Dział 5, lekcja 6, czasowniki: gustar, encantar, str. 68

5  1    38 flashcards    VocApp
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
lubić, podobać się
Paula i jej narzeczony bardzo lubią motocykle sportowe.
start learning
gustar
A Paula y su novio les gustan mucho las motos deportivas.
uwielbiać
Narzeczony Pauli uwielbia muzykę latynoską.
start learning
encantar
Al novio de Paula le encanta la música latina.
woleć
Wy wolicie spędzać czas wolny na plaży.
start learning
preferir
Vosotros preferís pasar el tiempo libre en la playa.
układać puzzle
Mój młodszy brat lubi trochę układać puzzle.
start learning
hacer puzzles
A mi hermano menor le gusta bastante hacer puzzles.
robić zdjęcia
Podczas wakacji uwielbiamy robić zdjęcia.
start learning
hacer fotos
Durante las vacaciones nos encanta hacer fotos.
grać w karty
Zawsze przegrywam, kiedy gram w karty ze swoją babcią.
start learning
jugar a las cartas
Siempre pierdo, cuando juego a las cartas con mi abuela.
grać w szachy
Prawdopodobnie kiedy ludzie grają w szachy, rozwijają swoje myślenie strategiczne.
start learning
jugar al ajedrez
Probablemente cuando la gente juega al ajedrez, desarrolla su pensamiento estratégico.
biegać
Wy lubicie wstawać o piątej rano i biegać w parku miejskim.
start learning
correr
Os gusta levantaros a las cinco de la mañana y correr en el parque urbano.
tańczyć
Chodzimy na kurs salsy w weekendy, ponieważ lubimy tańczyć.
start learning
bailar
Vamos a un curso de salsa los fines de semana, porque nos gusta bailar.
pływać
Ana nie umie pływać, ale może się nauczyć.
start learning
nadar
Ana no sabe nadar, pero puede aprender.
grać w siatkówkę
Kiedy Ana gra w siatkówkę, jej mąż często chodzi na basen i pływa.
start learning
jugar al voleibol
Cuando Ana juega al voleibol, su marido a menudo va a la piscina y nada.
grać w tenisa
Ja wcale nie lubię grać w tenisa.
start learning
jugar al tenis
A mí no me gusta nada jugar al tenis.
uprawiać windsurfing
W każdy piątek o trzeciej po południu babcia Jordiego idzie na plażę i uprawia windsurfing.
start learning
hacer windsurfing
Todos los viernes a las tres de la tarde la abuela de Jordi va a la playa y hace windsurfing.
grać w piłkę nożną
Moi koledzy lubią trochę grać w piłkę nożną.
start learning
jugar al fútbol
A mis compañeros les gusta un poco jugar al fútbol.
opalać się
Kiedy Ana i Elena są na plaży, często lubią się opalać.
start learning
tomar el sol
Cuando Ana y Elena están en la playa, a menudo les gusta tomar el sol.
wspinać się
Uwielbiam wspinać się i jeździć na nartach w górach.
start learning
escalar
Me encanta escalar y esquiar en las montañas.
jeździć na nartach
Boję się jeździć na nartach. Mogę złamać nogę.
start learning
esquiar
Tengo miedo de esquiar. Puedo romper la pierna.
śpiewać
Moja siostra jest piosenkarką i śpiewa w zespole rockowym.
start learning
cantar
Mi hermana es cantante y canta en un grupo de rock.
spacerować
Nie lubię się opalać. Wolę spacerować ulicami.
start learning
pasear
No me gusta nada tomar el sol. Prefiero pasear por las calles.
lubić, podobać się
Czy lubicie wyścigi motocyklowe?
start learning
gustar
¿Os gustan las carreras de motos?
uwielbiać
Czy twoja babcia uwielbia muzykę ludową?
start learning
encantar
¿A tu abuela le encanta la música popular?
woleć
Wolicie spędzać czas wolny na plaży czy w górach?
start learning
preferir
¿Preferís pasar el tiempo libre en la playa o en las montañas?
układać puzzle
Czy Ana i Juan układają puzzle po pracy?
start learning
hacer puzzles
hacer puzzles = recomponer puzles
¿Recomponen Ana y Juan puzles después del trabajo?
robić zdjęcia
Uwielbiasz robić zdjęcia podczas twoich podróży?
start learning
hacer fotos
¿Te encanta hacer fotos durante tus viajes?
grać w karty
Jak często grasz w karty?
start learning
jugar a las cartas
¿Con qué frecuencia juegas a las cartas?
grać w szachy
Czy oni wcale nie lubią grać w szachy?
start learning
jugar al ajedrez
¿A ellos no les gusta nada jugar al ajedrez?
biegać
Czy biegacie dużo w parku?
start learning
correr
¿Corréis mucho en el parque?
tańczyć
Czy lubisz trochę tańczyć?
start learning
bailar
¿Te gusta un poco bailar?
pływać
Ile razy w miesiącu chodzicie na basen, żeby popływać?
start learning
nadar
¿Cuántas veces al mes vais a la piscina para nadar?
grać w siatkówkę
Amelia woli grać w siatkówkę czy w szachy?
start learning
jugar al voleibol
¿Prefiere Amelia jugar al voleibol o jugar al ajedrez?
grać w tenisa
Czy państwo Muñoz bardzo lubią grać w tenisa?
start learning
jugar al tenis
¿A los señores Muñoz les gusta mucho jugar al tenis?
uprawiać windsurfing
Ile czasu zajmuje babci Jordiego uprawianie windsurfingu?
start learning
hacer windsurfing
¿Cuánto tiempo le ocupa a la abuela de Jordi hacer windsurfing?
grać w piłkę nożną
Czy Ana nie lubi grać w piłkę nożną?
start learning
jugar al fútbol
¿A Ana no le gusta jugar al fútbol?
opalać się
Jak często Ana i Elena się opalają?
start learning
tomar el sol
¿Con qué frecuencia Ana y Elena toman el sol?
wspinać się
Czy dużo się wspinasz w Alpach?
start learning
escalar
¿Escalas mucho en los Alpes?
jeździć na nartach
Dlaczego Juan nie chce jeździć na nartach?
start learning
esquiar
¿Por qué Juan no quiere esquiar?
śpiewać
Czy umiecie dobrze śpiewać?
start learning
cantar
¿Sabéis cantar bien?
spacerować
Czy lubię spacerować po Starym Mieście?
start learning
pasear
¿Me gusta pasear por el casco antiguo?

