earth

 0    34 flashcards    guest1596451
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
hành tinh
Trong hệ mặt trời của chúng ta có 8 hành tinh.
start learning
planet
In our solar system there are 8 planets.
bề mặt
Mặt bàn dơ.
start learning
surface
The surface of the table is dirty.
sinh quyển
start learning
biosphere
chất lỏng
start learning
liquid
trang
Tôi đã đọc trang cuối quyển sách.
start learning
page
I read the last page of the book.
khối lượng
start learning
mass
oxy
start learning
oxygen
đặc điểm kỹ thuật
start learning
specie
lớn
start learning
large
đông lạnh
start learning
frozen
hệ thống
Hệ thống này không công bằng.
start learning
system
The system is unfair.
nhà máy
start learning
plant
mặt trăng
start learning
moon
Ví dụ
Bạn có thể đưa ra một ví dụ hay được không?
start learning
example
Could you give a good example please?
lượng
start learning
amount
dự án
Bạn đã có dự án chuyên nghiệp nào chưa?
start learning
project
Do you have any professional project?
nghệ thuật
Điện ảnh là nghệ thuật thứ bảy.
start learning
art
The cinema is the 7th art.
tập tin
start learning
file
không gian
Không đủ không gian trong phòng.
start learning
space
There is not enough space in this room.
hình thức
start learning
form
màu xanh
start learning
blue
thứ ba
start learning
third
của nó
start learning
its
triệu
start learning
million
nước
Nước biển mặn.
start learning
water
The water of the sea is salty.
thay đổi
start learning
change
đầu
start learning
early
không khí
Giống như là không khí mùa xuân.
start learning
air
There is like a spring air.
được biết đến
Chú anh ấy là một luật sư có tiếng.
start learning
known
His uncle is a known lawyer.
một phần
start learning
part
cuốn sách
start learning
book
giấu
start learning
hide
bìa
start learning
cover
xung quanh
start learning
around

You must sign in to write a comment