Dział 1, lekcja 9, języki obce, str. 14

5  1    17 flashcards    VocApp
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
mówić
Pan Pérez nie mówi po angielsku.
start learning
hablar
El señor Pérez no habla inglés.
hiszpański
My bardzo dobrze mówimy po hiszpańsku.
start learning
español
Nosotros hablamos español muy bien.
francuski
Jean jest Francuzem, więc mówi bardzo dobrze po francusku.
start learning
francés
Jean es francés, entonces, habla francés muy bien.
polski
Sergei jest Rosjaninem i mówi troche po polsku.
start learning
polaco
Sergei es ruso y habla un poco de polaco.
angielski
Kierownik przedsiębiorstwa nie mówi po angielsku.
start learning
inglés
El jefe de la empresa no habla inglés.
niemiecki
Margarita mówi po angielsku, francusku i niemiecku.
start learning
alemán
Margarita habla inglés, francés y alemán.
włoski
Marek mieszka we Włoszech i mówi bardzo dobrze po włosku.
start learning
italiano
Marek vive en Italia y habla italiano muy bien.
rosyjski
Sergei jest Rosjaninem i mówi trochę po polsku.
start learning
ruso
Sergei es ruso y habla un poco de polaco.
czeski
Pan Brown mieszka i pracuje w Pradze, ale nie mówi po czesku.
start learning
checo
El señor Brown vive y trabaja en Praga, pero no habla checo.
chiński
Mario doskonale mówi po chińsku.
start learning
chino
Mario habla chino perfectamente.
doskonale, świetnie
Mario doskonale mówi po chińsku.
start learning
perfectamente
Mario habla chino perfectamente.
dobrze
Carla mieszka w Nowym Jorku i bardzo dobrze mówi po angielsku.
start learning
bien
Carla vive en Nueva York y habla inglés muy bien.
tak sobie
Pani Lopez mówi średnio po angielsku.
start learning
regular
La señora Lopez habla inglés regular.
trochę
Państwo González mówią trochę po niemiecku.
start learning
un poco
Los señores González hablan un poco de alemán.
język
Tłumacz mówi świetnie w sześciu językach.
start learning
idioma
El traductor habla seis idiomas perfectamente.
Jakim językiem...?
Jakim językiem mówisz w pracy?
start learning
¿Qué idioma...?
¿Qué idioma hablas en el trabajo?
W ilu językach...?
W ilu językach mówisz? Mówię w dwóch językach.
start learning
¿Cuántos idiomas...?
¿Cuántos idiomas hablas? Hablo dos idiomas.

The course also includes the following sets of flashcards:

Dział 5, lekcja 1, słownictwo - jedzenie, str. 64Dział 5, lekcja 2, posiłki w restauracji, str. 65Dział 2, lekcja 9, liczebniki 11-100, str. 27Dział 2, lekcja 3, kolory i okoliczniki miejsca, str. 24Dział 6, lekcja 1, czasowniki zwrotne, str. 78Dział 6, lekcja 2, częstotliwość, str. 80Dział 6, lekcja 3, wygląd zewnętrzny, str. 82Dział 1, lekcja 2, zaimki osobowe, str. 10-11Dział 1, lekcja 5, podstawowe pytaniaDział 1, lekcja 11, liczby 1-10, str. 13Dział 1, lekcja 1, powitania, str. 8-9Dział 1, lekcja 6, podawać coś, dziękować, str. 13Dział 1, lekcja 7, zawody i miejsca pracy, str. 12Dział 1, lekcja 10, alfabet, str. 17Dział 4, lekcja 1, słownictwo o mieście, str. 50Dział 4, lekcja 3, godziny, str. 51Dział 4, lekcja 6, słuchanka La agenda de Carla, str. 52Dział 4, lekcja 5, dni tygodnia, str. 52Dział 4, lekcja 7, godziny otwarcia, str. 53Dział 4, lekcja 9, środki transportu, str. 56Dział 4, lekcja 11, ważne czasownikiDział 4, lekcja 10, czasowniki, str. 59Dział 4, lekcja 12, wskazywanie drogi, str. 57Dział 4, lekcja 14, jazda autobusem/metrem, str. 58-60Dział 4, lekcja 15, Rincón de cultura, str. 61Dział 3, lekcja 1. części domu, str. 36Dział 3, lekcja 3, opis mieszkań, str. 38Dział 3, lekcja 6, tekst: Mi barrio, str. 40Dział 3, lekcja 8, czasowniki związane z mieszkaniem, str. 41Dział 3, lekcja 9, przedmioty i meble, str. 42Dział 3, lekcja 11, tekst: La familia Ortiz en su piso, str. 43Dział 3, lekcja 13, zaimki dzierżawcze, str. 44Dział 3, lekcja 14, algo, nada, alguien, nadie, este, ese, str. 45Dział 3, lekcja 15, Las favelas, str. 47Dział 2, lekcja 1, rzeczowniki i przymiotniki, str. 22Dział 2, lekcja 5, rodzina, str. 25Dział 2, lekcja 7, przymiotniki dotyczące charakteru, str. 27Dział 2, lekcja 11, opis klasy, str. 30Dział 2, lekcja 10, ser i estar, str. 28Dział 6, lekcja 7, tekst: ¿Cómo son los españoles? ¿Cómo son los polacos?, str. 86Dział 6, lekcja 4, słuchanka: Una agenda de citas on-line, str. 83Dział 6, lekcja 5, facebook, str. 84Dział 6, lekcja 6, al + infinitivo, str. 85Dział 6, lekcja 8, se impersonal, str. 86Dział 6, lekcja 9, Los apellidos en España, str. 89Dział 5, lekcja 3, czasowniki związane, z jedzeniem str. 65Dział 5, lekcja 4, w restauracji, str. 66Dział 5, lekcja 6, czasowniki: gustar, encantar, str. 68Dział 5, lekcja 5, czasowniki związane, z restauracją str. 66Dział 5, lekcja 8, często używane czasowniki, str. 67Dział 1, lekcja 4, kraje i narodowości str. 9-10Dział 5, lekcja 7, tekst: En busqueda de novia, str. 70Dział 5, lekcja 10, antes, después de, str. 71Dział 5, lekcja 9, c.d. czasownikówDział 5, lekcja 11, Rincón de cultura: la dieta mediterránea, str. 75Dział 3, lekcja 2, pytania związane z mieszkaniem, str. 36Dział 3, lekcja 4, pytania do opisu mieszkania, str. 38Dział 3, lekcja 5, liczby porządkowe, str. 39Dział 3, lekcja 7, pytania do tekstu Mi barrio, str. 40Dział 3, lekcja 10, pytania do przedmiotów i mebli, str. 42Dział 3, lekcja 12, pytania do tesktu: La familia Ortiz str. 43Dział 1, lekcja 3, pytania do zaimków osobowych str. 11-12Dział 1, lekcja 8, pytania do zawodów, str. 12Dział 2, lekcja 2, pytania o rzeczowniki, str. 22Dział 2, lekcja 4, pytania do kolorów i okliczników miejsca, str. 24Dział 2, lekcja 8, pytania o charakter, str. 25Dział 2, lekcja 6, pytania o rodzinę, str. 25Dział 4, lekcja 2, pytania o miasto, str. 50Dział 4, lekcja 4, pytania o godzinę, str. 51Dział 4, lekcja 8, pytania o godziny otwarcia, str. 53Dział 4, lekcja 13, pytania o drogę, str. 57

You must sign in to write a comment