The course also includes the following sets of flashcards:

Dział 5, lekcja 1, słownictwo - jedzenie, str. 64Dział 5, lekcja 2, posiłki w restauracji, str. 65Dział 2, lekcja 9, liczebniki 11-100, str. 27Dział 2, lekcja 3, kolory i okoliczniki miejsca, str. 24Dział 6, lekcja 1, czasowniki zwrotne, str. 78Dział 6, lekcja 2, częstotliwość, str. 80Dział 6, lekcja 3, wygląd zewnętrzny, str. 82Dział 1, lekcja 2, zaimki osobowe, str. 10-11Dział 1, lekcja 5, podstawowe pytaniaDział 1, lekcja 11, liczby 1-10, str. 13Dział 1, lekcja 1, powitania, str. 8-9Dział 1, lekcja 6, podawać coś, dziękować, str. 13Dział 1, lekcja 7, zawody i miejsca pracy, str. 12Dział 1, lekcja 9, języki obce, str. 14Dział 1, lekcja 10, alfabet, str. 17Dział 4, lekcja 1, słownictwo o mieście, str. 50Dział 4, lekcja 3, godziny, str. 51Dział 4, lekcja 6, słuchanka La agenda de Carla, str. 52Dział 4, lekcja 5, dni tygodnia, str. 52Dział 4, lekcja 7, godziny otwarcia, str. 53Dział 4, lekcja 9, środki transportu, str. 56Dział 4, lekcja 11, ważne czasownikiDział 4, lekcja 10, czasowniki, str. 59Dział 4, lekcja 12, wskazywanie drogi, str. 57Dział 4, lekcja 14, jazda autobusem/metrem, str. 58-60Dział 4, lekcja 15, Rincón de cultura, str. 61Dział 3, lekcja 1. części domu, str. 36Dział 3, lekcja 3, opis mieszkań, str. 38Dział 3, lekcja 6, tekst: Mi barrio, str. 40Dział 3, lekcja 8, czasowniki związane z mieszkaniem, str. 41Dział 3, lekcja 9, przedmioty i meble, str. 42Dział 3, lekcja 11, tekst: La familia Ortiz en su piso, str. 43Dział 3, lekcja 13, zaimki dzierżawcze, str. 44Dział 3, lekcja 14, algo, nada, alguien, nadie, este, ese, str. 45Dział 3, lekcja 15, Las favelas, str. 47Dział 2, lekcja 1, rzeczowniki i przymiotniki, str. 22Dział 2, lekcja 5, rodzina, str. 25Dział 2, lekcja 7, przymiotniki dotyczące charakteru, str. 27Dział 2, lekcja 11, opis klasy, str. 30Dział 2, lekcja 10, ser i estar, str. 28Dział 6, lekcja 7, tekst: ¿Cómo son los españoles? ¿Cómo son los polacos?, str. 86Dział 6, lekcja 4, słuchanka: Una agenda de citas on-line, str. 83Dział 6, lekcja 5, facebook, str. 84Dział 6, lekcja 6, al + infinitivo, str. 85Dział 6, lekcja 8, se impersonal, str. 86Dział 6, lekcja 9, Los apellidos en España, str. 89Dział 5, lekcja 3, czasowniki związane, z jedzeniem str. 65Dział 5, lekcja 4, w restauracji, str. 66Dział 5, lekcja 5, czasowniki związane, z restauracją str. 66Dział 5, lekcja 8, często używane czasowniki, str. 67Dział 1, lekcja 4, kraje i narodowości str. 9-10Dział 5, lekcja 7, tekst: En busqueda de novia, str. 70Dział 5, lekcja 10, antes, después de, str. 71Dział 5, lekcja 9, c.d. czasownikówDział 5, lekcja 11, Rincón de cultura: la dieta mediterránea, str. 75Dział 3, lekcja 2, pytania związane z mieszkaniem, str. 36Dział 3, lekcja 4, pytania do opisu mieszkania, str. 38Dział 3, lekcja 5, liczby porządkowe, str. 39Dział 3, lekcja 7, pytania do tekstu Mi barrio, str. 40Dział 3, lekcja 10, pytania do przedmiotów i mebli, str. 42Dział 3, lekcja 12, pytania do tesktu: La familia Ortiz str. 43Dział 1, lekcja 3, pytania do zaimków osobowych str. 11-12Dział 1, lekcja 8, pytania do zawodów, str. 12Dział 2, lekcja 2, pytania o rzeczowniki, str. 22Dział 2, lekcja 4, pytania do kolorów i okliczników miejsca, str. 24Dział 2, lekcja 8, pytania o charakter, str. 25Dział 2, lekcja 6, pytania o rodzinę, str. 25Dział 4, lekcja 2, pytania o miasto, str. 50Dział 4, lekcja 4, pytania o godzinę, str. 51Dział 4, lekcja 8, pytania o godziny otwarcia, str. 53Dział 4, lekcja 13, pytania o drogę, str. 57

You must sign in to write a comment