EUROPA Warunki Naturalne

 0    20 flashcards    kajka2
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Powierzchnia Europy
start learning
10,5 mln km2
Czy kontynent europejski ma bardzo urozmaiconą linię brzegową?
start learning
TAK!!!
Jakie są 3 główne jednostki geologiczne Europy?
start learning
Platforma wschodnioeuropejska, obszar fałdowań kaledońskich i hercyńskich oraz obszar fałdowań alpejskich
Gdzie występuje i co się składa na platformę wschodnioeuropejską?
start learning
Występuje na wschodzie i tworzą ją prekambryjskie skały krystaliczne oraz gruba pokrywa skał osadowych, które nie uległy fałdowaniu.
Gdzie występuje i co się składa na obszar fałdowań kaledońskich i hercyńskich?
start learning
Występuje na zachodzie i północy Europy. Tworzą je Góry Skandynawskie, góry w Szkocji, Ural, góry Harz, Sudety, Góry Świętokrzyskie.
Gdzie występuje i co się składa na obszar fałdowań alpejskich?
start learning
Występuje na południu i tworzą je Pireneje, Alpy, Apeniny, Góry Dynarskie i Karpaty.
Najwyższy punkt Europy i jego wysokość
start learning
Mont Blanc mierzy 4807 m n.p.m.
Najniższy punkt Europy i jego wysokość
start learning
Nizina Kaspijska 28 m p.p.m.
Jaką role odegrał lądolód skandynawski?
start learning
W czasie plejstocenu przykrywał on środkowe i północne rejony Europy, co widać dzisiaj w urozmaiconym krajobrazie polodowcowym.
Co wpływa na klimat Europy?
start learning
Przede wszystkim PRĄDY NORWESKI I PÓŁNOCNOATLANTYCKI
Co powoduje dużą zmienność stanów pogody?
start learning
Równoleżnikowy przebieg pasm górskich.
Jaki to klimat?
start learning
Klimat subpolarny okołobiegunowy
Jaki to klimat?
start learning
Klimat podzwrotnikowy śródziemnomorski
Jaki to klimat?
start learning
Klimat umiarkowany cieply morski
Jaki to klimat?
start learning
umiarkowany ciepły przejściowy
Jaki to klimat?
start learning
Klimat umiarkowany ciepły kontynentalny
Jaki to klimat?
start learning
Klimat umiarkowany chłodny
We wschodniej części Europy klimat kształtują głównie masy powietrza znad kontynenty azjatyckiego. Dlatego w miarę oddalania się od wybrzeży Oceanu Atlantyckiegow w kierunku wschodnim wzrasta ........
start learning
kontynentalizm klimatu
Najdłusza rzeka w EU
start learning
Wołga
W Europie występuje duża ilość ........ polodowcowych. Największe z nich to Ładoga, ........, Wetter i ........ mają genezę tekniczno-polodowcową. Poza tym występują one jako przybrzeżne, ........ i wulkaniczne.
start learning
jezior, Onega, Wener, krasowe

You must sign in to write a comment