Dominik Steps plus 4 Unit 6 Słówka 1

 0    12 flashcards    przemasgaj
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
cichy
Czemu zawsze jesteś taki cichy?
start learning
quiet
Why are you always so quiet?
chudy
Niektóre modelki były tak chude, że odwracało to uwagę od ich strojów.
start learning
thin
Some models were so thin that it distracted from their outfits.
wysoki
Jest bardzo wysokim mężczyzną - ma 2 metry wzrostu.
start learning
tall
He is a very tall man with his 2 meters of height.
niski
Niski człowiek uciekł niepostrzeżenie.
start learning
short
The short man escaped unnoticed.
młody
Jaki z ciebie uroczy młody człowiek.
start learning
young
You're such a charming young man.
szybki
Nasze działania muszą być szybkie i skuteczne.
start learning
fast
Our actions have to be rapid and efficient.
hałaśliwy
Moi sąsiedzi są bardzo hałaśliwi.
start learning
noisy
My neighbours are very noisy.
czysty
Zajęło mi godzinę, by wyczyścić kabinę prysznicową.
start learning
clean
It took me an hour to clean the shower cubicle.
wolny
Tylko w górach czuję się wolny.
start learning
slow
I only feel free in the mountains.
brudny
Toaleta jest bardzo brudna.
start learning
dirty
The toilet is very dirty.
gruby (o człowieku)
start learning
fat
stary
Muszę pozbyć się mojego starego samochodu.
start learning
old
I have to get rid of my old car.

You must sign in to write a comment