją ciężko doświadczył
she suffered many hardships
utrzymać
start learning
sustain
odziedziczyć coś po kimś
start learning
take after somebody
traktować siebie zbyt poważnie
start learning
take oneself too seriously
zaprzyjaźnić się z kimś
start learning
take up with somebody
wdzięczny
start learning
thankful
podeszły wiek
start learning
The Ripe old age of
na dobre i na złe
start learning
through thick and thin
powierzyć coś komuś
start learning
trust somebody with something
wzruszony
start learning
touched
cecha na przykład charakteru
start learning
trait
godny/niegodny zaufania
start learning
trustworthy/ untrustworthy
Niezniszczalny
start learning
Unbreakable
bezwarunkowo
start learning
unconditionally
dozgonna przyjaźń
start learning
undying friendship
rozwijać się(o narracji)
start learning
unfold
bezstronny
start learning
unprejudiced
niezachwiany
start learning
unwavering
zmartwiony
start learning
upset
prawy obywatel
start learning
upstanding citizen
włóczęga
start learning
vagabond
spięty skryty
start learning
uptight
dobrowolny
start learning
voluntary
wolontariusz
start learning
volunteer

You must sign in to write a comment