Dział 1, lekcja 10, alfabet, str. 17

4.5  1    35 flashcards    VocApp
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
a
A jest pierwszą literą alfabetu.
start learning
a
La a es la primera letra del alfabeto.
b
B jest drugą literą alfabetu.
start learning
b
La b es la segunda letra del alfabeto.
c
C jest trzecią literą alfabetu.
start learning
c
La c es la tercera letra del abecedario.
d
Następna litera to d.
start learning
d
La siguiente letra es la d.
e
Ulubione słowo Juany kończy się na e.
start learning
e
La palabra favorita de Juana termina con e.
f
Słowo fiebre zaczyna się na f czy na b?
start learning
f
¿La palabra fiebre empieza con "f" o con "b"?
g
Czy Argentina pisze się przez g?
start learning
g
¿Argentina se escribe con "g"?
h
Hola pisze się przez h.
start learning
h
Hola se escribe con hache.
i
W moim imieniu są dwie litery i.
start learning
i
En mi nombre hay dos ies.
j
Czy imię Julián zaczyna się na j?
start learning
jota
¿El nombre Julián empieza con jota?
k
Litera k rzadko pojawia się w języku hiszpańskim.
start learning
ka
La letra k aparece raramente en español.
l
Czy Portugal kończy się na l?
start learning
l
¿Portugal termina con l?
m
Ile jest liter m w wyrazie mama?
start learning
m
¿Cuántas emes hay en palabra "mama"?
n
Moja koleżanka ma imię, które pisze się przez dwa n.
start learning
n
Mi compañera tiene nombre que se escribe con dos enes.
ñ
W alfabecie polskim nie ma litery ñ.
start learning
ñ
En el abecedario polaco no hay "ñ".
o
To słowo, o którym myślą często moi wujkowie zaczyna się na o.
start learning
o
Esta palabra en que piensan frecuentemente mís tíos empieza con "o".
p
Słowo peluquería zaczyna się na p.
start learning
p
La palabra "peluquería" empieza con "p".
q
Q pojawia się w środku słowa pequeño.
start learning
qu
La q"" aparece en el centro de la palabra pequeño.
r
W słowach cachorro i arroba pojawia się jedno czy dwa r?
start learning
erre
En las palabras cachorro y arroba aparece una o dos erres?
s
Słowo, którego nie znoszą państwo García ma dwie litery f czy dwie litery s?
start learning
ese
¿La palabra que no toleran los señores García tiene dos efes o dos eses?
t
Po polsku Madryt pisze się przez "t" na końcu a po hiszpańśku "Madrid" pisze się przez d na końcu.
start learning
t
En polaco "Madryt" se escribe con "t" al final y en español "Madrid" se escribe con "d" al final.
u
Czy u ma akcent graficzny w słowie Perú?
start learning
u
¿La u tiene tilde en la palabra Perú?
v
Czy w alfabecie polskim pojawia się litera v?
start learning
uve
¿Aparece la letra uve en el abecedario polaco?
w
Jakie słowo zaczyna się na w?
start learning
uve doble
¿Qué palabra empieza con uve doble?
x
Jaką literą pisze się słowo México, przez x czy j?
start learning
equis
¿Con qué letra se escribe la palabra México, con "x" o con "j"?
y
W języku polskim y nie jest spółgłoską.
start learning
y griega
En polaco y griega no es consonante.
z
Na jaką literę zaczyna się słowo zorro, na c czy na z?
start learning
zeta
¿Con qué letra empieza la palabra zorro, con "c" o con "z"?
słowo
Jak się pisze słowo "pero"? Pisze się: p, e, r, o.
start learning
la palabra
¿Cómo se escribe la palabra “pero”? Se escribe: pe, e, erre, o.
adres mailowy
Jaki jest twój adres mailowy?
start learning
el correo electrónico
¿Cuál es tu correo electrónico?
myślnik
Twój adres mailowy pisze się z myślnikiem czy podkreślnikiem?
start learning
el guión
¿Tu correo electrónico se escribe con guión o con guión bajo?
małpa(w adresie mailowym)
Mój adres mailowy to juan. hidalgo@gmail.com
start learning
la arroba
Mi correo electrónico es: jota, u, a, ene, punto, hache, i, de, a, ele, ge, o, arroba, ge, eme, a, i, ele, punto, ce, o, eme.
kropka
Mój adres mailowy to juan. hidalgo@gmail.com
start learning
el punto
Mi correo electrónico es: jota, u, a, ene, punto, hache, i, de, a, ele, ge, o, arroba, ge, eme, a, i, ele, punto, ce, o, eme.
podkreślenie
Twój adres mailowy pisze się z myślnikiem czy podkreśleniem?
start learning
el guión bajo
¿Tu correo electrónico se escribe con guión o con guión bajo?
pisać
Jak się pisze twoje imię?
start learning
escribir
¿Cómo se escribe tu nombre?
litera
Jaka jest pierwsza litera alfabetu? Pierwsza litera alfabetu to a.
start learning
la letra
¿Cuál es la primera letra del alfabeto? La primera letra del alfabeto es la a.

