ekonomiczny str 11

 0    88 flashcards    domstr007
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
czynniki zagrożenia
start learning
hazardous factors
bezpieczeństwa i higieny pracy przepisów
start learning
health and safety at work regulations
wyższy /niższy niż
start learning
higher / lower than
najwyższy/ najbiższy poziom
start learning
the highest / the lowest level
pomysł
start learning
idea
wzrastać
start learning
increase
odsetki
start learning
interest
stopa procentowa
start learning
interest rate
rynek dóbr i usług produkcyjnych
start learning
intermediate goods and services market
sklep internetowy
start learning
online shop
faktura
start learning
invoice
spółka akcyjna
start learning
joint-stock company
prowadzić księgowość
start learning
keep the books
pokrywanie laminatorem
start learning
laminating
laminator
start learning
laminator
osoba prawna
start learning
legal person
poziom kosztów / przychodów
start learning
level of cost / revenues
licencja
start learning
licence
spółka z ograniczoną ospowiedzialnością
start learning
limited liabliity company
spółka komandytowa
start learning
Limited partnership
strata
start learning
loss
osiągnąć zysk
start learning
make a profit
zarządzanie
start learning
management
rynek
start learning
market
gospodarka rynkowa
start learning
market economy
mechanizm rynkowy
start learning
market mechanism
niedobór rynkowy
start learning
economic shortage
nadwyżka rynkowa
start learning
market surplus
środki produkcji
start learning
means of production
środki pracy
start learning
means of work
spółka komunalna
start learning
municipal company
REGION
start learning
national business registry number
osoba fizyczna
start learning
natural person
organizacja
start learning
organization
czynniki uciążliwe
start learning
noxious factors
Przedmiotem handlu
start learning
object of trade
choroba zawodowa
start learning
occupational disease
urządzenia biurowe
start learning
office equipment
organizowanie
start learning
organizing
uczestniczyć
start learning
participate
spółka jawna
start learning
partnership
zapłata w terminie późniejszym
start learning
payment at a later date
przyjmowanie płatności
start learning
payment services
zezwolenie
start learning
permit
kserokopiarka
start learning
photocopier
cena
start learning
a price
drukarka
start learning
printer
rynek producenta
start learning
producer market
spółka partnerska
start learning
professional partnership
zysk
start learning
profit
zysk / strata wyniosły
start learning
profit / loss amounted to
ochrona osób i mienia
start learning
protection of persons and property
wpływ / wpłata
start learning
receipts / payment
zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego
start learning
registration for social and health insurance
działalność regulowana
start learning
regulated activity
czynsz za lokal
start learning
rent
wynik z działalności gospodarczej
start learning
result of business activity
sklep detaliczny
start learning
retail shop
przychód
start learning
revenue
prowadzić działalność gospodarczą
start learning
run a business
kultura bezpieczeństwa
start learning
security culture
taki sam
start learning
the same
oszczędności
start learning
savings
tartak
start learning
sawmill
sprzedawać
start learning
sell
usługi
start learning
services
niszczarka
start learning
shredder
przedsiębiorstwo indywidualne
start learning
sole proprietorship
zdolność umiejętność
start learning
ability ability
mniejszy niż
start learning
smaller than
organ państwowy
start learning
national authority
przedsiębiorstwo państwowe
start learning
state-owned enterprise
przedmioty pracy
start learning
subjects of labour
nadzór
start learning
supervision
podaż
start learning
supply
zaciągnąć kredyt
start learning
take a credit
NIP
start learning
tax identification number
podatnik
start learning
taxpayer
termobindowica
start learning
thermal binding machine
handel
start learning
trade
targi branżowe
start learning
trade fair
transport w tym drogowy
start learning
transport including road transport
ułomna osoba prawna
start learning
entity without corporate status
płatnik podatku VAT
start learning
VAT payer
hurtownia, hurt
start learning
wholesalers, wholesale
praca
start learning
work labour
siła robocza
start learning
workforce
warunki pracy
start learning
work conditions

You must sign in to write a comment