Dysocjacja i hydroliza

5  1    13 flashcards    skskle
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Dysocjacja elektrolityczna
start learning
Dysocjacja elektrolityczna to rozkład cząsteczek na jony pod wpływem rozpuszczalnika polarnego np. H2O
Co ulega dysocjacji elektronicznej?
start learning
rozpuszczalne w wodzie wodorotlenki kwasy i sole
Co to jest prąd?
start learning
prąd jest uporządkowanym ruchem ładunków elektrycznych
co to jest elektrolit?
start learning
to roztwór przewodzący prąd elektryczny (nośnikami prądu są jony pochodzące z dysocjacji elektrolitycznej rozpuszczonej substancji)
elektrolit słaby elektrolit mocny
start learning
elektrolity mocne mają dużo jonów a elektrolity słabe mają mało jonów
Wymień elektrolity mocne
start learning
gr. 1 Ca, Ba, Sr, roztwory soli, h2so4, hno3, hcl, hbr, HI
odczyny roztworu
start learning
kwasowy, zasadowy, obojętny
gdzie przebywa proces autodysocjacji
start learning
w czystej chemicznie wodzie zgodnie z równaniem H2O-> H+ + OH-
odczyn zasadowy
start learning
ph<7
odczyn kwasowy
start learning
ph>7
za pomocą czego okreslamy odczyn roztworu
start learning
wskaźników, czyli substancji ktore reaguja z h+ i oh-
od czego zależy odczyn
start learning
od obecności h lub oh, który narusza równowagę
Co to hydroliza i kiedy ona zachodzi?
start learning
reakcja jonów soli z cząsteczkami H2O. zachodzi gdy w jej efekcie powstają niezdysjocjonowane cząsteczki słabego elektrolitu

Dysocjacja i hydroliza

Reakcje dysocjacji i hydrolizy wpływają na odczyn konkretnego roztworu. Każdy roztwór ma określony odczyn: kwasowy, zasadowy i obojętny. Choć na pierwszy rzut oka okazuje się, że sole zawsze mają odczyn obojętny, a kwasy kwaśny to okazuje się być to dużym uproszczeniem. Odpowiedzialne za to są właśnie reakcje dysocjacji i hydrolizy. Zachęcamy także do zapoznania się z innymi naszymi lekcjami: chemia - estry, pochodne węglowodorów oraz substancje chemiczne i ich przemiany.

Co to jest hydroliza i dysocjacja

Dysocjacja elektrolityczna polega na rozpadzie na jony, pod wpływem rozpuszczalnika Reakcja dysocjacji nie jest skomplikowana i polega na odłączeniu od jonu wodorowych H+, a w zasadach jest analogicznie, tylko rozpadowi ulega inna cząsteczka. Hydroliza to zaś reakcja z wodą gdzie woda jest substratem reakcji. Szczegółowy opis tego procesu i wyjaśnienie pojęć związanych z tymi reakcjami znajdziesz w zawartości lekcji. Poznasz tam także takie pojęcia jak elektrolit i jego rodzaje: elektrolit słaby i elektrolit mocny. Dowiesz się, także co to jest prąd i jak działa podczas reakcji hydrolizy i dysocjacji.

Nauka z Fiszkoteką

Fiszkoteka to platforma na, której masz możliwość uczenia się z fiszek w nowoczesnej, interaktywnej formie. Umożliwiają one szybkie i skuteczne przyswajanie wiedzy. Nasz interaktywny sposób nauki oprócz tradycyjnych fiszek daje Ci także możliwość korzystania z nagrań mp3 oraz Inteligentnego Systemu Powtórek, który sprawi, że jeszcze szybciej zapamiętasz pojęcia i definicje. Skorzystaj z przykładowej lekcji i sprawdź, jak szybko można zapamiętywać nawet skomplikowane zagadnienia.

You must sign in to write a comment