Dział 4, lekcja 3, godziny, str. 51

4.5  1    24 flashcards    VocApp
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
pełna godzina
Jest trzecia.
start learning
en punto
Son las tres en punto.
pięć po
Jest pięć po szóstej rano.
start learning
y cinco
Son las seis y cinco de la mañana.
dziesięć po
Jest dziesięć po jedenastej w nocy.
start learning
y diez
Son las once y diez de la noche.
kwadrans po
Jest kwadrans po czwartej rano.
start learning
y cuarto
Son las cuatro y cuarto de la mañana.
dwadzieścia po
Jest dwadzieścia po ósmej w nocy.
start learning
y veinte
Son las ocho y veinte de la noche.
dwadzieścia pięć po
Jest dwadzieścia pięć po dziewiątej rano.
start learning
y veinticinco
Son las nueve y veinticinco de la mañana.
i pół
Jest wpół do trzeciej rano.
start learning
y media
Son las dos y media de la madrugada.
za dwadzieścia pięć
Jest za dwadzieścia pięć dziesiąta.
start learning
menos veinticinco
Son las diez menos veinticinco.
za dwadzieścia
Za dwadzieścia jedenasta oglądam telewizję.
start learning
menos veinte
A las once menos veinte veo la televisión.
za kwadrans
Za kwadrans dwunasta rano przygotowuję obiad.
start learning
menos cuarto
A las doce menos cuarto de la mañana preparo la comida.
za dziesięć
Za dziesięć pierwsza po południu zazwyczaj jestem w domu.
start learning
menos diez
A la una menos diez de la tarde suelo estar en casa.
za pięć
Za pięć druga po południu jem obiad w kuchni ze swoimi braćmi.
start learning
menos cinco
A las dos menos cinco de la tarde como en la cocina con mis hermanos.
rano
Jest siódma rano.
start learning
de la mañana
Son las siete de la mañana.
po południu, wieczorem
O siódmej wieczorem moi przyjaciele grają w piłkę nożną w centrum sportowym.
start learning
de la tarde
A las siete de la tarde mis amigos juegan al fútbol en el polideportivo.
w nocy
O dziesiątej w nocy jestem w centrum miasta.
start learning
de la noche
A las diez de la noche estoy en el centro de la ciudad.
rano, nad ranem
Sara jest kelnerką i jest w pracy do trzeciej nad ranem.
start learning
de la madrugada
Sara es camarera y está en el trabajo hasta las tres de la madrugada.
rano
Rano studiuję na uniwersytecie.
start learning
por la mañana
Por la mañana estudio en la universidad.
w nocy
Lekarze i policjanci pracują w nocy.
start learning
por la noche
Los médicos y los policías trabajan por la noche
wieczorem, po południu
Wieczorem uczymy się chińskiego w szkole języków obcych.
start learning
por la tarde
Por la tarde estudiamos chino en una escuela de idiomas extranjeros.
południe
Jest południe. W południe jem obiad.
start learning
mediodía
Es mediodía. A mediodía como.
północ
Jest północ. O północy jesteśmy w swojej sypialni i śpimy.
start learning
medianoche
Es medianoche. A medianoche estamos en nuestro dormitorio y dormimos.
godzina
Pracuję pięć godzin dziennie. Która jest godzina?
start learning
la hora
Trabajo cinco horas al día. ¿Qué hora es?
zegar
Nie wiem, która jest godzina, bo nie mam zegarka.
start learning
el reloj
No sé qué hora es porque no tengo reloj.
O...
O trzeciej po południu moja ciocia bawi się w domu ze swoimi córkami.
start learning
A las...
wyjątek: o pierwszej -> a la una
A las tres de la tarde mi tía juega en casa con sus hijas.