The course also includes the following sets of flashcards:

Dział 5, lekcja 1, słownictwo - jedzenie, str. 64Dział 5, lekcja 2, posiłki w restauracji, str. 65Dział 2, lekcja 9, liczebniki 11-100, str. 27Dział 2, lekcja 3, kolory i okoliczniki miejsca, str. 24Dział 6, lekcja 1, czasowniki zwrotne, str. 78Dział 6, lekcja 2, częstotliwość, str. 80Dział 6, lekcja 3, wygląd zewnętrzny, str. 82Dział 1, lekcja 2, zaimki osobowe, str. 10-11Dział 1, lekcja 5, podstawowe pytaniaDział 1, lekcja 11, liczby 1-10, str. 13Dział 1, lekcja 1, powitania, str. 8-9Dział 1, lekcja 6, podawać coś, dziękować, str. 13Dział 1, lekcja 7, zawody i miejsca pracy, str. 12Dział 1, lekcja 9, języki obce, str. 14Dział 4, lekcja 1, słownictwo o mieście, str. 50Dział 4, lekcja 3, godziny, str. 51Dział 4, lekcja 6, słuchanka La agenda de Carla, str. 52Dział 4, lekcja 5, dni tygodnia, str. 52Dział 4, lekcja 7, godziny otwarcia, str. 53Dział 4, lekcja 9, środki transportu, str. 56Dział 4, lekcja 11, ważne czasownikiDział 4, lekcja 10, czasowniki, str. 59Dział 4, lekcja 12, wskazywanie drogi, str. 57Dział 4, lekcja 14, jazda autobusem/metrem, str. 58-60Dział 4, lekcja 15, Rincón de cultura, str. 61Dział 3, lekcja 1. części domu, str. 36Dział 3, lekcja 3, opis mieszkań, str. 38Dział 3, lekcja 6, tekst: Mi barrio, str. 40Dział 3, lekcja 8, czasowniki związane z mieszkaniem, str. 41Dział 3, lekcja 9, przedmioty i meble, str. 42Dział 3, lekcja 11, tekst: La familia Ortiz en su piso, str. 43Dział 3, lekcja 13, zaimki dzierżawcze, str. 44Dział 3, lekcja 14, algo, nada, alguien, nadie, este, ese, str. 45Dział 3, lekcja 15, Las favelas, str. 47Dział 2, lekcja 1, rzeczowniki i przymiotniki, str. 22Dział 2, lekcja 5, rodzina, str. 25Dział 2, lekcja 7, przymiotniki dotyczące charakteru, str. 27Dział 2, lekcja 11, opis klasy, str. 30Dział 2, lekcja 10, ser i estar, str. 28Dział 6, lekcja 7, tekst: ¿Cómo son los españoles? ¿Cómo son los polacos?, str. 86Dział 6, lekcja 4, słuchanka: Una agenda de citas on-line, str. 83Dział 6, lekcja 5, facebook, str. 84Dział 6, lekcja 6, al + infinitivo, str. 85Dział 6, lekcja 8, se impersonal, str. 86Dział 6, lekcja 9, Los apellidos en España, str. 89Dział 5, lekcja 3, czasowniki związane, z jedzeniem str. 65Dział 5, lekcja 4, w restauracji, str. 66Dział 5, lekcja 6, czasowniki: gustar, encantar, str. 68Dział 5, lekcja 5, czasowniki związane, z restauracją str. 66Dział 5, lekcja 8, często używane czasowniki, str. 67Dział 1, lekcja 4, kraje i narodowości str. 9-10Dział 5, lekcja 7, tekst: En busqueda de novia, str. 70Dział 5, lekcja 10, antes, después de, str. 71Dział 5, lekcja 9, c.d. czasownikówDział 5, lekcja 11, Rincón de cultura: la dieta mediterránea, str. 75Dział 3, lekcja 2, pytania związane z mieszkaniem, str. 36Dział 3, lekcja 4, pytania do opisu mieszkania, str. 38Dział 3, lekcja 5, liczby porządkowe, str. 39Dział 3, lekcja 7, pytania do tekstu Mi barrio, str. 40Dział 3, lekcja 10, pytania do przedmiotów i mebli, str. 42Dział 3, lekcja 12, pytania do tesktu: La familia Ortiz str. 43Dział 1, lekcja 3, pytania do zaimków osobowych str. 11-12Dział 1, lekcja 8, pytania do zawodów, str. 12Dział 2, lekcja 2, pytania o rzeczowniki, str. 22Dział 2, lekcja 4, pytania do kolorów i okliczników miejsca, str. 24Dział 2, lekcja 8, pytania o charakter, str. 25Dział 2, lekcja 6, pytania o rodzinę, str. 25Dział 4, lekcja 2, pytania o miasto, str. 50Dział 4, lekcja 4, pytania o godzinę, str. 51Dział 4, lekcja 8, pytania o godziny otwarcia, str. 53Dział 4, lekcja 13, pytania o drogę, str. 57

You must sign in to write a comment