The course also includes the following sets of flashcards:

Dział 5, lekcja 1, słownictwo - jedzenie, str. 64Dział 5, lekcja 2, posiłki w restauracji, str. 65Dział 2, lekcja 9, liczebniki 11-100, str. 27Dział 2, lekcja 3, kolory i okoliczniki miejsca, str. 24Dział 6, lekcja 1, czasowniki zwrotne, str. 78Dział 6, lekcja 2, częstotliwość, str. 80Dział 6, lekcja 3, wygląd zewnętrzny, str. 82Dział 1, lekcja 2, zaimki osobowe, str. 10-11Dział 1, lekcja 5, podstawowe pytaniaDział 1, lekcja 11, liczby 1-10, str. 13Dział 1, lekcja 1, powitania, str. 8-9Dział 1, lekcja 6, podawać coś, dziękować, str. 13Dział 1, lekcja 7, zawody i miejsca pracy, str. 12Dział 1, lekcja 9, języki obce, str. 14Dział 1, lekcja 10, alfabet, str. 17Dział 4, lekcja 1, słownictwo o mieście, str. 50Dział 4, lekcja 6, słuchanka La agenda de Carla, str. 52Dział 4, lekcja 5, dni tygodnia, str. 52Dział 4, lekcja 7, godziny otwarcia, str. 53Dział 4, lekcja 9, środki transportu, str. 56Dział 4, lekcja 11, ważne czasownikiDział 4, lekcja 10, czasowniki, str. 59Dział 4, lekcja 12, wskazywanie drogi, str. 57Dział 4, lekcja 14, jazda autobusem/metrem, str. 58-60Dział 4, lekcja 15, Rincón de cultura, str. 61Dział 3, lekcja 1. części domu, str. 36Dział 3, lekcja 3, opis mieszkań, str. 38Dział 3, lekcja 6, tekst: Mi barrio, str. 40Dział 3, lekcja 8, czasowniki związane z mieszkaniem, str. 41Dział 3, lekcja 9, przedmioty i meble, str. 42Dział 3, lekcja 11, tekst: La familia Ortiz en su piso, str. 43Dział 3, lekcja 13, zaimki dzierżawcze, str. 44Dział 3, lekcja 14, algo, nada, alguien, nadie, este, ese, str. 45Dział 3, lekcja 15, Las favelas, str. 47Dział 2, lekcja 1, rzeczowniki i przymiotniki, str. 22Dział 2, lekcja 5, rodzina, str. 25Dział 2, lekcja 7, przymiotniki dotyczące charakteru, str. 27Dział 2, lekcja 11, opis klasy, str. 30Dział 2, lekcja 10, ser i estar, str. 28Dział 6, lekcja 7, tekst: ¿Cómo son los españoles? ¿Cómo son los polacos?, str. 86Dział 6, lekcja 4, słuchanka: Una agenda de citas on-line, str. 83Dział 6, lekcja 5, facebook, str. 84Dział 6, lekcja 6, al + infinitivo, str. 85Dział 6, lekcja 8, se impersonal, str. 86Dział 6, lekcja 9, Los apellidos en España, str. 89Dział 5, lekcja 3, czasowniki związane, z jedzeniem str. 65Dział 5, lekcja 4, w restauracji, str. 66Dział 5, lekcja 6, czasowniki: gustar, encantar, str. 68Dział 5, lekcja 5, czasowniki związane, z restauracją str. 66Dział 5, lekcja 8, często używane czasowniki, str. 67Dział 1, lekcja 4, kraje i narodowości str. 9-10Dział 5, lekcja 7, tekst: En busqueda de novia, str. 70Dział 5, lekcja 10, antes, después de, str. 71Dział 5, lekcja 9, c.d. czasownikówDział 5, lekcja 11, Rincón de cultura: la dieta mediterránea, str. 75Dział 3, lekcja 2, pytania związane z mieszkaniem, str. 36Dział 3, lekcja 4, pytania do opisu mieszkania, str. 38Dział 3, lekcja 5, liczby porządkowe, str. 39Dział 3, lekcja 7, pytania do tekstu Mi barrio, str. 40Dział 3, lekcja 10, pytania do przedmiotów i mebli, str. 42Dział 3, lekcja 12, pytania do tesktu: La familia Ortiz str. 43Dział 1, lekcja 3, pytania do zaimków osobowych str. 11-12Dział 1, lekcja 8, pytania do zawodów, str. 12Dział 2, lekcja 2, pytania o rzeczowniki, str. 22Dział 2, lekcja 4, pytania do kolorów i okliczników miejsca, str. 24Dział 2, lekcja 8, pytania o charakter, str. 25Dział 2, lekcja 6, pytania o rodzinę, str. 25Dział 4, lekcja 2, pytania o miasto, str. 50Dział 4, lekcja 4, pytania o godzinę, str. 51Dział 4, lekcja 8, pytania o godziny otwarcia, str. 53Dział 4, lekcja 13, pytania o drogę, str. 57

You must sign in to write a comment